Recente artikelen

NIEUWE CHRISTELIJKE ROMAN RONDOM HOMOSEKSUALITEIT

Op 21 april verschijnt ‘Als het hart onrustig is’, een christelijke roman rondom homoseksualiteit. Het verhaal gaat over Moniek, een jonge vrouw die ontdekt dat ze lesbisch is, de reactie van haar familie daarop en haar zoektocht richting God. Het boek beschrijft Monieks strijd tussen geloof en gevoel, verstand ...
Verder Lezen
Publicatie

DAAR ZIJN GEEN WOORDEN VOOR

“Jezus weende” Johannes 11: 35 Jezus ziet het. Mensen, verdriet, verslagenheid. Hij ziet ook jóu. Juist ook jóu, bezeerd, gekwetst en gebroken als je kunt zijn, door moeite, pijn, verdriet en rouw. Hij barst in tranen uit. Het is een soort van huilen zoals alleen Hij dat kan: Zó ...
Verder Lezen
Meditatie

GAY & SAD

Gedachten van dr. Laurens van der Laan uit zijn boek “Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?” (uitgeverij Barnabas, Heerenveen 2002) in het licht van 2021. Laurens was docent economie en statistiek in Sierra Leone, Afrika tot 1971. Sinds 1988 volgt hij de ontwikkelingen rond het thema ‘kerk en homoseksualiteit’ ...
Verder Lezen
Podcast, Publicatie

Impressie Zoom-conferentie TFT (2)

Op 17 maart plaatsten we al een impressie van het ochtendprogramma van de zoom-conferentie van True Freedom Trust van 27 februari. Hieronder volgt een indruk van het middagprogramma. Steve zingt, na de lunch en een opening van het middagprogramma met gebed: "I am nothing without Jesus", vrij vertaald: “Ik ...
Verder Lezen
Nieuws

PAASMORGEN: HALLELUJA!

Een doornenkroon op Zijn hoofd gedrukt, Hij weet dat Hij gaat sterven En zegt ‘Bent U mij vergeten, Vader, vergeet U mij? Ze spijkeren Hem aan een houten kruis Spoedig zal heel de wereld het verlies voelen, van Christus de Koning vóór Zijn verheerlijking  -  Halleluja! Hij buigt Zijn ...
Verder Lezen
Meditatie

Volhard tot het einde!

“Ik ken in mijn omgeving echt maar één of twee homo’s die er ook bewust voor kiezen om single te blijven. De meerderheid kiest - al dan niet gemakkelijk - voor een relatie. Dat maakt dat ik me soms eenzaam voel.” Woorden van een jonge vrouw die werd gevolgd in ...
Verder Lezen
Blog

Plaatsvervangend lijden

Híj was veracht en ik heb Hem niet geacht Maar Híj heeft mijn ziekten op Zich genomen, mijn smarten gedragen Ik hield Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt Maar Hij is om mijn overtredingen verwond, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld De straf die mij de vrede ...
Verder Lezen
Meditatie

DWAZE LIEFDE over christenvervolging

In een gesprek over de toenemende druk op christelijk onderwijs en christelijke hulpverlening en begeleiding, vertelde Krijn de Jong over zijn artikel dat in PROFETISCH PERSPECTIEF lente 2021, een uitgave van Christenen voor Israël, werd gepubliceerd. Een aansprekende tekst in deze stille week voor Pasen. Waarin we ons bezinnen ...
Verder Lezen
Publicatie

Confrontatie in bescheidenheid

“Trek de wapenrusting van God aan…” Efeze 6: 11 Ook bij mij bestaat het vermoeden dat de controverse over homoseksualiteit de zichtbare kant is van een onzichtbare, geestelijke strijd, zoals Paulus die beschrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Er staat, naar ik meen, bij deze controverse ...
Verder Lezen
Meditatie

Mijn levensverhaal

HET WAS OP EEN WINTERDAG dat ik het eerste levenslicht zag. De eerste baby in dit huis, waar mijn ouders, broers en zussen nog niet zo heel lang woonden. Een huis, met vele herinneringen. Ik groeide op en na mij kwamen er nog een paar broertjes en zusjes. Zo ...
Verder Lezen
Persoonlijk verhaal