Overziet Maria alles?

“Mijn ziel prijst en looft de HEER, mijn hart juicht om God, mijn Redder!” Lukas 1: 46

De schrik slaat Maria om het hart als Gabriël haar aanspreekt.

‘Blijf niet bij je schrik’, zegt hij dan, ‘richt je op wat ik je zeg namens God: je zult moeder worden van de Zoon van God, Hij zal straks voor eeuwig koning zijn!’  

Zo’n boodschap roept natuurlijk vragen op. Veel vragen. Zoals: hoe nu verder? Hoe zullen Jozef en de mensen reageren? Hoe voed je de Zoon van God op? Kortom: hoe zal het gaan in de toekomst?

Aan het einde van 2020 zitten wij net zo vol met vragen. Hoe gaat het verder met Covid-19? Gaat dit lang duren? Is dit Gods oordeel? Laat Hij dit toe? En: hoe moet ík verder!? Helpt God me Jezus te blijven volgen? Is Hij er voor me als het moeilijk wordt?

Maria wil God dienen zonder te overzien wat dat allemaal in gaat houden. In geloof zingt ze boven zichzelf uit.

Dat is wat geloof doet! Herkenbaar?