Opmerkelijke Berichten

Op 30 september plaatste de redactie van cvandaag een artikel onder de kop ‘Muziekband InSalvation blaast concert af vanwege aanwezigheid homoseksuele dominee’. Deze bekende band toert door het land met aanbiddingsavonden. Het optreden in de Protestantse Gemeente in Monnickendam werd op het laatste moment afgeblazen vanwege de aanwezigheid van dominee Alexander Noordijk, aldus het Nederlands Dagblad. De kerkelijke gemeente en de muziekband zitten namelijk niet op één lijn wat betreft hun kijk op het huwelijk. Beide partijen slaagden er niet in een compromis te vinden. In goed overleg is besloten de aanbiddingsavond te annuleren.

https://cvandaag.nl/92786-insalvation-blaast-concert-af-vanwege-aanwezigheid-alexander-noordijk?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022Sep30

Op 22 september plaatst het Bijbels Beraad Man/Vrouw een recensie van onze jubileumuitgave ‘Er moet LICHT komen!’ Onder de link vind je de tekst van de hand van ds M. van Reenen.

Het NOS Nieuws plaatst op 20 september een artikel met als kop: Vlaamse kerk gaat homostellen zegenen: ‘Een ware bominslag’. De Rooms-Katholieke kardinaal en de bisschoppen van Vlaanderen hebben een aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit & geloof’ opgericht en een voorbeeldliturgie voor de kerkelijke zegening van homostellen gepubliceerd. Daarmee gaan ze in tegen het Vaticaan, dat het zegenen van homoseksuele relaties verbiedt. De Vlaamse bisschoppen schrijven zich ‘gesteund’ te voelen door wat de paus schreef in ‘De vreugde van de liefde’ over pastorale zorg. Daarin stelt hij dat elk mens, ongeacht zijn seksuele geaardheid, respectvol behandeld moet worden.

https://nos.nl/artikel/2445324-vlaamse-kerk-gaat-homostellen-zegenen-een-ware-bominslag

Iemand tipte de YouTube-video  ‘Lion trapped by Clan of Hyenas’/ ‘Leeuw ingesloten door een roedel hyena’s’ in verband met het thema ‘vriendschap’: https://youtu.be/a5V6gdu5ih8

Op de site churchleaders vind je interessante artikelen over actuele thema’s. Zo schrijft Jessica Lea op 14 juni een tekst onder de titel ‘How Should Christians Respond to Pride Month? / ‘Hoe zouden christenen moeten reageren op de ‘pride’- maand?’ Geeft deze maand christenen niet de gelegenheid om hun eigen seksuele zonden te herkennen?  We ervaren immers allemaal seksuele verlangens… De vertaling van google maakt de tekst toegankelijk voor wie geen Engels leest.