Opmerkelijke Berichten

Op 15 november 2021 schrijft de redactie van CIP dat Amerikaanse Republikeinse politici zich kritisch uitlaten over de celstraf die de Finse politica Finse politica Pävi Räsänen boven het hoofd hangt. In januari komt de zaak voor. De parlementsleden schreven een brief aan de Amerikaanse commissie voor Internationale Godsdienst Vrijheid over deze ‘christenvervolging’, aldus de Christian Post, en stellen vragen over de gevolgen van het schenden van godsdienst vrijheid voor de band tussen de V.S. en Finland: “De Finse regering vervolgt op dit moment bekende christenen voor het publiekelijk steunen van eeuwenoude christelijke standpunten”, aldus de brief. “Deze vervolging roept de vraag op of Finland toegewijd is aan het verdedigen van religieuze vrijheid voor haar inwoners, zoals staat in het Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)-akkoord en andere internationale verdragen.” 

https://cip.nl/88236-amerikaanse-politici-noemen-celstraf-finse-politica-christenvervolging?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2021Nov15

Op 15 november schrijft Anne Vader in het RD twee artikel over de omgang met homoseksuele gemeenteleden, onder de titels ‘LHBT’er heeft de kerk keihard nodig’ en  ‘Kerkmensen kunnen tegenvallen; God niet.’  Online staan beide artikelen in 1 stuk:

https://www.rd.nl/artikel/950916-lhbter-heeft-de-kerk-keihard-nodig

‘Michael Todd is een van mijn favoriete Bijbelleraars,’ mailt iemand. Hij is enthousiast en zijn onderwijs over het thema seksualiteit is helder en beeldend. Zo laat hij bijvoorbeeld in deze opname ‘There’s no condom for your heart’, zien hoe het hebben van veel en wisselende relaties leidt tot verwarring en gebondenheid. Daarvoor draagt hij ook een oplossing aan!

Iemand vertelt enthousiast over ‘The prayer course’, een reis van acht weken door het Onze Vader, getiteld ‘Heer, leer ons bidden’. Het is een initiatief van Alpha 24-7 PRAYER NL. Er worden 8 video’s aangeboden, en ander gratis online materiaal, om je te helpen samen met anderen je gebedsleven te verdiepen.