OVERGAVE LIED

Liedtekst:

‘The will of the Father’
‘De wil van de Vader’

All that Jesus did, was to do the will of the Father
Alles wat Jezus deed, was Zijn Vaders wil volgen
Now I am joyful to be called, this Father’s daughter
Ik ben nu verheugd, om een dochter van deze Vader te zijn
Not what pleases me, nor what pleases you
Niet wat ik graag wil, of wat jij verlangt,
But the things that are pleasing to Him, is what I want to do
Maar de dingen die Hem welgevallig zijn, is wat ik wil doen.

I trust His will, I trust His plans
Ik vertrouw Zijn wil, ik vertrouw Zijn plannen
For me, for you, for every man
Voor mij, voor jou, voor iedereen
His heart is good, His thoughts are wise.
Zijn hart is goed, Zijn gedachten zijn wijs.
I follow Him, I give Him my life.
Ik volg Hem, ik geef Hem mijn leven.
I follow Him, I won’t compromise.
Ik volg Hem, ik wil volhouden.

The potential I see, in you and me
De potentie die ik zie, in jou en in mij
Far more greater because that is He!
Is vele malen groter, want zo groot is Hij!
The One who asks: are you ready to dive?
Degene Die mij vraagt: Ben je klaar voor de sprong?
Yes, I give up my will and surrender my life
Ja, ik leg mijn eigen wil neer en geef mijn leven over.

I trust Your will, I trust Your plans
Ik vertrouw Uw wil, ik vertrouw Uw plannen
For me, for her, for every man
Voor mij, voor haar, voor iedereen
Your heart is good, Your thoughts are wise.
Uw hart is goed, Uw gedachten zijn wijs.
I follow You, I won’t compromise.
Ik volg U, ik wil volhouden
I follow You, I give You my life.
Ik volg U, ik geef U mijn leven.

All that Jesus did, was to do the will of the Father.
Alles wat Jezus deed, was Zijn Vaders wil volgen.

Anonieme bijdrage van één van onze zussen onderweg

foto’s Unsplash