Regels of relatie

Regels of relatie

Reitze Siebesma is verbonden aan Different Vlaanderen. Dit artikel verscheen eerder op de website van Different Vlaanderen: www.differentvlaanderen.be

Homoseksualiteit kan vragen oproepen. Niet in het minst als je zelf homoseksuele gevoelens kent. Hoe ga je daarmee om als je christen bent? Welke keuzes moet je maken? Welke weg kun je gaan?

En wat doe je als verantwoordelijke van een kerk? Zijn homo’s welkom in de kerk? Hoe ondersteun je hen? Wat mag en wat mag niet? Hoe communiceer je dat? Mag je Bijbelse voorschriften opleggen?

In Mattheüs 11:28-30 vond ik een aantal antwoorden. Geen kant-en-klare oplossing, niet een volledig systeem, geen stappenplan. Eerder een richting. Een weg die je kunt bewandelen en waarop je stapsgewijs antwoorden kunt vinden op vragen.

P1130052

 

Regels De religieuze leiders in de tijd van Jezus wisten het wel. Als je je maar houdt aan alle wetten en regels, dan zit je goed. Doe vooral je best om binnen de lijntjes van de wet en de traditie te blijven.

Vertaald naar dit onderwerp. Zorg ervoor dat homo’s zich strikt houden aan de Bijbelse regels en die van wat wij in de kerk gewoon zijn. Zoals een regel uit een kinderliedje: “zo zijn onze manieren”. Of anders uitgedrukt: “doe als wij, dan hoor je erbij”.

Wetten en regels zijn niet per definitie slecht. Kiezen voor de weg van wetten en regels heeft echter nadelen en brengt risico’s met zich mee. Mensen kunnen het gevoel krijgen opgesloten te worden in een systeem. Is dit de vrijheid waarover de Bijbel spreekt? Ten tweede, zonder dat we het doorhebben gaan we lasten dragen die niet te dragen zijn. Daar word je moe van. Dit was de ervaring van de mensen die naar Jezus kwamen luisteren. Vandaar dat Jezus zegt “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan”. En ten derde, het Nieuwe Testament spreekt over christen-zijn niet in de eerste plaats in termen van een gedragscode maar spreekt over Christus die in ons woont als de bron van leven. Als je je alleen maar richt op regels, ga je voorbij aan dit leven.

Juk Toen ik nadacht over Mattheüs 11:28-30 vroeg ik me af wat de betekenis was van Jezus’ woorden “neem mijn juk op je”. In de tijd van de Bijbel werd een juk opgelegd aan twee ossen, bijvoorbeeld om een ploeg te trekken. Een zware job. Niet echt aantrekkelijk. Jezus zegt: “mijn juk is zacht en mijn last is licht”.

Ik kwam een tijdje geleden een interessante uitleg tegen. Het beeld van de twee ossen zou duidelijk maken dat je dit juk niet alleen moet dragen. Je draagt het juk samen met Jezus, je vormt een span samen met hem. Deze uitleg spreekt mij aan. Het laat zien hoe het bij Jezus in de eerste plaats draait om een relatie met hem. Maar ook als Jezus dit beeld niet voor ogen zou hebben gehad, andere elementen van de Bijbeltekst wijzen hier ook op. Jezus zegt: “Kom naar mij…”. En: “neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Hem volgen is meer dan zijn onderwijs in praktijk brengen. Het gaat hem om een relatie.

Relatie “Wat moet ik doen als ik christen ben en homoseksuele verlangens ken?” Bij Jezus gaat het niet in de eerste plaats om ‘doen’ maar om het ingaan op een uitnodiging van Jezus “kom naar mij”. Misschien zit je boordevol vragen. Bij Jezus is het allemaal niet zo complex. Hij biedt zijn vriendschap aan. Hij wil graag een relatie met jou. Hij neemt je zoals je bent. Je moet bij hem niet anders zijn dan je bent. Je moet geen geestelijke activiteiten ondernemen om bij hem in een goed blaadje te komen. En als het gaat om leven volgens de bedoeling van God, misschien ziet dat er wel heel anders uit dan jij je nu voorstelt. Durf je het avontuur aan om een vriend te worden van Jezus? Wil je leren van hem die gezegd heeft dat hij zachtmoedig is en nederig van hart? Luister naar hem en laat je alleen lasten opleggen die hij je oplegt. En hij belooft: “je zult werkelijk rust vinden”.

 

Hier ligt ook een weg voor verantwoordelijken van een kerk. Wat bied je aan? Een systeem van regels of een relatie? Durf in relatie met de ander te gaan. En ondersteun de ander als hij/zij leert een relatie met Jezus op te bouwen. Echte groei, waar we allemaal naar verlangen, komt niet tot stand doordat we onszelf of anderen allerlei regels opleggen, het is iets wat van binnenuit gebeurt als we in relatie leven met Jezus en met mensen om ons heen.