Sleutelwoorden

Afgelopen tijd heb ik op mijn FaceBook-pagina sleutelwoorden doorgegeven die ik gebruikte in mijn 32 jarige hulpverlening aan homofielen. Je kunt ze nog eens nalezen op mijn tijdlijn.

Verandering van je denken is zo’n sleutelwoord.

“Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”, lees je in Rom. 12:2. “Dit weten wij toch dat onze oude mens met Hem, Jezus, gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

Homoseksuele gevoelens behoren tot de oude mens, die we voor dood moeten houden. Dat kost zelfverloochening en is niet gemakkelijk.

Je mag weten door het geloof in Jezus Christus een nieuwe schepping te zijn, naar 2 Kor 5: 17: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden!” Deze Bijbeltekst stond in mijn hulperlening centraal.

Vriendschap van anderen is erg belangrijk voor wie deze weg van het geloof in Jezus Christus wil gaan. Mensen die je begrijpen en je ondersteunen om deze weg te bewandelen. En te blijven bewandelen!

Quote Johan van de Sluis