Persoonlijke verhalen

IK HOUD VAN MIJN LEVEN, GOD IS ZO GOED!

Op mijn levensreis voelde ik me er soms nogal gefrustreerd over dat veranderingen zo langzaam gingen en ik ouder werd. Op een dag vroeg ik een mentor: ‘Waarom gaat het allemaal zo tergend langzaam? Zullen mijn verlangens ooit veranderen? Hij zei: ‘Cecil, als het jouw doel is om heteroseksueel ...

MENSEN MAKEN MENSEN, GOD MAAKT MENSEN NIEUW!

Om met dat tweede te beginnen: op mijn 25e kwam ik tot geloof in Jezus. Door Hem leerde ik God kennen als mijn hemelse Vader. In die tijd was ik aktief in de vrouwenbeweging: als barvrouw, bezig met relaties met vrouwen, dansen en hekserij. Ik leefde zoals de Bijbel ...

HIJ IS ER VOOR MIJ!

‘Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, en wees niet ontsteld. Want de Heer, uw God is met U, overal waar u heen gaat!’ Jozua 1:9 ‘Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het Eeuwige leven waartoe u geroepen bent en de goede ...

EENS HOMOFIEL… (4) Vraaggesprek van Arjo de vries met Johan van de Sluis. 1)

Werden je homofiele gevoelens minder of moest je steeds zorgen, dat er andere dingen voor in de plaats bleven staan? In het begin richtte ik me bewust en radicaal op andere zaken. Ik voedde mijn veranderde leven met gebed, toewijding en volharding. Mijn homofiele gevoelens waren er nog. Dat ...

EENS HOMOFIEL… (3) Vraaggesprek van Arjo de vries met Johan van de Sluis. 1)

Wat vond je het moeilijkst van de hele affaire? Het moeilijkste was dat ik wist dat mijn vriend met een ander zou beginnen. Ik kon niet uitstaan dat we uit elkaar waren en ik niet naar hem terug kon, en dat hij een ander zou hebben. In Rotterdam was ...

EENS HOMOFIEL…(2) Vraaggesprek van Arjo de Vries met Johan van de Sluis.1)  

Kun je wat zeggen over het leven dat je ging leiden, nadat je voor het eerst seksueel contact had gehad met een homofiele man? Ik ging in twee werelden leven. De normale wereld waarin ik leefde volgens het ideaalbeeld van de man zoals mijn ouders en anderen van me ...

EENS HOMOFIEL… (1)

‘Eens homofiel…’ is de titel van een gesprek van Arjo de Vries met Johan van de Sluis in 1981. Je vindt de tekst in ‘Een netelig vraagstuk’ van dr Van de Aardweg en anderen. 1) Ook Stichting Onze Weg gaf het uit. 2) Johan's levensverhaal blijft boeiend en aansprekend ...

VERDWAALD, MAAR GEVONDEN!

De Persoon van Jezus loopt als een rode draad door mijn leven. Iedere keer weer redt Hij mij, en mag ik ook iets van het hart van God zien, dat vol liefde en vergeving is. Zo intens en diep dat ik er haast geen woorden aan weet te geven ...

‘Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd.’ Joël 2:25

Ik dank God dat ik me de tijd herinner dat ik nog geen homofiele gevoelens had. Dat maakt dat ik er zeker van ben dat dit niet Gods oorspronkelijke plan was voor mijn leven. Toen ik student was, maakten we als vrienden onder elkaar grappen over homo-seks. Dat was ...

IK WIL GOD LIEFHEBBEN MET MIJN LEVENSWANDEL

Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft. Hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14:21 Deze tekst maakt mij blij. “Ja Heer ik wil Uw geboden in acht nemen”. Dat doe ik ...

Over gevoel en gevoelens

Ik ben opgegroeid zonder geloof. Mijn moeder komt uit een trouw hervormd nest. Bij mijn vader was het socialistisch communistisch. Ik ben opgegroeid met een broer, die een jaar ouder is. Ik was een erg verlegen kind. Een dankbaar slachtoffer dus op school. In 1993 heb ik mijn hart ...

ROERIGE TIJDEN

Verliefd-verward-getrouwd-gescheiden? Mogen wij Geloven of moeten we Gevoelen? Anno 2023 vraag ik me af: Wie bepaalt wat ik voel? Wie bepaalt wat ik doe? Mag ik stelen, of liegen? Wie bepaalt wat ik doe of ben? In hoeverre mag ik nog zelf nadenken, voelen en beslissen? Is er keus, ...

GODS WEG MET MIJ – drieluik

3. Thuiskomen bij God Na jarenlang werken bij het christelijke theatergezelschap en een lange zoektocht, vroeg ik God ‘hoe moet ik tegen mijn gevoelens voor mannen aankijken?’ Ik zag door allerlei meningen en theologieën door de bomen het bos niet meer. Welke plek moest ik mijn gevoelens geven, als ...

Gedicht Onderweg

Vernieuwd in uw denken.
Dat staat in het Boek.
’Gereformeerd’ als ik zoek.
God wil ons dat schenken. Verwarring en eenzaamheid.
Alcohol, drugs en gokken.
Overspel en jokken.
Worstelen met identiteit. Jezus komt naar ons toe.
Hij kent de gebrokenheid.
Acceptatie is geen kleinigheid.
Van onvolmaaktheid wordt Hij niet moe. ‘Komt tot Mij allen die zijn belast,
Moe en ...

GODS WEG MET MIJ – drieluik

2. EENZAAMHEID IN DE GAYSCENE Vanuit de kerkelijke gemeenschap waar ik jarenlang in meedeed, belandde ik in een andere wereld. Omdat ik jong was en een nieuw gezicht in de Haagse gayscene, kwam ik aan belangstelling niet te kort. Mijn euforische vrijheidsgevoel nam toe. Eindelijk was ik thuis, bij ...