Recente artikelen

God verandert mensen – Jackie Hill – Perry

Jackie (1989), Amerikaanse dichter, schrijver en hip hop artiest uit Sint Louis, vertelt in een interview met Focus on the Family over haar leven. Onder de link vind je de Engelse tekst: Jackie groeit op zonder vader, en wordt seksueel misbruikt als ze vijf is. Die misbruikervaring, pesterij op school ...
Verder Lezen
Persoonlijk verhaal

Verzoeking

“Waak en bid, opdat je niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Matt 26: 41 Wat doe je, als verzoeking of verleiding je plaagt! Van buiten af of van binnen uit in de vorm van gedachten en verlangens. Frank Worthen zei daarover tijdens ...
Verder Lezen
Meditatie

Waarom kan het God schelen met wie ik naar bed ga?

In de zomereditie 2020 van Ascend, True Freedom Trusts’ Magazine, schrijft redacteur Stuart Parker over Sam Allberry’s boekje “Why does God care who I sleɘp with?”   De engelse tekst vind je onder de link, daaronder een beknopte vrije vertaling: https://truefreedomtrust.co.uk/why-does-god-care-who-i-sleep-review Het is belangrijk om je als christen te verdiepen ...
Verder Lezen
Publicatie

Woorden van Jezus raken!

Soms lees je een woord van Jezus en dan raakt het je direct. Dit was vanmorgen weer het geval bij het lezen van Lucas 11. In vers 27-28 las ik een woord van Jezus dat binnenkwam. Er staat "En het geschiedde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit ...
Verder Lezen
Blog

Hof van Heden

“…het was zeer goed…”  Genesis 1: 31 Adam en Eva zijn weggestuurd uit de Hof. Het leven heeft sindsdien weinig meer van een wandeling in een prachtige tuin, samen met God. Of toch wel? Op verschillende plaatsen in de Bijbel belooft God: “Ik maak alle dingen nieuw!” Niet ‘als nieuw’, ...
Verder Lezen
Meditatie

Gedragscode Homopastoraat en Seksuele fluïditeit – Open brief aan Hugo de Jonge

Op 21 juli stuurde Philip Nunn van Vernieuwd.com een open brief aan minister Hugo de Jonge, aan de partijvoorzitters in de Tweede Kamer en de leden van de Commissie Homo Emancipatie van de tweede Kamer. Een helder geformuleerde tekst die de moeite van het lezen, en het doorgeven, waard is! ...
Verder Lezen
Publicatie

Gods evangelie verwaarlozen?

“Als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, als we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?”  Hebr. 2: ...
Verder Lezen
Meditatie

Ontmoeting en bemoediging D.V. 12 september 2020

Op 21 mei 2019 dienden drie Kamerleden een motie in. Ze verzochten de regering ‘diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.’ Inmiddels is de ...
Verder Lezen
Nieuws

Onze Hulp

“Vanwaar zal mijn hulp komen?”    Psalm 121: 1 Onze Hulp is de HEER, de Heilige van Israël, onze Verlosser Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is Die trouw is tot in eeuwigheid en Zijn scheppingswerk niet loslaat Noch het werk dat Hij ...
Verder Lezen
Meditatie

Om het hart van homo’s

Pastoraat aan homoseksuele jongeren roept in veel kerken en
gemeenten grote verlegenheid op. Dat blijkt ook uit een onder-
zoek dat voor dit boek is gedaan. Als het erom gaat wie of wat
een positieve rol gespeeld heeft bij het accepteren van de eigen
homoseksualiteit, komt de kerk voor veel jongeren pas op de
vijfde ...
Verder Lezen
Boek