Opmerkelijke Berichten

Op 4 mei schrijft Geerten Breugel onder de rubriek NIEUWS van CIP:  ‘Haatprediker’ Franklin Graham onder vuur in Engeland: ‘Vreselijke staat van dienst’. Momenteel rijden in Liverpool bussen rond met een afbeelding van Franklin Graham, zoon van de bekende evangelist Billy Graham, en de vraag ‘Ben je op zoek naar meer?’ Volgens de burgemeester is Graham een ‘bekende haatprediker’ vanwege zijn visie op het homohuwelijk en de radicale islam. Graham adverteert voor zijn ‘God Loves You-tour’ op 14 mei in Liverpool. ‘We respecteren het recht van anderen om het oneens te zijn met ons op geloofsgebied’, zegt Mark Barber namens Graham’s organisatie tegen de Christian Post, ‘Maar het is teleurstellend dat publiek aangestelde personen die gekozen zijn om de hele gemeenschap te vertegenwoordigen de traditionele zienswijzen van christenen als ‘haatprediking’ kwalificeren. En hun ambt gebruiken om te discrimineren en de uitingen van christenen tegen te gaan.’

https://cip.nl/90832-haatprediker-franklin-graham-onder-vuur-van-engelse-burgemeester?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022May04

The New York Times publiceert op 2 mei een artikel onder de kop ‘He spurred a Revolution in Psychiatry. Then he ‘Disappeared’ (‘Hij ontketende een revolutie in de psychiatrie. Daarna ‘verdween’ hij’). Over hoe Dr John Fryer, ook bekend als Dr Henry Anonymous, er in 1972 voor zorgde dat homoseksualiteit werd verwijderd uit het DSM, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, een classificatiesysteem met criteria die van toepassing zijn op bepaalde psychische stoornissen op grond van wetenschappelijk inzicht. Dat zorgde voor ophef en beroering in de medische wereld, en in wets- en rechtssystemen.

https://www.nytimes.com/2022/05/02/health/john-fryer-psychiatry.html

Op 2 mei plaatst CIP onder de rubriek NIEUWS een artikel van Patrick Goede onder de kop: ‘Pastor die waarschuwde tegen LHBTI Pride events wint discriminatiezaak in rechtbank.’ Voorganger Keith Waters uit Groot Brittannië nam gedwongen ontslag nadat hij op Twitter waarschuwde tegen LHBTI-evenementen. Door een werknemerstribunaal is hij gerehabiliteerd. Volgens de rechter is het ‘zeer relevant’ dat de tweet van Waters op persoonlijke titel werd geplaatst en niet vanuit zijn werknemersaccount bij een basisschool: ‘Het is één ding om regels te hebben die tijdens werk gelden, maar het is heel iets anders om die regels ook toe te passen op het privéleven van werknemers.’ En: ‘Om de vrijheid van meningsuiting van de eiser in te kunnen perken buiten zijn werk om, wat tevens een belangrijk onderdeel vormt van zijn rol als voorganger en dus ook onderdeel is van de vrijheid van godsdienst, moet dat met een zekere voorzichtigheid gedaan worden. Alleen in de duidelijkste gevallen waarin de rechten van anderen worden geschaad mag de school optreden’, aldus de rechter.

Over de Pride events zegt de voorganger: ‘Iedereen die zo’n event bezoekt loopt het risico blootgesteld te worden aan onzedelijk gedrag. Dat is ontegenzeggelijk schadelijk voor kinderen. In een vrije samenleving moet je vrij zijn om hierover zonder angst je zorgen te uiten.’

https://cip.nl/90775-pastor-die-waarschuwde-tegen-lhbti-pride-events-wint-discriminatiezaak-in-rechtbank?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022May02

Op 28 april schrijft Patrick Goede op CIP ‘School cancelt schoenendoosactie vanwege opvattingen evangelist Franklin Graham.’ De organisatie Samaritan’s Purse organiseert jaarlijks een schoenendoosactie voor kinderen. Een school die daar vorig jaar voor het eerst aan meedeed trok zich echter terug vanwege ‘een klacht over de overtuigingen van de organisatie met betrekking tot het huwelijk’, aldus Christian Today. Het St. Lawrence College in Ramsgate (Verenigd Koninkrijk) trok zich terug uit het Operation Christmas Child-programma na klachten van ouders. De Stichting Samaritan’s Purse wordt geleid door evangelist Franklin Graham, die zich altijd helder uitgesproken heeft over het Bijbels huwelijk, seksualiteit en genderidentiteit.

https://cip.nl/90744-school-cancelt-schoenendoosactie-vanwege-opvattingen-evangelist-franklin-graham?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022Apr28

Op 28 april plaatst de redactie van CIP het artikel ‘Activist uit Florida wil dat scholen Bijbels verbieden na nieuwe wet.’ Chaz Stevens verzocht scholen in het Amerikaanse Florida de Bijbel te verbieden. Dit naar aanleiding van een recent aangenomen wetsvoorstel waardoor ouders bezwaar kunnen maken tegen onderwijsmateriaal. Het verbieden van andere boeken maakte de activist zo boos dat hij nu wil dat ook de Bijbel verboden wordt.

https://cip.nl/90742-activist-uit-florida-wil-dat-scholen-bijbels-verbieden-na-nieuwe-wet?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022Apr28

Op 22 april overleed zanger, componist en vertaler Jan Rot op 64 jarige leeftijd. De telegraaf besteedt in het artikel ‘Homotijd was net als roken’ aandacht aan zijn leven. Het is opvallend dat hier in de media verder geen aandacht werd besteed toen hij overleed.

https://www.telegraaf.nl/entertainment/1990894885/jan-rot-homotijd-was-net-als-roken