Recente artikelen

Opmerkelijke Berichten Mei

Op 21 mei publiceert het Dagblad van het Noorden een artikel  over dat de Spaanse autoriteiten onderzoeken of het apenpokkenvirus zich mogelijk via een Pride-festival op het eiland Gran Canaria heeft verspreid, aldus de Spaanse krant El Pais. https://dvhn.nl/buitenland/Spanje-onderzoekt-festival-als-mogelijke-brandhaard-apenpokken-27710703.html RTL nieuws plaatst op 20 mei, met een herziening op ...
Verder Lezen
Nieuws, Publicatie

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (2)

Lijden in de betekenis van ziekte en gebrokenheid Het gaat God in Jezus Christus om de hele mens: geest, ziel en lichaam. Die vormen een geheel en zijn niet van elkaar los te maken. Al in Exodus 15:26 staat: ‘Ik ben de HERE, uw Heelmeester.’ Karel Barth noemt dit ...
Verder Lezen
Meditatie

Mensen maken mensen

Podcast door Bertien 'Mensen maken mensen' is de titel van een boek van Virginia Satir. Ik zag de titel en dacht: 'Hé, dat herken ik in mijn eigen leven! Alsook vanuit mijn werk in de psychiatrie en het pastoraat, en in dagelijkse contacten. We vormen elkaar, hebben invloed op elkaar.' ...
Verder Lezen

Toenemende Lesbische Verwarring (4)

De school waar ik heen ging stond erom bekend dat het christelijk geloof er werd afgebroken. Leerlingen die als christen binnenkwamen, verlieten de school vaak als atheïst. Het evangelie en de Bijbel werden namelijk systematisch afgekraakt en afgedaan als literatuur en onwaar. Religie in het algemeen werd afgekraakt, maar ...
Verder Lezen
Persoonlijk verhaal

DAG AAN DAG DRAAGT HIJ ONS! (1)

In ons taalgebruik betekent het woord ‘lijden’ vooral ziekte, moeite en zorgen. Overal waar in het Nieuwe Testament het woord ‘lijden’ wordt gebruikt, gebeurt dat vooral in de betekenis van ‘lijden vanwege de gerechtigheid.’ Dat zijn twee heel verschillende betekenissen. In het evangelie wordt ‘lijden’ allereerst gebruikt voor het ...
Verder Lezen
Meditatie

Opmerkelijke Berichten Mei

Op 4 mei schrijft Geerten Breugel onder de rubriek NIEUWS van CIP: ‘Haatprediker’ Franklin Graham onder vuur in Engeland: ‘Vreselijke staat van dienst’. Momenteel rijden in Liverpool bussen rond met een afbeelding van Franklin Graham, zoon van de bekende evangelist Billy Graham, en de vraag ‘Ben je op zoek ...
Verder Lezen
Publicatie

Zegen, vervloek niet!

‘De Heer zegene je.’ Naar Numeri 6:24 God wil je zegenen! Dat moeten de priesters van Israël de mensen steeds weer inprenten. Zegenen wil niet zeggen: volstoppen met wat je maar hebben wilt. Hoewel de zegen van God ook mooie en goede dingen met zich mee brengt. Maar bij ...
Verder Lezen
Meditatie

VROUWEN EN MANNEN IN DE GEMEENTE ZIJN GELIJK Recensie ‘Vrouwen in de gemeente van Christus’

Het thema man-vrouw-verhoudingen in de gemeente van Christus speelt een belangrijke rol bij identiteitsvragen van vrouwen. Met het oog daarop nemen we deze recensie van bovengenoemd boek op. Mannen, maar ook vrouwen die Christus willen dienen, moeten dat doen zoals Hij dat wil. Niet uit eigendunk, noch voor zelfontplooiing, ...
Verder Lezen
Boek

Vrouwen in de gemeente van Christus, een exegetische theologie

In veel gemeenten en kerkgenootschappen mogen vrouwen niet preken, geen sacramenten bedienen, geen ambt bekleden, geen leiding geven.
George en Dora Winston laten zien dat deze traditie is ontstaan na de tijd van het Nieuwe Testament. Dat zij gebaseerd is op de onbijbelse gedachte dat ‘de man’ geschapen is om ...
Verder Lezen
Boek

Leven in vrijheid

Deze blog wordt een aantal dagen voor Bevrijdingsdag gepost en liet mij daardoor bewust nadenken over de vrijheid die God mij heeft gegeven. De vrijheid die ik heb mogen ontvangen door Jezus Christus, maar ook de praktische vrijheid dat ik niet meer in afhankelijkheid leef van verschillende middelen (drank, drugs, ...
Verder Lezen
Blog