Simpel gedicht met indringende boodschap

KORTE BALLADE

Op een Bijbeltje, door de muizen aangevreten,

Om hare nesten te verbeteren. 

Wie zal ‘t verstand der muis doorgronden,

Die in de Bijbel heeft gevonden 

Verzorging voor haar nageslacht?

Veel zachter slapen kinder-muizen,

Die tussen de profeten huizen,

Dan menig mens, in menig nacht. 

Prins Jezus, zijt Gij zo vergeten,

Dat thans de muizen Bijbels vreten?

Hierover heb ik nagedacht 

Bij menig dag, bij menig nacht,

En zie: een klein dier doet ons weten

Wat mensen zo vaak zijn vergeten 

Gods Woord behoedt het nageslacht.

J.W.F. Weremeus Buning