Publicaties

HEEFT WAT ONDERWEG.NU DOET OOK MAAR IETS MET CONVERSIE THERAPIE TE MAKEN?

Om een inkijkje te geven in hoe wij als organisatie en ervaringsdeskundigen praktisch vormgeven aan onze visie en doelstelling, is hieronder het PDF-bestand 'Heeft wat Onderweg.nu doet ook maar iets met Conversietherapie te maken?' opgenomen. Dit bestand is als bijlage toegevoegd aan een brief aan verschillende leden van de ...

BETREFT: WETSVOORSTEL CONVERSIETHERAPIE

Aan verschillende leden van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer,   Op 29 februari zal er in de Tweede Kamer gesproken worden naar aanleiding van de wetenschappelijke toetsing van het wetsvoorstel dat in de gewijzigde vorm aangehaald wordt als ‘Wet strafbaarstelling conversiehandelingen.’ In eerdere teksten wordt ...

BLOEIEN IN OVERGAVE

Christenen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, vinden vaak dat het respecteren van Gods plan voor het huwelijk betekent dat zij hun verlangen naar een partner van hetzelfde geslacht moeten opofferen. Onlangs vroeg iemand mij of je het opgeven van een zondige relatie als een offer kunt zien ...

HOE TE SLAGEN

Over seksverslaving en aanverwante verslavingen - 9 stappen In zijn onderzoek merkt Patrick Carnes dat mensen die succesvol waren in hun herstel van seksverslaving en daarmee samenhangende verslavingen, belangrijke keuzes maakten om hun leven beter te maken. Dat waren negen keuzes, en het hele proces kostte hen drie tot ...

DE GEZALFDE, als goede mannen vallen…

'Wat als John mijn redelijk anonieme leven had kunnen leven en ik in zijn spotlight had gestaan? Waarschijnlijk waren al die mensen dan net zo hard gemanipuleerd en uitgemolken als nu is gebeurd...' John en Peter leren elkaar kennen bij een evangelisatieproject in Amsterdam. Daarna lopen hun wegen uiteen, ...

OMWILLE VAN HET KONINKRIJK

Toen ik rond mijn vijftigste voor het eerst expliciet onder woorden durfde te brengen dat ik lesbische gevoelens had, stond voor mij direct als een paal boven water dat ik geen relatie zou aangaan met een vrouw. Dat was voor mij onverenigbaar met mijn christelijke overtuiging en mijn verstaan ...

IS VERANDERING MOGELIJK?

We weten dat alles in ‘het Huis van onze Vader’ volmaakt is. Daar zullen we geen gebrokenheid meer ervaren. Maar we leven nu nog op aarde. Wat voor verandering in onze gebrokenheid is hier en nu mogelijk? Wat kan iemand met homoseksuele gevoelens vandaag van God verwachten? Wat is ...

8 – OP DE WEBSITE STAAT: ‘WAT SEKSUALITEIT BETREFT, LEZEN WE IN DE BIJBEL BIJVOORBEELD HOE DIT EEN PLAATS KRIJGT BINNEN HET HUWELIJK TUSSEN MAN EN VROUW. WE LEZEN OOK DAT ANDERE VORMEN VAN SEKSUALITEIT EEN OVERTREDING VAN GODS WIL ZIJN. DAAR SLUITEN WE ONZE OREN DUS NIET VOOR. WE BLIJVEN LUISTEREN.’

BETEKENT DIT DAT MENSEN KUNNEN WORDEN GEACCEPTEERD ALS HOMOSEKSUEEL ZOLANG ZE ZICH NIET BEZIGHOUDEN MET HOMOSEKSUELE ACTIVITEITEN? Onze aanwezigheid op het internet maakt duidelijk dat we openstaan voor ieder die contact met ons zoekt 1). Elke vraag die binnenkomt wordt serieus genomen. Dat houdt in dat we mensen accepteren zoals ...

7 – EEN VAN MIJN GEINTERVIEWDEN VERTELDE DAT WAT ORGANISATIES ALS ONDERWEG DOEN, CONVERSIETHERAPIE IS. HOE REAGEERT U HIEROP?

Deze uitspraak roept vragen bij me op als ‘Wat wordt bedoeld met ‘conversietherapie’? en Spreekt de geïnterviewde uit eigen ervaring met Onderweg?’ Laten we het begrip ‘Conversietherapie’ (‘CT’) eens nader bekijken, en leggen naast wat Onderweg doet, om te zien of bovenstaande bewering klopt. Het Wetsvoorstel ‘Wet Strafbaarstelling Conversiehandelingen’ omschrijft ...

6- U SCHREEF IN HET EERSTE ARTIKEL DAT MENSEN DIE ORGANISATIES ALS ONDERWEG WILLEN VERBIEDEN, DAT DOEN OMDAT ZE DIEP GEKWETST ZIJN. WAT BEDOELT U PRECIES MET GEKWETST?

Als ik de woorden ‘diep’ en ‘gekwetst’ gebruik, dan doe ik dat vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik kan daarbij natuurlijk niet spreken over iedereen die Onderweg de wereld uit wil hebben. De motivatie daarachter zal verschillen. In dit artikel zal ik wat van mijn ervaringen delen. Na afloop van een ...

5- HOE VINDT U DAT ONDERWEG HELPT?

Bij deze vraag denk ik allereerst aan het warme bad dat ik zelf ervaren heb toen ik Onderweg.nu leerde kennen. De openheid, herkenning, begrip en verbondenheid door het geloof in Jezus Christus is hartverwarmend. Zo ervaar ik het nog steeds, ook nu ik deel mag uitmaken van het bestuur. Bij ...

Hoofdpunten Behandeling Wetsvoorstel Strafbaarstelling Conversiehandelingen door Raad van State

Een totaalverbod op conversiehandelingen is in strijd met de rechten van de mens. Er worden vraagtekens gezet bij de gemaakte keuze om het Wetboek van Strafrecht aan te vullen met een nieuwe strafbaarstelling. Ernstige vormen van conversiehandelingen zouden strafbaar moeten worden. De vraag is of deze gedragingen niet al strafbaar ...

4- WAT VOOR ONDERSTEUNING BIEDT ONDERWEG.NU AAN MENSEN DIE MEE WILLEN DOEN EN WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER?  

Onderweg.nu heeft als doelstelling het ‘Bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen.’ Je vindt ons logo op deze site. Onze doelgroep zijn christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens, of daarmee te maken hebben gehad en een verandering in seksuele gerichtheid doormaakten, en ervoor kiezen in ...

3- OP DE WEBSITE VAN ONDERWEG WORDT HOMOSEKSUALITEIT EEN GEVOEL GENOEMD. GELOOFT U DAT DIT IETS IS DAT KAN WORDEN VERANDERD? HOE DEFINIEERT U SEKSUALITEIT?

Er is heel wat en diepgaand geschreven over homoseksualiteit. De meningen lopen uiteen, zijn zelfs tegenstrijdig. In de loop van de tijd heb ik heel wat van die boeken, artikelen en levensverhalen gelezen. Het gaat immers ook over mij. Ik zocht antwoorden op vragen als ‘Wat is homoseksualiteit? Is het ...

2- HOE EN WANNEER BENT U BIJ ONDERWEG BETROKKEN GERAAKT?

In het voorjaar van 2018 surfte ik op het internet vanwege een pastorale hulpvraag. Op een zondagmorgen raakte ik namelijk onverwacht in gesprek met een man, een vijftiger. ‘Ik ben gescheiden en vader van een dochter, ’ zei hij, ‘ik maak me zorgen om haar vanwege haar voortdurend wisselende relaties ...