Opmerkelijke berichten

Op 1 augustus plaatst het NOS Nieuws een artikel onder de kop ‘Oud-leerlingen willen afdwingen dat het Openbaar Ministerie Gomarus-scholen toch vervolgt om antihomobeleid.’ Het OM concludeerde eerder dat er sprake was van strafbare feiten, maar vervolging bleef achterwege omdat de scholengemeenschap het beleid inmiddels aanpaste. Oud-leerling Marijn Baggerman ziet echter geen verandering bij Gomarus. Samen met een andere oud-leerling en het COC start hij een zogeheten artikel 12-procedure.

https://nos.nl/artikel/2439055-oud-leerlingen-willen-afdwingen-dat-om-gomarus-scholen-toch-vervolgt-om-antihomobeleid

Op 29 juli zag ik op de site van True Freedom Trust een interessante pagina met veelgestelde vragen. Google zorgt voor een aardige vertaling van de Engelse tekst. Als je een item aanklikt, vind je verdere informatie in de vorm van een artikel.  

Wat maakt een kerk gastvrij voor singles?  

Ik zou graag willen trouwen – zou dat verstandig zijn?

Zijn er voordelen aan het worstelen met seksuele aantrekking tot hetzelfde geslacht?

Kan seksuele geaardheid worden veranderd?

Zal een celibatair leven me niet ongelukkig maken?

Hoe kan ik een christen steunen die seksuele verleiding ervaart in contact met hetzelfde geslacht?

Is het oké om te masturberen?

Waarom zou een liefhebbende God tegen liefde in relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zijn?

Kunnen christenen het ermee eens zijn om het oneens te zijn over het al of niet praktiseren van homoseksualiteit?

Wat leert de Bijbel over seks met iemand van hetzelfde geslacht?

Wat zou er schadelijk zijn aan een relatie van liefde en trouw tussen mensen van hetzelfde geslacht?

https://www.truefreedomtrust.co.uk/faqs

Op 27 juli plaatst de redactie van CVandaag het bericht ‘Organisatoren belangrijke conferentie Anglicaanse kerk passen uitspraak over definitie van huwelijk aan.’ Kerkleiders van de Anglicaanse kerk zullen zich op de Lambeth Conference niet uitspreken over de bijbelse definitie van het huwelijk. Waar het eerst nog de bedoeling was dat bisschoppen op de belangrijke conferentie herbevestigden dat het huwelijk bedoeld is als tussen een man en een vrouw, is dit gedeelte na oproepen uit de resolutie verwijderd, aldus de Christian Post.

https://cvandaag.nl/92093-organisatoren-belangrijke-conferentie-anglicaanse-kerk-passen-uitspraak-over-definitie-van-huwelijk-aan

Op 26 juli plaatst de redactie van CVandaag het artikel ‘Visie op homoseksualiteit drijft Anglicaanse kerk uit elkaar.’ Afrikaanse bisschoppen boycotten wereldwijde conferentie De visie op homoseksualiteit lijkt de Anglicaanse kerk wereldwijd steeds verder uit elkaar te drijven. Hoewel de aartsbisschop van Canterbury er alles aan deed om alle bisschoppen naar de zogeheten Lambethconferentie te krijgen, besloten verschillende conservatieve bisschoppen uit Afrika niet te komen vanwege de visie van andere bisschoppen op homoseksualiteit.

https://cvandaag.nl/92052-visie-op-homoseksualiteit-drijft-anglicaanse-kerk-uit-elkaar-afrikaanse-bisschoppen-boycotten-wereldwijde-conferentie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2022Jul26

Op 26 juli tipte iemand onderstaande site van Transformed International, een gemeenschap van gelovigen die ervoor gaat Jezus na te volgen. Het doel van de gemeenschap is een heilig leven leiden, God behagen en in dat proces veranderd worden naar het beeld van Jezus. T.I. staat open voor christenen van over de hele wereld. Er zijn bijeenkomsten via Zoom, waar men elkaar kan bemoedigen en samen bidden. Ook wordt de Bijbel bestudeerd en is er tijd en ruimte voor aanbidding. Discipelschap is de kern van deze bediening.

https://www.transformedbygodslove.com/copy-of-about-us

Op 5 juli  sturen Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Dijkgraaf (OCW) en minister Bruins Slot (BZK) een document naar de Tweede Kamer betreffende hun beleidsreactie op het onderzoek ‘Verkenning van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van ‘conversietherapie”. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/05/beleidsreactie-op-het-onderzoek-verkenning-van-juridische-en-beleidsmatige-interventies-ter-voorkoming-en-bestrijding-van-conversietherapie

In de maand juni brengt Daily Wire een documentaire uit van 90 minuten, onder de titel: ‘What is a woman?’ / ‘Wat is een vrouw?’ Op zoek naar een antwoord op deze vraag interviewt Matt Walsh politici, hulpverleners en anderen. Niemand van hen lijkt de vraag te kunnen beantwoorden. Je vindt de engelse documentaire op onderstaande nederlandse site.