SJALOM!

‘Hij – dat is Jezus – zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered, ga in vrede!’ Lukas 7:50

Onweerstaanbaar aangetrokken worden tot Jezus, zoals deze vrouw, ken je daar iets van?

Ze heeft een slechte naam. Daar heeft ze het naar gemaakt.

Hoe heeft het zover kunnen komen?

Wie of wat maakte dat zij op de verkeerde plaatsen naar aandacht en bevestiging is gaan zoeken?

Nu huilt ze, aan Jezus’ voeten. Zó intens dat Zijn voeten nat worden van haar tranen.

Ze droogt ze af met haar lange haar, kust en zalft ze met geurende olie.

Jezus is de enige die haar niet veracht…

De gastheer merkt nog fijntjes op dat een rabbi die zichzelf respecteert zich niets van zo’n vrouw zou laten welgevallen.

‘Wat wilt u nu eigenlijk?’ zegt Jezus dan, ‘Deze vrouw heeft Mij lief! Dat laat ze zién!

U níet!

Wie veel vergeven wordt, als zij, laat veel liefde zien.’

Tegen ieder die zich zó aan Hem toevertrouwt, zegt Hij: ‘Je geloof heeft je gered.’

Gered?

Ja, jij die je aan Hem toevertrouwt, je geloof heeft je gered!

Maar Heer, ben ik dan welkom bij God?

Ja hoor, je zonden zijn je vergeven.

Jezus voegt daar nog aan toe: ‘Ga in vrede!’

Dat is de alledaagse Joodse zegengroet: Sjalom!

Je hoort het Hem zeggen, warm en innemend: ‘Dag lief kind. Ga nu maar. Alles is goed.’

Kan iets méér troosten en helpen dan zulke woorden?