Opmerkelijke Berichten Maart

Het boek ‘Smoke and mirrors: een kerk misleid over seksualiteit,’ van de auteur Sarah Sedgwick, is een aanrader voor elke christen met vragen over seksualiteit en geloof, aldus de recensie op Amazon. De kerk is verdeeld over homoseksualiteit, maar er kan maar één waarheid zijn. Sarah vergelijkt de methodologie van de duisternis met die van goochelaars die rook en spiegels gebruiken om uitgebreide illusies te creëren. Zij wijst de lezer op Gods heiligheid en onze roeping om Zijn heiligheid te weerspiegelen terwijl we leven als mensen die afgezonderd zijn van de wereld. Sarah put uit haar eigen ervaring van 30 jaar in de LGBTQ+-gemeenschap, om de lezer te helpen inzien hoe schadelijk deze leer is. Aan het einde van elk hoofdstuk neemt ze getuigenissen op van anderen die LGBTQ+ hebben verlaten, wat de lezer een perspectief geeft dat niet vaak wordt geboden in onze cultuur.
Rook en spiegels: een kerk misleid over seksualiteit eBook: Sedgwick, Sarah: Amazon.ca: Kindle Store

Op 5 april plaatst de redactie van cvandaag het bericht ‘Franse minister wil priester vervolgen wegens homofobe uitspraken.’ De Franse minister Aurore Bergé heeft opgeroepen tot vervolging van een rooms-katholieke priester na een video die hij op sociale media plaatste. Dat meldt The Christian Post. In de video zou de priester homoseksuele gevoelens als een zwakte beschreven hebben en als een zonde die net als elke andere zonde bestreden moet worden. https://cvandaag.nl/100754-franse-minister-wil-priester-vervolgen-wegens-homofobe-uitspraken

Op 4 april nieuws redactie cvandaag: Paus Franciscus stelt dat zijn voorganger, paus Benedictus XVI, Franciscus’ liberale standpunt ten aanzien van het homohuwelijk in het bijzijn van een onbekende groep kardinalen verdedigd heeft. Dat meldt The Christian Post. De paus zou dit gezegd hebben in zijn nieuwe boek ‘De Opvolger: Mijn Herinneringen aan Benedictus XVI’ dat deze week verscheen. https://cvandaag.nl/100717-paus-franciscus-beweert-dat-voorganger-benedictus-zijn-standpunt-over-homohuwelijk-verdedigde

Op 28 maart plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘Kerk van Schotland spreekt zich uit over aanstaand verbod op conversietherapie.’ De Kerk geeft aan open te staan voor een nationaal verbod op therapieën gericht op het veranderen van seksuele geaardheid, ook wel bekend als conversietherapie, meldt The Christian Post. Daarbij stelt zij wel één voorwaarde: een dergelijk gebod mag niet misbruikt worden om kerken en predikanten te vervolgen.
https://cvandaag.nl/100614-kerk-van-schotland-spreekt-zich-uit-over-aanstaand-verbod-op-conversietherapie

Iemand tipt de Bijbelstudie van Amir Tsarfati met als titel ‘De volheid van de heidenen’.  De profeet Hosea sprak over een tijd dat de Heer een volk zou toevoegen dat eerder niet Zijn volk was. De apostel Paulus versterkt deze waarheid in het boek Romeinen, als hij uitlegt hoe God momenteel bezig is om de volheid van de heidenen binnen te brengen, nadat Israël de Messias heeft verworpen. Leven wij in deze tijden van de heidenen? Wat heeft God in petto voor het uitverkoren Volk van Zijn Belofte? https://youtu.be/ND1_0vn3P_I?si=p22tMvqzxjRp_enY

Het Engelse True Freedom Trust besteedt in het lente nummer van haar kwartaalblad ASCEND aandacht aan het thema ‘Geestelijke gezondheid.’ This edition of Ascend magazine gaat over het streven naar een goede gezondheid, op lichamelijk, psychisch en geestelijk gebied. In het bijzonder wat betreft het thema seksualiteit. Laten we daarop inzetten, en anderen aanmoedigen hetzelfde te doen, aldus eindredacteur Paul.  

Iemand tipt het boek ‘De strijd om normaliteit’ van Gerard van den Aardweg, psycholoog en psychoanalyticus, op de site van het Wetenschappelijk Informatiecentrum ‘Wetenschap voor de Waarheid.’ Het boek heeft als ondertitel ‘Een gids voor zelftherapie voor homoseksualiteit,’ gebaseerd op dertig jaar therapeutische ervaring van een auteur die met meer dan 300 homoseksuele cliënten heeft gewerkt.https://pro-lgbt.ru/en/828/

Dr. Julie Hamilton doceerde 6 jaar psychologie aan de Universiteit van Palm Beach, was voorzitter van de Vereniging voor huwelijks- en gezinstherapie en voorzitter van de National Association for the Study and Therapy of Homosexuality. Momenteel is ze een gecertificeerd specialist in familie- en huwelijkskwesties in een privépraktijk. In haar lezing “Homoseksualiteit: een inleidende cursus” (Homoseksualiteit 101) spreekt Dr. Hamilton over mythen die het onderwerp homoseksualiteit in onze cultuur behandelen en over wat er eigenlijk bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Het belicht de meest typische factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekking tot hetzelfde geslacht bij jongens en meisjes, Hoe ontstaat homoseksuele aantrekkingskracht? (pro-lgbt.ru)

