Paulus lichtdrager

Paulus gaf het LICHT door! Een boeiende en verhalende biografie over het leven van Paulus. Wat een inzichten in zijn tijd van leven, van deze invloedrijke schrijver, filosoof, theoloog.

Tom Wright, een excellente Paulus-Kenner neemt ons mee terug in de tijd. En verhaalt en documenteert het wonder en het effect van Paulus’ evangelie verkondiging.

Waarin het SJEMA en IMMANUEL kernen vormen.

Terwijl Paulus in de overlevering bekend staat om zijn gestrengheid. Laat Wright ons zien, dat geloof, hoop en liefde de issues zijn waar het over gaat. Ook GeNaDe is een kernwoord van Paulus. Wright zoomt daar zorgvuldig op in, zo groots deze genade. Door Paulus zelf zo intens ondervonden. In het licht van bovenstaande kernbegrippen zijn de thema’s, die spelen in de diverse gemeenten, die Paulus bezocht. Altijd in dat LICHT te bezien. “Mijn Genade is u genoeg”; 2 Korinthe 12:9 “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar door het goede”; Romeinen 12:21 “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”; 1 Korinthe 13:13 “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd”; 1 Korinthe 2:2 En wat een verschillend denken en opvatten is Paulus tegen gekomen. En wat een verwarring zag hij in zijn bediening, in de steden en streken waar hij zo een totaal ander denken en praktiseren tegen kwam. In intens grote steden, stad-staten, zou je wel kunnen zeggen. Dan vind ik het wederom al lezende een wonder, dat de blijde boodschap ingang vindt anno 2020 wereldwijd! Toen zo’n klein onderdeel van het kennen en weten. En ondanks grote weerstand nu zo wijdverbreid en dat doorgaand. De kracht van dit boek is ook dat Wright in een paar enkele zinnen de scheppingsorde ten aanzien van man en vrouw aangeeft. Alsook de relationele, seksuele impact hiervan. In weerwil van alle tegengeluiden, toen en nu, zo op elkaar gelijkend, te lezen in de brede context van dit boek. In navolging van Jezus, deed Paulus het licht aan.

Christelijke Verlichting.

Onweerstaanbaar.