Opmerkelijke Berichten

Op 29 augustus plaatst het RD een artikel over posters in het kader van een campagne tegen de nieuwe transgenderwet, onder de kop ‘Campagne moet stilte rond genderwet doorbreken.’ De poster is van gendertwijfel.nl, een initiatief van deskundigen die kritisch staan tegen over de nieuwe genderwet. 

https://www.rd.nl/artikel/988153-campagne-moet-stilte-rond-genderwet-doorbreken

Onder de kop ‘Waarom gendertwijfel?’ schrijven bovengenoemde deskundige critici op hun site gendertwijfel: ‘Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Transgenderwet, die het makkelijk maakt, ook voor jongeren en kinderen, om de wettelijke registratie van hun geslacht te veranderen. Wij maken ons hier zorgen over omdat er slecht doordacht beleid op kwetsbare groepen wordt losgelaten. De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn ingrijpend en verstrekkend, maar een grondig maatschappelijk debat hierover blijft uit. Over de gevaren van ‘gendertwijfel’ wordt lichtvaardig heen gestapt. De ondertekenaars van het manifest op deze website roepen de politiek op om dit wetsvoorstel niet te steunen.  Tegelijk met het manifest is een publiekscampagne gelanceerd die verwijst naar deze website. Vanaf maandag 29 augustus is deze poster zichtbaar op meer dan 140 plekken in Nederland.

https://gendertwijfel.nl/

Voor wie geïnteresseerd is in de tekst van het nieuwe wetsvoorstel, via onderstaande link is verdere informatie te vinden.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2021Z07392&dossier=35825#wetgevingsproces

Op YouTube doet Helena Kerschner haar verhaal. Zij begon op haar achttiende met een testosteron behandeling. Na anderhalf jaar behandeling komt ze tot de conclusie dat ze geen transgender is.

Op 27 augustus schrijft Bart Spruyt voor wyniasweek ‘De nieuwe Transgenderwet is onnodig en gevaarlijk’. Hij schrijft: ‘Deze nieuwe wet maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van medische of psychologische deskundigen de registratie van het geslacht te veranderen. Als een man zich vrouw voelt, mag hij zich als vrouw registreren, en andersom. Deze wet lijkt alleen gelijke rechten voor iedereen in het vooruitzicht te stellen, en lijkt dan ook onomstreden… maar bevat ingrijpende voorstellen, en een debat erover komt nauwelijks op gang. Alsof het niet op gang mág komen.’

Op 16 augustus plaatst c.vandaag het verhaal van een ex-transgender, die terugkijkt op wat haar overkomen is.

https://cvandaag.nl/91925-extranstiener-deelt-hartverscheurend-getuigenis-ik-begreep-echt-niet-alle-gevolgen?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022Aug16