Persoonlijke verhalen

Stop met proberen, leef uit genade!

We kennen ze allemaal wel, van die dingen waarvan je weet dat het zonden zijn, maar die toch steeds weer gebeuren. En dan heb ik het niet over bewust zondigen, maar over zonden die je niet wilt doen, maar begaat door je zwakheid. Zo heb ik heel vaak geprobeerd ...

(ON)GELUK

17 januari Ik fiets naar huis na een dag werken bij Jeugd met een Opdracht. In mijn gedachten ben ik bezig met de voorbereiding van het koken voor vanavond want Sara, mijn vrouw, ligt thuis te herstellen van een ingrijpende operatie en ik mag haar fulltime mantelzorger zijn in deze ...

ANDY’S VERHAAL

Andrew Chambers werd geboren in Londen. Zes weken oud werd hij in een kindertehuis geplaatst. Omdat zijn toch al zwakke band met zijn moeder was verbroken, miste Andy haar niet. ‘Na een bezoekersdag luisterde ik naar kinderen die huilden en schreeuwden om hun moeder. Ik lag op mijn bed ...

MIJN VERHAAL IS EEN UNIEK VERHAAL!

Leander woonde in 2014 nog samen met een man. Nu is hij met een vrouw getrouwd en vader van twee kinderen. “Mijn verhaal is een uniek verhaal,” zegt Leander, “als iemand mij zes jaar geleden had verteld dat ik zou trouwen met een vrouw en vader zou worden, dan ...

Ontkenning herkennen

Ik dacht altijd dat mensen die naar een psycholoog gaan en meedoen in een therapiegroep, mensen zijn met ernstige psychische aandoeningen of andere aanpassingsproblemen. Ik beschouwde mezelf niet als een van die 'types'. Het duurde tot mijn vierendertigste voordat ik besefte dat ik zelf therapie nodig had. Ik ging ...

SINGLE, MAAR NIET ALLEEN

In een eerdere blog deelde ik met jullie dat ik ervoor gekozen heb om geen relatie meer aan te gaan met een vrouw. Vanwege het feit dat ik in het verleden ook wel relaties met mannen heb gehad, ging ik er automatisch van uit dat God mij een gezinsleven ...

Tryphena: ‘Ik vroeg God of ik ooit mooi gemaakt zou kunnen worden. Of ik ooit heel zou kunnen worden.’

Het spijt me! Sorry dat ik je gebruikte! Sommigen van jullie. Door deuren te openen in je seksualiteit. Ik gebruikte je. Eén van jullie klopte op de deur van de dood. Gelukkig zette je je suïcidepoging niet door. Maar ik begreep jouw wanhoop niet echt, totdat ik twee jaar later ...

IK HOUD VAN MIJN LEVEN, GOD IS ZO GOED!

Op mijn levensreis voelde ik me er soms nogal gefrustreerd over dat veranderingen zo langzaam gingen en ik ouder werd. Op een dag vroeg ik een mentor: ‘Waarom gaat het allemaal zo tergend langzaam? Zullen mijn verlangens ooit veranderen? Hij zei: ‘Cecil, als het jouw doel is om heteroseksueel ...

MENSEN MAKEN MENSEN, GOD MAAKT MENSEN NIEUW!

Om met dat tweede te beginnen: op mijn 25e kwam ik tot geloof in Jezus. Door Hem leerde ik God kennen als mijn hemelse Vader. In die tijd was ik aktief in de vrouwenbeweging: als barvrouw, bezig met relaties met vrouwen, dansen en hekserij. Ik leefde zoals de Bijbel ...

HIJ IS ER VOOR MIJ!

‘Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet, en wees niet ontsteld. Want de Heer, uw God is met U, overal waar u heen gaat!’ Jozua 1:9 ‘Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het Eeuwige leven waartoe u geroepen bent en de goede ...

EENS HOMOFIEL… (4) Vraaggesprek van Arjo de vries met Johan van de Sluis. 1)

Werden je homofiele gevoelens minder of moest je steeds zorgen, dat er andere dingen voor in de plaats bleven staan? In het begin richtte ik me bewust en radicaal op andere zaken. Ik voedde mijn veranderde leven met gebed, toewijding en volharding. Mijn homofiele gevoelens waren er nog. Dat ...

EENS HOMOFIEL… (3) Vraaggesprek van Arjo de vries met Johan van de Sluis. 1)

Wat vond je het moeilijkst van de hele affaire? Het moeilijkste was dat ik wist dat mijn vriend met een ander zou beginnen. Ik kon niet uitstaan dat we uit elkaar waren en ik niet naar hem terug kon, en dat hij een ander zou hebben. In Rotterdam was ...

EENS HOMOFIEL…(2) Vraaggesprek van Arjo de Vries met Johan van de Sluis.1)  

Kun je wat zeggen over het leven dat je ging leiden, nadat je voor het eerst seksueel contact had gehad met een homofiele man? Ik ging in twee werelden leven. De normale wereld waarin ik leefde volgens het ideaalbeeld van de man zoals mijn ouders en anderen van me ...

EENS HOMOFIEL… (1)

‘Eens homofiel…’ is de titel van een gesprek van Arjo de Vries met Johan van de Sluis in 1981. Je vindt de tekst in ‘Een netelig vraagstuk’ van dr Van de Aardweg en anderen. 1) Ook Stichting Onze Weg gaf het uit. 2) Johan's levensverhaal blijft boeiend en aansprekend ...

VERDWAALD, MAAR GEVONDEN!

De Persoon van Jezus loopt als een rode draad door mijn leven. Iedere keer weer redt Hij mij, en mag ik ook iets van het hart van God zien, dat vol liefde en vergeving is. Zo intens en diep dat ik er haast geen woorden aan weet te geven ...