SPOORZOEKERS

‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Maar…laten we op de ingeslagen weg voortgaan!’  Fil 3: 12, 16                                                                                                            

Wij zijn zoekende wezens. Van de wieg tot het graf. Als klein babietje zochten we al naar warmte en veiligheid. Als kind wilden we vasthouden en vastgehouden worden, iets of iemand bij ons hebben. En naarmate we groter werden zochten we verder in de wereld van school, een opleiding en meer kennis.   

Wat maakt ons zo zoekerig? We willen hebben. Vasthouden. Blij en trots zijn op wat van ons is. Zo van: ‘Kijk eens naar wat ik heb, wat ik gemaakt heb. Ja, en dan kijken je familie en vrienden. Al is het maar voor even.

Maar…mensen zoeken ook vrede. We zijn zoekers, jij en ik. We willen vrede in ons hart en leven en in de wereld. Maar wees eerlijk: het is moeilijk om dat geestelijke te zoeken.

‘Wie zoekt die vindt,’ belooft Jezus. Maar, wie vindt er eigenlijk? Weet je wat een grote troost is? Dat iedereen kan vinden. Dat lees je in de Bijbel. Ook op momenten dat je moedeloos bent, omdat je na veel gezoek die vrede nog niet gevonden hebt, die alle verstand te boven gaat.  

Gelukkig zijn er gelovigen die je kunnen helpen. Zoals Paulus. Hij schrijft: ‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Maar…laten we op de ingeslagen weg voortgaan!’                                                                                                                                                   

Paulus weet: ik ben er nog niet. Maar, ik zit op het goede spoor. Ik ken Jezus, die geen zoeker was. Die Zelf het goede spoor is en zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’

Niemand heeft ooit gezegd: ‘Wie Mij volgt zal niet meer in de duisternis wandelen, maar het licht des levens hebben.’ Alleen Jezus zei dat. Of: ‘Mijn vrede geef Ik jullie, mijn vrede laat Ik jullie.’ Alleen Jezus zei dat.                                                                                                                               

Wij zijn spoorzoekers. We zoeken vrede. We willen over oorlog en geweld en allerlei strijd en stress in ons leven en in de wereld heen kijken. Over het graf en de dood heen…                        

Paulus wijst je op het spoor van Jezus, dat uitkomt in het hemelrijk. Dwars door het oerwoud van deze wereld, mag je Zijn spoor zoeken en…vinden. Gemakkelijk? Zeker niet!

Het gaat door diepten heen. Maar wat troost is dat Jezus dat spoor getrokken heeft. Hij heeft tekens opgericht als houvast voor onderweg. De Bijbel is zo’n teken. Net als je doop en het Heilig Avondmaal. Of een lied. God geeft tekens langs je levenspad. Zie je?   

Dan wordt het mooi om achter Jezus aan te gaan. Zijn spoor loopt via het kruis dat de deur is naar God. ‘In dat spoor dan ook verder,’ zegt Paulus.

Zoekers kunnen vinden. Omdat Jezus daarvoor in de wereld kwam en geleden heeft en opstond uit de dood. Hij kwam voor jou en mij. Om ons te zoeken en te vinden.

Daarom alleen!  

Foto’s Unsplash