PRESTATIES LEVEREN OF VRUCHT DRAGEN

“Wandel met wijsheid en buit de geschikte tijd uit!”   Kolossenzen 4: 5

Hoe doe je dat?  In wijsheid wandelen en de geschikte tijd uitbuiten?

We hebben de neiging alle nadruk te leggen op prestaties, productie en wel zo snel mogelijk!

Zo van: laat maar zien dat je resultaat hebt behaald en doelstellingen gerealiseerd!

Nog nooit waren er zoveel mensen burn out. Geestelijk overbelast.

Al die prikkels de hele dag, dat doet wat met je hersenen.

In de Bijbel kom je de woorden prestaties of resultaat weinig tegen. Wel zegen en vrucht. 

Jezus zegt bijvoorbeeld dat vrucht dragen het doel van je leven is.

Daarbij gaat het niet om wat je doet. Maar om wie je bent.

Beter gezegd: van Wie je bent.  

Als die verbinding er is tussen God en jou, als tussen een liefhebbende Vader en Zijn kind, dan bepaalt Hij het tijdstip, de groei en omvang van je vrucht.

“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat jullie veel vrucht dragen, ”  zegt Jezus in Johannes 15: 8. Zo wordt Zijn grootheid zichtbaar in deze wereld.

Dat vraagt om trouw en volharding van jouw kant.

Zijn aangezicht zoeken, met Hem verbonden leven.

Bovenste beeld: Facebook_ 1614927062355_677349503734_6127483.jpg