Recente artikelen

HEEFT WAT ONDERWEG.NU DOET OOK MAAR IETS MET CONVERSIE THERAPIE TE MAKEN?

Om een inkijkje te geven in hoe wij als organisatie en ervaringsdeskundigen praktisch vormgeven aan onze visie en doelstelling, is hieronder het PDF-bestand 'Heeft wat Onderweg.nu doet ook maar iets met Conversietherapie te maken?' opgenomen. Dit bestand is als bijlage toegevoegd aan een brief aan verschillende leden van de ...
Boek, Publicatie

BETREFT: WETSVOORSTEL CONVERSIETHERAPIE

Aan verschillende leden van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer,   Op 29 februari zal er in de Tweede Kamer gesproken worden naar aanleiding van de wetenschappelijke toetsing van het wetsvoorstel dat in de gewijzigde vorm aangehaald wordt als ‘Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.’ In eerdere teksten wordt ...
Nieuws, Publicatie

JE BENT UITGENODIGD!

‘In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent ...
Meditatie

BLOEIEN IN OVERGAVE

Christenen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, vinden vaak dat het respecteren van Gods plan voor het huwelijk betekent dat zij hun verlangen naar een partner van hetzelfde geslacht moeten opofferen. Onlangs vroeg iemand mij of je het opgeven van een zondige relatie als een offer kunt zien ...
Publicatie

JOOD ZIJN – geen gemakkelijke weg!

De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, zeiden tegen Mordechai: 'Waarom overtreedt u het gebod van de koning?' Het gebeurde nu, toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelden ...
Meditatie

(ON)GELUK

17 januari Ik fiets naar huis na een dag werken bij Jeugd met een Opdracht. In mijn gedachten ben ik bezig met de voorbereiding van het koken voor vanavond want Sara, mijn vrouw, ligt thuis te herstellen van een ingrijpende operatie en ik mag haar fulltime mantelzorger zijn in deze ...
Blog, Persoonlijk verhaal

TIP VAN PAULUS

U bent tot vrijheid geroepen, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees… Maar ik zeg u: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees ...
Meditatie

HOE TE SLAGEN

Over seksverslaving en aanverwante verslavingen - 9 stappen In zijn onderzoek merkt Patrick Carnes dat mensen die succesvol waren in hun herstel van seksverslaving en daarmee samenhangende verslavingen, belangrijke keuzes maakten om hun leven beter te maken. Dat waren negen keuzes, en het hele proces kostte hen drie tot ...
Publicatie

Veranderen door vernieuwing van denken

Herken je het dat je steeds weer vastloopt in frustrerende en ontmoedigende denkpatronen? Wat zou het fijn zijn als er een aan- en uitknopje bestond voor ons denken. Want wat houden ze ons vaak in de ban, leiden ze ons af en zetten ons op het verkeerde been. En vaak ...
Blog

Opmerkelijke Berichten

Op 30 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag ‘Kees van Velzen confronteert Joël Boertjens: Mensen kunnen voor eeuwig verloren gaan.’ "Je lijkt mensen de mogelijkheid te bieden om onbijbelse relaties te praktiseren. Hiervoor bied jij ruimte in je boek. Realiseer jij je dat mensen hierdoor voor eeuwig verloren kunnen ...
Nieuws