Persoonlijke verhalen

‘Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.’ Joël 2:25

Ik dank God dat ik me de tijd herinner dat ik nog geen homofiele gevoelens had. Dat maakt dat ik er zeker van ben dat dit niet Gods oorspronkelijke plan was voor mijn leven. Toen ik student was, maakten we als vrienden onder elkaar grappen over homo-seks. Dat was ...

IK WIL GOD LIEFHEBBEN MET MIJN LEVENSWANDEL

Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft. Hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:21 Deze tekst maakt mij blij. “Ja Heer ik wil Uw geboden in acht nemen”. Dat doe ik ...

Over gevoel en gevoelens

Ik ben opgegroeid zonder geloof. Mijn moeder komt uit een trouw hervormd nest. Bij mijn vader was het socialistisch communistisch. Ik ben opgegroeid met een broer, die een jaar ouder is. Ik was een erg verlegen kind. Een dankbaar slachtoffer dus op school. In 1993 heb ik mijn hart ...

ROERIGE TIJDEN

Verliefd-verward-getrouwd-gescheiden? Mogen wij Geloven of moeten we Gevoelen? Anno 2023 vraag ik me af: Wie bepaalt wat ik voel? Wie bepaalt wat ik doe? Mag ik stelen, of liegen? Wie bepaalt wat ik doe of ben? In hoeverre mag ik nog zelf nadenken, voelen en beslissen? Is er keus, ...

GODS WEG MET MIJ – drieluik

3. Thuiskomen bij God Na jarenlang werken bij het christelijke theatergezelschap en een lange zoektocht, vroeg ik God ‘hoe moet ik tegen mijn gevoelens voor mannen aankijken?’ Ik zag door allerlei meningen en theologieën door de bomen het bos niet meer. Welke plek moest ik mijn gevoelens geven, als ...

Gedicht Onderweg

Vernieuwd in uw denken.
Dat staat in het Boek.
’Gereformeerd’ als ik zoek.
God wil ons dat schenken. Verwarring en eenzaamheid.
Alcohol, drugs en gokken.
Overspel en jokken.
Worstelen met identiteit. Jezus komt naar ons toe.
Hij kent de gebrokenheid.
Acceptatie is geen kleinigheid.
Van onvolmaaktheid wordt Hij niet moe. ‘Komt tot Mij allen die zijn belast,
Moe en ...

GODS WEG MET MIJ – drieluik

2. EENZAAMHEID IN DE GAYSCENE Vanuit de kerkelijke gemeenschap waar ik jarenlang in meedeed, belandde ik in een andere wereld. Omdat ik jong was en een nieuw gezicht in de Haagse gayscene, kwam ik aan belangstelling niet te kort. Mijn euforische vrijheidsgevoel nam toe. Eindelijk was ik thuis, bij ...

GODS WEG MET MIJ – drieluik

  1. WORSTELING MET GOD OVER MIJN HOMOSEKSUELE GEVOELENS
‘Jouw verhaal mag geen platform krijgen,’ zei een voorvechter van tolerantie, acceptatie en ‘inclusiviteit’. Jaren daarvoor kwam ik uit de kast, maar toen hij mijn verhaal hoorde, kreeg ik het ‘tolerante’ advies die kast weer in te duiken en de ...

2- HOE EN WANNEER BENT U BIJ ONDERWEG BETROKKEN GERAAKT?

In het voorjaar van 2018 surfte ik op het internet vanwege een pastorale hulpvraag. Op een zondagmorgen raakte ik namelijk onverwacht in gesprek met een man, een vijftiger. ‘Ik ben gescheiden en vader van een dochter, ’ zei hij, ‘ik maak me zorgen om haar vanwege haar voortdurend wisselende relaties ...

Mixed-Orientation Marriage

Een mixed-orientation marriage staat voor een huwelijk tussen partners met een verschillende aantrekkingskracht en gerichtheid. De term wordt wel afgekort als MOR of MORE (Mixed Orientation Relationship) of MOM (Mixed Orientation Marriage). Daarbij kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een van de twee huwelijkspartners met homoseksuele gevoelens te maken heeft ...

1- HOE REAGEERT U OP GROEPEN DIE ORGANISATIES ZOALS DE UWE WILLEN VERBIEDEN?

Afgelopen week stelde een journaliste van een studentenkrant in het noorden van het land me deze vraag. ‘Ik wil beide kanten van het verhaal vertellen’, mailde ze, en ‘Ik begrijp dat het een gevoelig onderwerp is.’ In eerste instantie dacht ik ’Daar heb ik geen zin in, in een gepolariseerde ...

Er is iets nieuws in mijn leven gekomen

Mijn naam is Kristian. Ik ben opgegroeid in Middelburg en daar woon ik nog steeds. Ik wil graag met je delen hoe God mijn leven heeft veranderd. Op mijn 23e durfde ik het te zeggen Ik ben opgegroeid in een fijn christelijk gezin. Tegen het geloof heb ik me ...

PIJNSCHEUT VAN BINNEN

Het overkwam me vanmorgen weer. Anderen reageren druk op elkaar in de app-groep, en ik voel me er buiten staan. Alsof ik er niet bij hoor. On-verbonden. Tegelijkertijd schiet de afweer voor deze pijn omhoog en hoor ik in mijn binnenste ‘Ik heb jullie niet nodig hoor!’ Binnenpraters noem ...

NAAR GOD TOEGAAN GEEFT EEN OMMEKEER IN MIJN WORSTELING MET HOMOSEKSUELE GEVOELENS

Onder deze titel plaatst cvandaag op 9 februari het levensverhaal van Tim, dat afkomstig is uit ‘Er moet LICHT komen! – getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen’, een uitgave van Onderweg.nu. De tekst is geplaatst als premium-artikel. Via onderstaande link kun je toegang krijgen tot deze speciale artikelen van cvandaag ...

De Weg door de Schelfzee

Mijn zoektocht begon toen ik 33 jaar was. Ik liep vast door een identiteitsprobleem. Eerlijk gezegd wist ik toen niet dat dit te maken kon hebben met mijn gevoelens voor vrouwen. Toen ik een jaar of dertien was, besefte ik dat ik ‘andere’ gevoelens had. Maar in mijn omgeving ...