De Chalcedon Foundation publiceert maandelijks nieuws en theologische artikelen die  interessant zijn voor christenen, zoals ‘Worden christenen klaargestoomd om zonde als normaal te accepteren?’ Een groeiende trend binnen sommige evangelische kerken is om zaken die de Bijbel duidelijk identificeert als zonde, te normaliseren en accepteren. Deze aflevering van de Out of the Question Podcast bespreekt het boek Is the Church Pro-Gay van Shawn Mathis. Gastheren zijn Andrea Schwartz uit Chalcedon, mentor van vrouwen en gezinnen en auteur van verschillende boeken over vrouwen, onderwijs en gezin, en Dr. Charles Roberts, predikant van de Reedy River Presbyterian Church in Conestee, South Carolina. Are Christians Being Groomed to Accept Sin as Normal? (chalcedon.edu)

Iemand tipt de aankondiging van een conferentie op 24 en 25 juni, georganiseerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Doel is christenen te helpen onze cultuur te doordenken in het licht van de Bijbel. Er zal worden stilgestaan bij onze cultuur en mens- en maatschappijvisie, en vervolgens bij hoe het tegen-culturele karakter van de Bijbel ons helpt onze identiteit vorm te geven in relatie tot onze Schepper, tot Zijn eer en ons welzijn. De conferentie wordt in het Engels gehouden, maar er is een Nederlandse vertaling mogelijk. Eén van de sprekers is Wolter Rose, docent aan de Theologische Universiteit Kampen. Timeless Truth For A Strange New World – 2024 (predikersenleiders.nl)

Op 6 maart plaatst Lex Kloosterman op nieuws umcg het artikel ‘UMCG-onderzoek: twijfels over gender bij jongeren zijn vaak op latere leeftijd weg.’ Ruim één op de tien jongeren heeft tijdens de vroege tienerjaren de wens van het andere geslacht te willen zijn. Naarmate kinderen ouder worden, verdwijnt deze wens vaak. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG, gepubliceerd in Archives of Sexual Behaviour. https://nieuws.umcg.nl/w/twijfels-jongeren-gender-verdwijnen-vaak

Iemand tipt de site van Transformed Ministries. Zij bieden ondersteuning aan individuen en kerken die te maken hebben met vragen over seksualiteit en geloof. Op de site lees je: ‘Wij geloven in de transformerende liefde van Jezus om mensen te helpen verleidingen te weerstaan en een veranderd leven te leiden. Download onze 6 weken durende Bijbelstudie over het omgaan met thema’s op seksueel gebied als christen. https://transformedbygodslove.com/resources. Op deze site vind je bijvoorbeeld een lezing van dr Christopher Yuan over de vraag of homoseksualiteit genetisch bepaald wordt. Is Being Gay Genetic? – Dr. Christopher Yuan (youtube.com)

Onderdeel van Transformed Ministries is een creatief projekt ‘Rev12’. Rev12 staat voor Openbaring 12. Daarover schrijven zij: ‘Ons verlangen is een gesprek op gang te brengen, de kijk op wat normaal is uit te dagen, debat aan te moedigen, de deur te openen naar een nieuwe cultuur van tolerantie voor op geloof gebaseerde overtuigingen, en een alternatief te bieden voor de fel gekoesterde opvattingen dat seksuele geaardheid aangeboren is en nooit zal veranderen.’ Bijdragen op deze site komen voort uit iemands persoonlijke ervaring met aantrekking tot hetzelfde geslacht (SSA). Door het vinden van een relatie met Jezus heeft ieder een nieuwe en bevredigende identiteit in Christus gevonden. We nodigen ieder uit om onze site te verkennen, onze creativiteit te gebruiken en anderen aan het denken te zetten. Home – Openbaring 12 (rev12project.com)

Op 4 maart bericht het Bijbels Beraad Man Vrouw ‘Lagerhuis ‘te laat’ met stemming anti-conversiewet.’ Op 1 maart werd in het Engelse Lagerhuis de anti-conversiewet behandeld. Het debat hierover kostte zoveel tijd, dat er uiteindelijk geen tijd meer was om over het wetsvoorstel te stemmen. Dit meldt Christian Today. De minister van Gelijkheid, Maria Caulfield zei dat het wetsvoorstel een ‘gebrek aan duidelijkheid in de wetgeving met zich meebrengt, wat onbedoelde gevolgen met zich meebrengt. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2024/03/04/lagerhuis-te-laat-met-stemming-anti-conversiewet/

Op 19 februari schrijft Dick van den Bos voor Revive ‘Kees Kraayenoord deelt krachtige boodschap over bekering sgp kamerlid prijst bijbelse correctie en dapperheid.’ Kees heeft begin februari een bijzondere preek gehouden bij Mozaiek0318 over het thema ‘radicale navolging.’ Hij benadrukte daar dat Mozaiek bekend staat als kerk waar je radicaal welkom geheten wordt, maar dat het daar niet bij moet blijven. Bekering en radicale navolging van Jezus mogen weer terugkomen, zegt hij. In het ND zegt Kraayenoord dat dit een correctie is op waar Mozaiek jarenlang voor stond en vertelt hij dat het woord ‘bekering’ vaker mag klinken in de kerk. https://revive.nl/kees-kraayenoord-deelt-krachtige-boodschap-over-bekering-sgp-kamerlid-prijst-bijbelse-correctie-en-dapperheid/

Op 19 februari plaatsen Milou, Willeke en Monique een Huiskamergesprek over geloof en lhbt op Spotify met als thema: ‘Is het in de huidige cultuur wel zo vrij als het lijkt? Is er echte openheid? Is het geluid op social media over gender eenduidig? Worden alle kanten wel belicht in deze informatie-oorlog? We belichten andere kanten van dit thema en laten onze stem horen. Podcastaflevering ‘Is het wel zo vrij als het lijkt?’ Gesprek over gender en geloof. Is het wel zo vrij als het lijkt? Gesprek over gender en geloof. – Huiskamergesprek | Podcast on Spotify

Foto Unsplash