Recente artikelen

KRACHT DIE IN JOU WERKT?!

‘Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…’ Efeziërs 3:20 Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze dat de kracht die werkt in ieder die gelooft, dezelfde is als de kracht die Jezus uit ...
Meditatie

DE GEZALFDE, als goede mannen vallen…

'Wat als John mijn redelijk anonieme leven had kunnen leven en ik in zijn spotlight had gestaan? Waarschijnlijk waren al die mensen dan net zo hard gemanipuleerd en uitgemolken als nu is gebeurd...' John en Peter leren elkaar kennen bij een evangelisatieproject in Amsterdam. Daarna lopen hun wegen uiteen, ...
Publicatie

Leven in een mixed-orientation-marriage

Getrouwd zijn en er in je huwelijk achter komen dat je homogevoelens hebt. Of in een huwelijk gestapt zijn terwijl je al wel bekend was met deze gevoelens. Wanneer dat blijkt, brengt het veel pijn, verwarring en eenzaamheid met zich mee voor beide huwelijkspartners, zeker als er ook kinderen bij ...
Blog

OMWILLE VAN HET KONINKRIJK

Toen ik rond mijn vijftigste voor het eerst expliciet onder woorden durfde te brengen dat ik lesbische gevoelens had, stond voor mij direct als een paal boven water dat ik geen relatie zou aangaan met een vrouw. Dat was voor mij onverenigbaar met mijn christelijke overtuiging en mijn verstaan ...
Publicatie

HEK OM JE BALKON!

‘Als je een huis bouwt, moet je altijd zorgen voor een hek op de rand van het dak. Want anders kan er iemand van het dak vallen en sterven. En dan ben jij verantwoordelijk!’ Deuteronomium 22: 8 BIGT Zo’n huis, in de tijd van de schrijver, heeft geen verdiepingen ...
Meditatie

Opmerkelijke Berichten

Op de site ‘Geloof en rede’ plaatst Carel de Lange  filosofische en apologetische video’s in reactie op allerlei thema’s. Hij heeft een BSC in Aardwetenschappen, een MA in Filosofie en zijn doel is om de intellectuele kant van het christendom te laten zien. Als je vragen hebt, nodigt hij ...
Nieuws

GODS WOORD IS VOLMAAKT EN ZUIVER

'Er staat geschreven...' Mattheus 4: 4 Er wordt wat af geschreven! Boeken, kranten, reclamefolders en allerlei tijdschriften, allemaal willen ze hun boodschap kwijt. Mensenwoorden. Soms heb je er wat aan. Maar veel van dat materiaal verdwijnt nogal eens in de prullenbak. Zonder dat je er een woord uit gelezen ...
Meditatie

IK HOUD VAN MIJN LEVEN, GOD IS ZO GOED!

Op mijn levensreis voelde ik me er soms nogal gefrustreerd over dat veranderingen zo langzaam gingen en ik ouder werd. Op een dag vroeg ik een mentor: ‘Waarom gaat het allemaal zo tergend langzaam? Zullen mijn verlangens ooit veranderen? Hij zei: ‘Cecil, als het jouw doel is om heteroseksueel ...
Persoonlijk verhaal

BLIK OP DE TRIBUNE

‘Nu wij door zo’n menigte getuigen omringd zijn, laten we elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’ Hebreeën 12: 1 Hier wordt een beeld geschetst van een atletiek wedstrijd in een groot sportcomplex ...
Meditatie

IS VERANDERING MOGELIJK?

We weten dat alles in ‘het Huis van onze Vader’ volmaakt is. Daar zullen we geen gebrokenheid meer ervaren. Maar we leven nu nog op aarde. Wat voor verandering in onze gebrokenheid is hier en nu mogelijk? Wat kan iemand met homoseksuele gevoelens vandaag van God verwachten? Wat is ...
Publicatie