Positieve geluiden over gesprekken en begeleiding

In het onderzoeksverslag van bureau Beke mis ik positieve geluiden. De onderzoekers deden hun best niet om een ander geluid te zoeken dan dat vanuit de LHBTI-gemeenschap.

Daar hadden ze inderdaad naar moeten zoeken. Want mensen met een ander geluid bewegen zich niet (meer) in de LHBTI-gemeenschap.

Waar vind je dat andere geluid?

Dichtbij, in eigen land. Wereldwijd. In getuigenissen, boeken en onderzoeksverslagen. Zo is de geestelijke erfenis van Frank Worthen en van Sy Rogers mij kostbaar. Mannen op wier schouders wij staan! En dan zijn er Joe Dallas, Jeannet Howard en degenen die hun getuigenis geven op de site “suchweresomeofyou” of “vernieuwd.com”.

Positieve geluiden vind ik ook in ons land. In materiaal van Stichting Onze Weg en Different bijvoorbeeld. De generatie die een Bijbels geluid liet horen bij alle ontwikkelingen sinds de jaren ’70.  

Op de studiedag 1995 met als thema “De laatste der Mohikanen of…gewoon Bijbelgetrouwe christenen”, zegt Johan van de Sluis:

In de enquete geeft 50 % van de respondenten aan dat homoseksuele gevoelens zijn veranderd of verminderd; 10 % ervaart een verschuiving op dieper niveau; en er is behoefte aan psychologisch inzicht.  

In allerlei publicaties delen mensen hun positieve ervaringen over pastorale hulp rond seksuele identiteit en thema’s als coming out, verandering, aanvaarding en Bijbels inzicht.

Positieve geluiden vind je ook in Dina Mazzolari’s onderzoek uit 2003. Zij concludeert: “op de punten die het meest van belang zijn voor de seksuele gerichtheid: seksuele aantrekkingskracht, – fantasieën, – gedrag en zelfidentificatie, blijkt een verschuiving te zijn opgetreden van 6 in het verleden ( overheersend homoseksueel, slechts incidenteel heteroseksueel) naar 3, 3 in het heden ( overheersend heteroseksueel, meet dan incidenteel homoseksueel). Naast een verschuiving van de seksuele gerichtheid melden mensen veranderingen als minder depressieve gevoelens, meer zelfinzicht, emotioneel evenwicht en zelfacceptatie.    

( voor meer informatie zie Publicatie “Ervaringen van mensen”)

Andere publicaties over verandering in seksuele identiteit (fluïditeit) zijn die van Robert Epstein in 2012: ‘Support for a Fluid-Continuum Model of Sexual orientation’, en dr Lisa Diamond in 2008: ‘Longitudinal study on non-hetero women’. Van haar vind je opnames op YouTube. Ook dergelijke bronnen blijven bij bureau Beke buiten beeld.  

Talloze mensen hebben baat bij gesprekken en begeleiding. Duizenden door de jaren heen. Ze gingen niet na één gebed de vernieling in. Werden ook niet na één gebed genezen. Net als bij elk hulpverleningsaanbod is keuzevrijheid belangrijk. Je moet deze hulp willen.

Gewenste resultaten worden, net als bij andere therapievormen, niet altijd bereikt. Is dat een reden om de hulpverlening op te heffen? En wat het aanpakken van malafide hulpverleners en machtsmisbruikers betreft, dat is nu al mogelijk.

Krijgt een kleine club met negatieve ervaringen het voor elkaar deze vorm van hulpverlening kapot te maken? Een groep die ervan uitgaat dat iedereen met homoseksuele gevoelens die ook uit wil leven, dat beheersing negatief is, en dat seksualiteit gevierd moet worden! Gaat het hier verder dan alleen het thema seksualiteit, namelijk om de vrijheid van godsdienst? In die zin dat  de drijfveer hierachter is ieder Bijbels geluid het zwijgen op te leggen?

Bij het stoppen van Different door THDV schreef Johan van de Sluis, mede oprichter in 1975, op YouTube: “Verdrietig. Prima als je als bestuur en directie dat liever niet wilt voortzetten. Maar zeg dan niet: “Door de kleine organisatorische omvang van Different was het lastig de gewenste kwaliteit van werkzaamheden te garanderen. De hulpverleners zijn en waren deskundig en de laatste jaren is er niet meer gezocht naar nieuwe medewerkers. Men heeft het helaas stil uit laten gaan en daar mag je voor kiezen.”

Wij kiezen ervoor onze weg met God en Zijn Woord te blijven gaan. En van daaruit de ander een hand toe te steken. We weten uit ervaring wat een positieve, heilzame ervaring dat kan zijn!

Bertien