Psalm 23

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Een groot woord uit psalm 23, één van de bekendste psalmen.

Het lijkt niet erg reëel: ‘het ontbreekt mij aan niets.’

Wat kan een mens zich alleen voelen, eenzaam en verloren. Wat is het dan moeilijk dit na te zeggen.

Verderop in de psalm:

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar want U bent bij mij. Uw stok en staf geven mij moed.

Persoonlijk heb ik dat niet altijd kunnen zeggen. Omdat ik dat niet voelde. Het was voor mij, in mijn eenzaamheid, niet mijn ervaring van dat moment. Maar het staat er wel. Ondanks mijn ervaringen. God staat er voor in, ook als je gevoel anders is. De weg die jij in eenzaamheid lijkt te gaan, wordt beschermd. En Hij geeft jou nieuwe kracht.

Als je tegen een klein kind, dat nog niet goed op kan letten zegt “Blijf maar dicht bij mij”, dan weet je dat het eigenlijk andersom is. Jij moet dicht bij het kind blijven. Zijn hand vasthouden. En hem leiden waarheen jij wilt. 

Zo is onze hemelse Vader ook. Hij leidt ons. Waarheen Hij wil. En in het donkere dal is Hij erbij.

Dat is iets wat ons gegeven is. Waar we niet achteraan hoeven te jagen. Of waar we bang voor kunnen zijn dat het ons ontvalt. Je kunt bang en angstig zijn, je depressief voelen. Je kunt vanuit jezelf totaal vastzitten, en niet waardevol zijn voor je gevoel.

Maar de psalm zegt:

Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven.

Niet voor even dus. Het gaat niet om een gevoel van een moment. Niet om een kort moment van geluk dat je weer ontvalt als de realiteit van alle dag je wakker maakt. Maar alle dagen van mijn leven!

Dit schreef David.

David, die moest vluchten voor de koning die hem naar het leven stond. Die door zonde in zijn leven een zware straf over het volk zag komen. En verdeeldheid in zijn gezin. David die moest  vluchten voor zijn eigen zoon, die hem wilde doden. Een man, die niet perfect was, maar dit kon zeggen omdat hij met Zijn Heer wilde leven.

Het is niet door jou, maar door Zijn Genade dat je kunt zeggen:

Geluk en genade volgen mij, alle dagen van het leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen!

Ton