Rein leven

“Ik zal rein water op u sprenkelen , en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt…Ik zal u verlossen van al uw onreinheden.”                                                                       Ezechiël 36: 25-27, 29a

Ken je dat? Een diep verlangen om van binnen nieuw te worden: andere, betere gedachten te hebben, een rein hart, een vaste geest…

God belooft dat aan Israël en ieder die terugkomt naar Hem. 

We balen weleens van onszelf. Er kunnen dingen in je binnenste omgaan die weinig verheffend zijn. Je kunt misselijk worden van jezelf.

Die stinkgoden? Die staan voor stiekeme afgoderij, innerlijke gebondenheid aan zonden die je heimelijk koestert: verslaving aan sociale media en internet bijvoorbeeld, of je smartphone.

Goddank hebben we een God die VRIJ maakt. Door Jezus, Zijn dood maakt ons VRIJ van angst, VRIJ van schuld, VRIJ van verslaving!

“IK zal…”, steeds weer “IK zal…, IK zal…”. Wat God belooft maakt Hij waar.

Als je hartstochtelijk verlangt naar vernieuwing, dan heb je er eigenlijk al iets van ontvangen.

Die misselijkheid is hemelse genade.