Recente artikelen

ALL-IN

‘Je bent immers duur betaald. Verheerlijk daarom God in je lichaam en in je geest, die van God zijn.’ Naar 1 Korinthe 6:20 In 1 Korinthe 6 stelt de Heer een paar ernstige dingen aan de orde, door de bediening van Paulus. Hij roept je op om schoon schip ...
Meditatie

LIEFDEVOL GECORRIGEERD

God en mijn ouders hebben mij liefdevol gecorrigeerd. Achteraf kan ik zeggen dat ik hen daar heel dankbaar voor ben! In VWO 3 kwam er een nieuw meisje in de klas. Toen voelde ik voor het eerst verliefdheid voor een meisje. Ik heb hard gebeden dat deze gevoelens weg ...
Persoonlijk verhaal

HET GELOOF IN EEN NOTENDOP

'Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!' 2 Korintiërs 9:15 Het belangrijkste dat je van God kunt zeggen, dat is dat Hij geeft. En het meest wezenlijke van geloven is dat jij mag ontvangen! Gods geschenk is: Jezus. En ontvangen is dat je God toestaat om jou Jezus ...
Meditatie

TIJDELIJK – Is de kerkelijke verdeeldheid over homoseksualiteit een tijdelijk verschijnsel?

Memo van Laurens van der Laan De kerkelijke discussie over homoseksualiteit ligt vooral in het ethische vlak. Dat is terecht, maar heeft een nadeel. Het dwingt mensen tot een stellingname en verdeelt hen in twee kampen. Zo ontstaat een patstelling. Ik doorbreek die enigszins met deze vraag omdat het ...
Publicatie

HIJ KON ZIEN!

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered!’ Marcus 10: 52 Koning David regeerde ruim duizend jaar voor Christus vanuit Jeruzalem over Israël. Jezus, Gods Gezalfde, zal in de toekomst als Vredevorst ook vanuit Jeruzalem regeren, over de hele aarde! Als Zoon van David zal Hij alle beloften vervullen die ...
Meditatie

Opmerkelijke Berichten

Ricky Chelette schrijft voor Living Hope over het thema 'Pride Month'. Die naam voor de maand Juni is voor christenen verwarrend. Voor de meeste van hen is trots namelijk een zonde. Paus Gregorius de Grote codificeerde de zeven hoofdzonden als trots, afgunst, hebzucht, toorn, lust, vraatzucht en luiheid. Thomas van ...
Nieuws

Hou vol!

Ongetwijfeld heb je wel eens gehoord over de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, een soort bedevaart route die uitkomt bij het graf van de apostel Jakobus in het noordwesten van Spanje. Vanuit Nederland is deze route ruim 2.400 km lang. Voor sommige mensen is het lopen van deze pelgrimsroute een ...
Blog

LICHT EN DUISTERNIS

Wandel ik in het licht of in de duisternis? Dat vind ik soms een moeilijke vraag. Ik doe wel mijn best om niet te zondigen, maar zondig toch steeds weer. De BasisBijbel verwoordt in 1 Johannes 1:5-7 heel mooi waar het om gaat bij het wandelen of leven in ...
Meditatie

In memoriam Laurens van der Laan

‘Wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus zal opwekken’ 2 Kor 4:14. Op 22 maart jl. overleed Laurens van der Laan, oud secretaris van het ‘Beraad Bijbel en Homoseksualiteit’ en vriend van Different en Onderweg.nu. Hieronder woorden van herinnering geschreven door ...
Publicatie

WEK DE LIEFDE NIET OP VOOR ZIJN TIJD – Huiskamergesprek met Monique

Monique, Willeke en Milou gaan met elkaar in gesprek naar aanleiding van Hooglied 2: 7b: ‘Wek de liefde niet op en prikkel haar niet vóórdat het haar behaagt,’ aldus de NBG-vertaling. ‘Wakker haar niet aan’ vertaalt de HSV. Milou vertelt dat deze tekst bij haar opkwam tijdens het schoolprogramma ...
Meditatie