RADAR

‘…wordt vervuld met de Geest’  Efeziërs 5:18

‘Stel je open voor de Geest van Jezus, laat Hem je hart en leven vervullen’, schrijft Paulus.

Dat is niet gemakkelijk. Wel eenvoudig.

Niet gemakkelijk. Het vraagt namelijk van je om van jezelf af te zien. Naar Jezus toe.

Wel eenvoudig. Want als je in contact komt met Jezus, doordat je van jezelf afkijkt naar Hem toe, en stil wordt en het tot je doordringt Wie en hoe Hij is, dan gaat je binnenste als vanzelf open voor Hem en Zijn leiding.

Wat, of beter gezegd, Wie er dan bij je binnenkomt, is Zijn Geest.

Als een schip in de mist wegvaart uit Rotterdam, over de Nieuwe Waterweg richting de Noordzee, dan zou je geneigd zijn te denken: ‘dat kan niet goed gaan!’

Of toch wel?

Want met behulp van radar kan de schipper precies zien waar de veilige route ligt.

Op een scherm ziet hij de objecten die hij moet omzeilen.

Als je je openstelt voor Gods Geest, dan weet je zeker dat je niet zult verongelukken.

Met de Geest van Jezus als ‘radar’ aan boord krijg je namelijk zicht op waar je wél en waar je níet de vernieling in gaat!

Foto’s Unsplash