Publicaties

TIJDELIJK – Is de kerkelijke verdeeldheid over homoseksualiteit een tijdelijk verschijnsel?

Memo van Laurens van der Laan De kerkelijke discussie over homoseksualiteit ligt vooral in het ethische vlak. Dat is terecht, maar heeft een nadeel. Het dwingt mensen tot een stellingname en verdeelt hen in twee kampen. Zo ontstaat een patstelling. Ik doorbreek die enigszins met deze vraag omdat het ...

In memoriam Laurens van der Laan

‘Wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus zal opwekken’ 2 Kor 4:14. Op 22 maart jl. overleed Laurens van der Laan, oud secretaris van het ‘Beraad Bijbel en Homoseksualiteit’ en vriend van Different en Onderweg.nu. Hieronder woorden van herinnering geschreven door ...

Uit de kast komen: ook een christelijk dilemma -2

Hoe moet je uit de kast komen? Het is Gods bedoeling dat onze woorden en daden als volgelingen van Jezus, worden geïnspireerd en geleid door Zijn Heilige Geest. Petrus en Paulus leggen er de nadruk op om in onze omgang met anderen vooral vriendelijk en met respect te reageren: ...

Uit de kast komen: ook een christelijk dilemma -1

De afgelopen decennia wordt het uit de kast komen - openheid geven over het feit dat je je aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht (Same Seks Attraction, afgekort SSA) tegenover familie en vrienden - aangekondigd als een belangrijke stap in iemands leven. In veel gevallen, vooral onder beroemdheden, is het ...

Opmerkelijke Berichten

Het boek ‘Smoke and mirrors: een kerk misleid over seksualiteit,’ van de auteur Sarah Sedgwick, is een aanrader voor elke christen met vragen over seksualiteit en geloof, aldus de recensie op Amazon. De kerk is verdeeld over homoseksualiteit, maar er kan maar één waarheid zijn. Sarah vergelijkt de methodologie ...

Met verbod op ‘conversietherapie’ overschrijdt de overheid grenzen

Theo Boer Momenteel wordt er in en om de Tweede Kamer gesproken over het initiatiefwetsvoorstel VVD/D66 om ‘conversietherapie’ te verbieden: een psychotherapeutische behandeling gericht op het veranderen van iemands seksuele geaardheid of gender. Hoewel het voorstel na de laatste verkiezingen waarschijnlijk op minder steun kan rekenen, is het van ...

TIJDSPAD WETSVOORSTEL ‘VERBOD CONVERSIE-HANDELINGEN’

Tot 5 maart konden alle partijen hun schriftelijke vragen met betrekking tot dit wetsvoorstel indienen. Dat was een bepalend moment omdat veel fracties bij een dergelijke inbreng ook aangeven hoe ze het wetsvoorstel zien. Op onze site plaatsten we al eerder onze brief aan verschillende partijen, om aan te ...

Opmerkelijke Berichten

Op 27 februari is de wetenschapstoets van het wetsvoorstel ‘verbod conversiehandelingen' (36178) openbaar gemaakt. Hij is bijzonder kritisch en biedt veel aanleiding tot verdere vragen over het wetsvoorstel. Die vragen zullen de partijen in de Tweede Kamer betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel, en bij hun inbreng. De ...

HEEFT WAT ONDERWEG.NU DOET OOK MAAR IETS MET CONVERSIE THERAPIE TE MAKEN?

Om een inkijkje te geven in hoe wij als organisatie en ervaringsdeskundigen praktisch vormgeven aan onze visie en doelstelling, is hieronder het PDF-bestand 'Heeft wat Onderweg.nu doet ook maar iets met Conversietherapie te maken?' opgenomen. Dit bestand is als bijlage toegevoegd aan een brief aan verschillende leden van de ...

BETREFT: WETSVOORSTEL CONVERSIETHERAPIE

Aan verschillende leden van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer,   Op 29 februari zal er in de Tweede Kamer gesproken worden naar aanleiding van de wetenschappelijke toetsing van het wetsvoorstel dat in de gewijzigde vorm aangehaald wordt als ‘Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.’ In eerdere teksten wordt ...

BLOEIEN IN OVERGAVE

Christenen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, vinden vaak dat het respecteren van Gods plan voor het huwelijk betekent dat zij hun verlangen naar een partner van hetzelfde geslacht moeten opofferen. Onlangs vroeg iemand mij of je het opgeven van een zondige relatie als een offer kunt zien ...

HOE TE SLAGEN

Over seksverslaving en aanverwante verslavingen - 9 stappen In zijn onderzoek merkt Patrick Carnes dat mensen die succesvol waren in hun herstel van seksverslaving en daarmee samenhangende verslavingen, belangrijke keuzes maakten om hun leven beter te maken. Dat waren negen keuzes, en het hele proces kostte hen drie tot ...

DE GEZALFDE, als goede mannen vallen…

'Wat als John mijn redelijk anonieme leven had kunnen leven en ik in zijn spotlight had gestaan? Waarschijnlijk waren al die mensen dan net zo hard gemanipuleerd en uitgemolken als nu is gebeurd...' John en Peter leren elkaar kennen bij een evangelisatieproject in Amsterdam. Daarna lopen hun wegen uiteen, ...

OMWILLE VAN HET KONINKRIJK

Toen ik rond mijn vijftigste voor het eerst expliciet onder woorden durfde te brengen dat ik lesbische gevoelens had, stond voor mij direct als een paal boven water dat ik geen relatie zou aangaan met een vrouw. Dat was voor mij onverenigbaar met mijn christelijke overtuiging en mijn verstaan ...

IS VERANDERING MOGELIJK?

We weten dat alles in ‘het Huis van onze Vader’ volmaakt is. Daar zullen we geen gebrokenheid meer ervaren. Maar we leven nu nog op aarde. Wat voor verandering in onze gebrokenheid is hier en nu mogelijk? Wat kan iemand met homoseksuele gevoelens vandaag van God verwachten? Wat is ...