Samenleven als vrienden

In TFT Magazine Ascent zomer 2020 schreef Anne, medewerker van Living Out, het artikel “Sharing life as friends”. Met haar goedkeuring vind je hieronder een vrije vertaling. Voor  wie engels leest, onder de link vind je de originele tekst.

https://truefreedomtrust.co.uk/sharing-life-friends

Abby en ik delen nu 14 jaar een huis. Mensen vragen wel hoe dat werkt, en wat wij Christenen met homoseksuele gevoelens, die met anderen samen zouden willen leven, adviseren.

Samen leven is een Bijbels principe. De Bijbel spreekt over ons als een familie: we zijn het lichaam van Christus, we horen bij elkaar. Er is meer aan Christelijke gemeenschap dan alleen onze wekelijkse samenkomst of elkaar af en toe ontmoeten.

In onze cultuur, soms ook in de kerk, word je vaak voor de valse keuze gesteld tussen een romantische relatie of isolement en eenzaamheid. Vriendschap is gedevalueerd. Maar als Christenen mogen wij in een radicale tegen-cultuur leven, doordrengt van de liefde van Jezus.

Veel alleenstaanden kiezen ervoor alleen te leven. Voor sommigen is dat prima. Maar het is niet de enige optie. Voor anderen kan het leven met een christelijke vriend de deur zijn naar pure kameraadschap, een rijker geestelijk leven en een tegen-cultuur als getuigenis van Gods goedheid. Waarmee moet je rekening houden als je deze stap overweegt? 

Allereerst is het belangrijk om te erkennen dat als vrienden een huishouding delen, dat het beste kan in de context van een christelijke gemeenschap. Het risico bestaat namelijk dat je emotioneel afhankelijk van elkaar wordt en je meer op elkaar gaat richten voor de bevrediging van je behoeften, dan op Jezus en Zijn gemeente. Bijbelse vriendschap heeft Jezus als centrum, is naar buiten gericht, niet geïsoleerd en exclusief. En wil anderen insluiten en dienen.

Je motivaties onderzoeken

Het is belangrijk om jezelf voor Gods’ aangezicht te onderzoeken en na te denken over waarom je samen wilt leven. Want: “Arglistig is het hart boven alles, verderfelijk; wie kan het kennen?” Jeremia 17:9.

Laat God onzuivere motivaties aan het licht te brengen en vraag om raad en gebed van de geloofsgemeenschap om je heen. 

Emotionele afhankelijkheid en seksuele verleiding zijn risico’s. Daarover moet gepraat en gebeden worden voor je ervoor kiest om samen te gaan leven. Voor mij was seksuele verleiding trouwens heftiger toen ik alleen leefde. Nu is die minimaal. Omdat ik gezonde lichamelijke intimiteit ervaar in vriendschappen, en niet geïsoleerd ben of alleen.

Maar we zijn allemaal verschillend. Voor sommigen is samenleven met iemand van hetzelfde geslacht een grote verleiding. Maar ook als samenleven voor beiden positief lijkt, dan is het belangrijk  om in zekere mate geestelijke volwassen te zijn. En samen de verplichting aan te gaan om God te eren en de vriendschap puur te houden.

Elkaar aanspreken op puurheid is belangrijk. Abby en ik hebben mensen met wie we bidden en problemen kunnen delen. Een paar van hen stellen pittige vragen om me uit te dagen in mijn geloof en een reine levenswandel. We doen ook beide mee in gebedsgroepjes van drie personen, en investeren in onze persoonlijke relatie met God en nemen de tijd om samen te bidden en de Bijbel te lezen.

Transparant zijn

Iets waar we ons zorgen over maakten was hoe anderen onze relatie zouden zien en hoe we onze situatie tegenover anderen zouden omschrijven. Hoe ik mijn vriendschap met Abby omschrijf hangt af van de contekst. Ik noem haar bijvoorbeeeld zuster, huisgenote, vriendin of maatje. Ik geef de voorkeur aan ‘vriendin’ omdat die term de gelegenheid geeft om iets te zeggen over een Bijbels model van vriendschap. Wat een uitdaging is voor sommige culturele ideeën over vriendschap.

Transparant zijn en onze relatie uitleggen geeft ook gelegenheid om het evangelie te delen. Wij proberen te voorkomen dat mensen verkeerde conclusie trekken. Zo zien ze bijvoorbeeld in ons huis dat wij eigen kamers hebben. Vaak zeg ik ronduit dat we geen seksuele relatie hebben.

Een van de mooie dingen van samenleven is ook betrokkenheid bij elkaars familieleven. Ik ging met Abby en haar familie op vakantie. En zij met mij en mijn familie. Het kan verleidelijk zijn om alleen samen op vakantie te gaan, maar wij willen anderen, gelovige en ongelovige vrienden en familie, betrekken in onze plannen,.

Delen en steunen

Nog een zegen van samenleven is dat je elkaar kunt steunen als er gezondheidsproblemen zijn. Abby onderging verschillende operaties. En ik heb een bipolaire stoornis, wat soms lastig is. Het is fijn om elkaar door moeilijke tijden heen te helpen. Dat geldt ook voor anderen die bij ons komen.

Je bezit delen is een Bijbels principe dat je door samenleven kunt praktiseren. Wat je in Handelingen 2:44,45 leest over de vroege kerk inspireert me: “Allen die tot geloof gekomen, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk; ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.”

Wij hebben een gezamenlijke rekening voor onze huishoudelijke financiën. En heel wat gezamenlijke spullen omdat we al zo lang samenleven. Maar we vinden het delen van je bezit belangrijk, omdat alles God toebehoort. Dus ons bezit behoort de gemeente en onze vrienden toe. En is er om hen te helpen.

Huishoudelijke taken delen is een zegen. Wij verdeelden de taken in wat je gemakkelijk afgaat en wat je graag doet. Abby kookt bijvoorbeeld, ik doe de financiën. Lastig is dat geen van ons graag stof afneemt.

Samenvattend: samenleven kan een fijn en energie gevend experiment zijn, mits je je er niet op focust dat de ander in al jouw relationele behoeften moet voorzien, maar dat je huis naar buiten gericht is en anderen welkom zijn. We varen er allemaal wel bij als we vrienden van verschillende achtergronden en leeftijd bij ons leven kunnen betrekken.

foto: screenshot truefreedomtrust.co.uk