De Regenboog en Pride-vlaggen

“Taking back the Rainbow: Hidden Symbols in The Pride Flag” is het thema van een interview met Stephen Black door Kendra White van INHISIMAGE.

Stephen Black, directeur van First Stone Ministries in de V.S., vertelt op zijn site over zichzelf dat hij tot die bediening werd geroepen door troost die hij zelf ontving. Hij overleefde namelijk seksueel misbruik als kind, vertelt hij. Hij was daardoor gewond en verward in zijn puberteit, en werd de homoseksualiteit in getrokken. Hij leefde 8 jaar als homoseksueel. In 1991 schrijft hij zijn getuigenis. Je vindt het onder de volgende link: testimony is online, alsook in een video opname “From Homosexuality to Holiness” online here.  Vertrouwd als Stephen is met verdriet vanwege seksuele zonde en misbruik, gaat zijn hart ernaar uit om te delen wat hij heeft ontdekt: Jezus Christus kwam om gevangenen te bevrijden! 

https://www.stephenblack.org/stephen-black-s-bio

Hieronder lees je in grote lijnen wat Stephen in het interview met Kendra zegt over de Regenboog en Pride- (Trots)vlaggen. Je vindt het gesprek onder de volgende link:

https://youtu.be/-PhFFdO8ryo

Stephen is een expert in vexillologie. Dat is de studie van vlaggen of de gedachten van groepen mensen of organisaties achter een spandoek of vlag. Hij zegt: “Veel vlaggen hebben een bepaalde symboliek in zich. Zo ook de Regenboogvlag. Maar eigenlijk is dat de Pride-vlag.”

“We kennen de Regenboog als symbool dat God gaf na de vloed. Interessant is dat de Regenboog ook rond de troon van God is, zoals je leest in Openbaring 4. Het is het symbool van de heiligheid van God. Hij belooft dat Hij de aarde niet meer zal laten overstromen met een vloed, als een oordeel.” 

Op de vraag hoe de Pride-vlag een regenboog werd, antwoordt Stephen dat deze vlag is ontworpen door Gilbert Baker, een bekende drag-queen en pedofiel. Hij kwam op het idee de vlag te maken voor de Pride in San Francisco in de 70’s. Hij wilde een banner, een vlag, om “onze mensen te vertegenwoordigen”. Vanuit de gedachte van veelzijdigheid aan gedrag en manieren waarop mensen hun seksualiteit beleven en daar uitdrukking aan geven.

“Momenteel zie je dat het aantal letters groeit voor deze beweging”, zegt Stephen, “Het was LGB, toen kwamen er een T en een Q bij, en je zult een I gaan zien, een A, een E en zo het gaat maar door. Deze letters betekenen iets en men wil aandacht voor dat plus-teken, omdat het aantal letters zal blijven groeien.”

“Het oorspronkelijke idee van de Regenboog van God kreeg in de vlag 6 kleuren. Maar dat verandert nu ook doordat er allerlei, ook zelfs donkere kleuren bijkomen. Zoals blauw en zwart bijvoorbeeld, die staan voor sadomasochisme en leer en marteling. Alsook lichtroze en lichtblauw. Die staan voor transgenderisme. De vlag staat voor al deze verschillende lagen van gedrag en vertegenwoordigt die. Als mensen de Pride-vlag zien, dan moeten ze begrijpen dat die vlag de seksuele voorkeuren en het gedrag van mensen vertegenwoordigt. Dat wilde Baker.”

“Wat kan je zeggen over de betekenis van het woord trots, in het licht van de Bijbel?”, vraag Kendra.

Stephen: “In de Bijbel wordt van trots gezegd dat het zonde is. Trots wordt ook wel de zonde van Lucifer genoemd. En dan gaat het om de gedachte dat je jezelf boven God verheft. Dat deed Lucifer. Hij was de hoofdcherub, hoofd aanbiddingsleider van de hemel. Door zijn trots bracht hij een verwoestende val teweeg.”

“Lucifer was niet geschapen om slecht te zijn, maar hij koos voor het kwaad. Net zo maakte God ons met een vrije wil. Van alle engelen koos 1/3 ervoor Lucifer te volgen. En zij vielen ook. Deze zonde van hoogmoed is één van de meest ernstige zonden. Johannes schrijft in 1 Joh 2: 15, 16 “Heb de wereld niet lief, noch de dingen die in de wereld zijn: de lust van het vlees en de lust van de ogen en de opschepperige trots van het leven. Dat is niet van de Vader, maar van deze wereld.””    

“Als ik die vlag zie, dan roept dat een diepe droefheid in me op. Omdat het me doet denken aan wat komen gaat. Het zet me aan het denken over God, die perfect is in liefde, en voor altijd met mensen wil leven. Hij heeft een plan om de hele schepping te herscheppen. Weer perfect te maken. Door een moment van oordeel, reiniging heen.”

“Tragisch, die vlag, het beeld van de Regenboog die trots uitdrukt van mensen die seksuele immoraliteit omarmen. God wil ons juist reinigen, puur maken, veranderen. Het vuil van ons leven verwijderen.”

“Met alle wetenschap en kennis over DNA en microruimten en de ruimte is er geen excuus meer dat er een intelligent ontwerp is. En dat komt van onze Schepper. Hij schreeuwt de mensheid toe: “Ik kom! Keer je naar Mij toe, en laat je verlossen! Ik heb zoiets veel groters  en beters voor je, dan wat je nu in je handen houdt.””

Op verzoek van Kendra sluit Stephen af met een gebed: “Heer, help elk hart om Uw blijdschap en Uw redding te ontvangen, in Jezus’ Naam, amen.”   

“Het was trots die engelen in duivels veranderde; het is nederigheid die mensen als engelen maakt.” – Augustinus