Podcasts

Een veilige kerk

Door Bertien ...

DE REGENBOOG, TEKEN VAN HOOP MAAR OOK VAN VERWARRING!

WAT ZIJN WIJ GEZEGEND! VEERTIG JAAR HUWELIJKSVERBOND: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!” Johannes 4:19 NBG-vertaling - door André ...

NIET BANG ZIJN!

door Bertien ...

“De smalle weg”

Podcast door André ...

GAY & SAD

Gedachten van dr. Laurens van der Laan uit zijn boek “Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?” (uitgeverij Barnabas, Heerenveen 2002) in het licht van 2021. Laurens was docent economie en statistiek in Sierra Leone, Afrika tot 1971. Sinds 1988 volgt hij de ontwikkelingen rond het thema ‘kerk en homoseksualiteit’ ...

Hooglied zingen

Een liefdeslied in Gods Woord Foto: fragment uit het schilderij van Marc Chagall "Wie schön bist du, und wie lieblich bist du, Liebe voller Wonnen" door André ...

Uit de duisternis tot Zijn licht

Mijn levensverhaal en vijf tips om dichtbij Jezus te blijven door Bertien ...

“Ik ben niet meer ‘zo’ “, levensverhaal van Johan van de Sluis

door Bertien Het boekje "Ik ben niet meer 'zo'", werd oorspronkelijk uitgegeven door "Gideon" in 1969. Het is geschreven door Johan Th. Bos. In 1974 verschijnt er een vierde herziene druk, die uit twee delen bestaat. In een uitvoerige inleiding staat de schrijver stil bij pennevruchten uit die jaren ...
Aan het laden...