PAS OP VOOR DE WOLVEN!

WAAROM CHRISTENEN TEGENWERKING MOETEN VERWACHTEN  

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd als “Watch out for the wolves”, “Pas op voor de wolven” in de zomereditie 2021 van het True Freedom Trust (TFT) magazine, Ascend. “Hoe ga je om met oppositie?” is het thema van dit nummer, waarin TFT aandacht besteed aan hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Het is gemakkelijk om defensief te reageren als je wordt tegengewerkt en aan de kant wordt gezet. Maar dat is niet Jezus’ manier. De artikelen en getuigenissen in deze Ascend willen een Bijbelse manier van reageren op dergelijke druk aanreiken. Met toestemming van TFT vertaalden en plaatsen we de tekst van Iain.

Seksualiteit is als een mijnenveld. Christen – Opletten!

Als je in onze samenleving iets zegt waarvan anderen vinden dat het verkeerd is, dan kan je een verbale zweepslag verwachten, een storm op sociale media, of erger.

Weet je nog van de bakkers die een rechtszaak aan hun broek kregen omdat ze geen taart wilden bakken met een pro-homohuwelijk-tekst erop? Of van de man die werd gedegradeerd omdat hij op een privé Facebook-account zei dat het toestaan van homohuwelijken in kerken ‘een gelijkheid te ver’ was?

Misschien herinner je je voor jezelf een verhitte reactie toen je iets zei over je geloof of over de Bijbelse seksuele moraal?

Waarom gebeurt dit? Waarom komt God niet tussenbeide om Zijn mensen te beschermen als ze opkomen voor Zijn Woord en Evangelie? Of is het de schuld van christenen zelf, omdat ze hun woorden slecht kiezen – of zich überhaupt uitspreken?

Jezus geeft een antwoord op deze vragen. In Mattheus 10 betrekt Hij  Zijn discipelen in de “Zendingsopdracht” van de Koning. Hij bereidt ze voor op een eerste excursie. Waarbij ze hun hoofd boven de borstwering uit zullen steken en hun mond open zullen doen. Hij stuurt ze op pad om “de verloren schapen van Israël” te vinden, door Jezus’ boodschap te herhalen: “Het koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.” (Matteüs 10:7)

Maar de les neemt een donkere wending. Jezus waarschuwt Zijn discipelen en daarmee ook ons: “Ik zend jullie als schapen onder de wolven.” (10:16a). Voel je de adrenaline door je lichaam gaan, als Hij dat zegt? Het is geen gemakkelijke opdracht!

“Wees sluw als een slang en onschuldig als een duif” (10:16b), gaat Hij verder. Slangen zijn slimme dieren. Wees dus niet naïef, en denk goed na over wat je zegt en hoe je het zegt. Lees mensen niet de les!

Pas verloor iemand zijn baan door te tweeten: “Waarschuwing – Dronkaards, homoseksuelen, overspeligen, leugenaars, ontuchtplegers, dieven, atheïsten, afgodendienaars – De hel wacht op je – Bekeer je!” Dat was bepaald niet de slimste manier om zijn punt te maken!

Wees slim. Lok wolven niet uit om je te verslinden. En geef ze ook geen reden om jou te beschuldigen. Wees onschuldig als een duif. Duiven zijn zachtaardig. Ze vormen een paartje voor het leven, en zijn daarmee een voorbeeld van zuiverheid. Leef dus een puur leven. Als wolven je dan willen beschuldigen, dan hebben ze niets om je van te beschuldigen – behalve dan dat je trouw bent aan Jezus.

Wie Zijn Die Wolven?

Jezus beschrijft drie roedels wolven. De eerste is godsdienstig: “Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen” (10:17). Mensen kunnen heel religieus en vroom zijn, maar zich tegelijkertijd verzetten tegen Jezus’ boodschap van bekering en geloof. Tegen de Bijbelse waarheid en degenen die ervoor opkomen.

We maken het mee! Je hoeft niet ver te zoeken om gemeenten te vinden die hun gebouwen en bezittingen verloren hebben, of leiders die hun baan kwijtraakten, omdat ze een Bijbelse seksuele moraal onderwijzen. Kan dat jou of je kerk in de toekomst gebeuren?

De tweede roedel wolven kan de staat zijn. “Omwille van Mij zullen jullie worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.” (10:18). Jezus anticipeert hier op het feit dat christenen geconfronteerd zullen worden met de hoogste autoriteiten in het land. Lees de rapporten van Open Doors of Christian Solidarity Worldwide er maar op na. Dan zie je dat christenen wereldwijd lijden onder regeringen en dictators die hun geloof haten.

Op dit moment hebben we nauwelijks te maken met staatsinmenging in ons geloof. Maar dit jaar wil de overheid de conversietherapie verbieden. Hoewel TFT (onze zusterorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, red.) er duidelijk over is dat zij geen enkele vorm van conversietherapie beoefent, zou dit concept toch, griezelig genoeg, kunnen betekenen dat deze wetgeving zover reikt dat zij christenen verbiedt voor elkaar te bidden, als daarbij iemands “homo-identiteit” niet volledig wordt omarmd. Als dat het geval zou zijn, zouden jij of jouw gemeenteleiders dan in de toekomst voor de rechter moeten verschijnen?

De derde roedel wolven is je eigen familie. “De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.” (10:21). Je zou verwachten dat familieleden loyaal zijn aan elkaar. Maar Jezus’ oproep om je te bekeren, je af te keren van zonde en Hem Koning te laten zijn, is voor sommige mensen zo weerzinwekkend dat ze liever hun familie haten dan buigen voor Jezus.

Open Doors meldt tragische verhalen over christenen in het buitenland die verraden worden door hun families. Maar misschien gebeurt dat ook dichter bij huis. Op subtiele manieren! Hoeveel TFT-leden ervaren druk vanuit hun familie om “met de tijd mee te gaan, niet zo beperkend te zijn en je te settelen met een leuk vriendje of vriendinnetje?”

Deze drie roedels wolven voor je zien, kan schokkend zijn. Maar is oppositie verrassend? Jezus zegt van niet. “Een leerling staat niet boven zijn leraar, een dienaar niet boven zijn Meester.” (10:24). Probeerde Jezus’ eigen familie Hem niet tegen te houden? Werd Hij niet vervolgd door religieuze mensen? Doorstond Hij geen verhoor door toedoen van een gouverneur en een koning?

Tegenwerking moet ons dus niet verrassen. Als Jezus te maken had met wolven in Zijn cultuur, dan zullen wij dat in de onze tijd meemaken.

Maar waarom zouden we dan risico nemen door te spreken? Waarom zouden we ons niet gewoon stil houden? Waarom de wolven riskeren?

Als je van mensen houdt, als je je er zorgen om maakt dat ze Koning Jezus afwijzen en op weg zijn naar het oordeel, hoewel je bang kunt zijn voor wat er met je kan gebeuren, dan zul je het evangelie van Jezus delen. Koning Jezus kwam naar ons toe, diende ons door voor ons te sterven en Hij heeft ons de eeuwigheid beloofd als een genadig geschenk.

Paulus, de wolf die één van de schapen werd, herinnert ons eraan dat wij beschikken over woorden die andere wolven in een schaap kunnen veranderen – “Want ik schaam me niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16)

Seksualiteit is een mijnenveld. Christen – Opletten! Christen – spreek je uit! En bid dat je zo sluw als een slang en zo onschuldig als een duif zult zijn.

Iain, predikant in Groot Brittannië en verbonden aan TFT.

https://truefreedomtrust.co.uk/why-christians-should-expect-opposition