SINGLE, MAAR NIET ALLEEN

In een eerdere blog deelde ik met jullie dat ik ervoor gekozen heb om geen relatie meer aan te gaan met een vrouw. Vanwege het feit dat ik in het verleden ook wel relaties met mannen heb gehad, ging ik er automatisch van uit dat God mij een gezinsleven zou geven. Op Zijn tijd.

Ik was me ervan bewust dat er op bepaalde vlakken nog herstel en groei nodig was voordat dit allemaal gerealiseerd zou kunnen worden. Dat maakte dat ik mij serieus inzette om te herstellen en te groeien. En ik dacht dat ik op de goede weg was.

Tot een paar maanden geleden.

Verschillende mensen confronteerden mij met het idee dat een gezinsleven mogelijk niet voor mij was weggelegd. Dat het eerder een optie zou kunnen zijn. Ik negeerde dat in eerste instantie. Maar het bleef in mijn achterhoofd zitten.

Ik besloot dan ook om God te vragen naar Zijn Waarheid wat dit punt betreft. En Hij bevestigde dat voor mij.

Ik heb het zo ervaren dat de doorslag van God kwam. Hij gebruikte Zijn Woord en vervolgens ook mensen ter bevestiging – door woorden van kennis en profetie – om mij duidelijk te maken dat het Zijn plan is dat ik alleen blijf.

Mijn wereld stortte in. Ik werd overweldigd door allerlei emoties, vragen en twijfels. De eerste dagen kon ik, als ik erbij stilstond, alleen maar huilen en schreeuwen van pijn. Het voelde alsof mijn hart was verbrijzeld. Al mijn ideeën, wensen en verlangens, vooral die rondom een kinderwens, waren in één klap van tafel geveegd.

Daar stond ik dan als 29-jarige midden in een proces van rouw, waarin veel mensen zich niet kunnen herkennen. Maar ondanks al mijn vragen en twijfels weet ik één ding zeker en dat is wat er staat in Psalm 18:31-33:

“De weg van God is een volmaakte weg, het woord van de Here is zuiver als goud. God beschermt ieder die zijn heil bij Hem zoekt. Er is immers geen andere God dan de Here? Wie is zo sterk en krachtig als Hij? God geeft mij kracht en baant de weg voor mij.”

Ook in dit nieuwe jaar belooft God ons dat Hij kracht geeft en de volmaakte weg met ons gaat. Bid dat deze belofte een houvast zal zijn en dat God met u, jou meeloopt.

Een bijzonder gezegend 2024 gewenst!

Channa

Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen! God omgeeft je steeds Hij is er bij in je beproevingen en zorgen