Plaatsvervangend lijden

Híj was veracht en ik heb Hem niet geacht

Maar Híj heeft mijn ziekten op Zich genomen, mijn smarten gedragen

Ik hield Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt

Maar Hij is om mijn overtredingen verwond, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld

De straf die mij de vrede aanbrengt, was op Hem, Zijn striemen brachten mij genezing

Ik dwaalde rond als een schaap, ik zocht mijn eigen weg

Maar de HERE liet mijn wandaden op Hem neerkomen

Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open

Als een lam dat ter slachting wordt geleid, als een schaap dat stil is bij haar scheerders

Deed Hij Zijn mond niet open

Om mijn overtredingen werd Hij geslagen

naar Jesaja 53: 3d – 7, 8d

http://www.youtube.com/watch?v=gG-TL0S3sN8

Адажио Adagio – Papiervögel, symbolische verbeelding van Christus’ leven