REACTIES OP HET WETSVOORSTEL VERBOD HOMOGENEZING

Er is inmiddels heel wat gereageerd op het wetsvoorstel van D66 en VVD dat afgelopen maandag werd ingediend. In de media alsook in persoonlijke gesprekken. Zoals een vrouw die zei: ‘In het hele spectrum van ondersteuning en hulp die aangeboden wordt aan mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens of identiteitsvragen, zijn er een paar zorgverleners die zich misdragen door druk uit te oefenen op hun cliënt. Is dat reden om het hele aanbod van begeleiding, pastoraat en andere hulpverlening  strafbaar te stellen?

Op 17 februari plaatst HPde Tijd een artikel van Jan Kuitenbrouwer onder de titel ‘De volgende onzinnige transwet zit alweer in de pijplijn.’ Jan schrijft: ‘De LGBTQI+-beweging in Den Haag heeft alweer een volgende stap gezet: een wet tegen ‘conversietherapie’ en ‘homogenezing’. Gebedssessies, duiveluitdrijving, correctieve verkrachting, komt dat nog voor? Volgens de Memorie van Toelichting bij dit wetsvoorstel wel: ‘Recent onderzoek, uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer, toont aan dat “conversietherapie” ook in Nederland voorkomt.’ Maar dat onderzoek, ‘Voor de verandering’, zegt: ‘Over de omvang van de activiteiten gericht op SOGIECE (conversietherapie, jk) in Nederland zijn geen betrouwbare uitspraken mogelijk.’ Juist, het komt voor, maar de omvang is onbekend. Er zijn veertien mensen geïnterviewd die ooit zo’n ‘therapie’ gevolgd hebben. In de Memorie van Toelichting worden zij aangeduid als ‘slachtoffers’, al ondergingen zij de therapie vrijwillig en vaak ook op eigen verzoek. ’

https://www.hpdetijd.nl/2022-02-17/de-volgende-onzinnige-transwet-zit-alweer-in-de-pijplijn/?schare_code=usNNbExQUQYL

Op 18 februari publiceert het BBMV een artikel onder de kop CONVERSIETHERAPIE van de hand van Laurens van der Tange. Hij schrijft: ‘Het is goed om allereerst op te merken dat er excessen kunnen voorkomen op het gebied van ‘homogenezing’ die zeer onwenselijk zijn, ook vanuit Bijbels oogpunt. Het wetsvoorstel komt in die zin niet helemaal uit de lucht vallen. Om een voorbeeld te geven: gebedsgenezingspraktijken waarbij er vanuit gegaan wordt dat God de andersgerichtheid kan en zal wegnemen, zijn misleidend en potentieel schadelijk. Hetzelfde geldt voor gebedssessies die gepaard gaan met duivelsuitdrijving.’

‘Er verschenen in de afgelopen week reacties op de initiatiefwet uit christelijke kring. Volgens het Reformatorisch Dagblad (RD 18-2) is er reden voor „voorzichtige opluchting.” De initiatiefwet zou alleen betrekking hebben op excessen. Ook stelt men dat ‘christelijke organisaties als De Vluchtheuvel en Schuilplaats weinig van de nieuwe wet te duchten hebben.’ Het is de vraag of de voorzichtige opluchting terecht is. Belangrijk is daarvoor de memorie van toelichting. Aan de hand hiervan formuleren we tien bezwaren.’

Commentaar: Tien bezwaren tegen de Initiatiefwet Conversietherapie – Bijbels Beraad Man / Vrouw (bijbelsberaadmv.nl)