Opmerkelijke Berichten

Op 27 februari is de wetenschapstoets van het wetsvoorstel ‘verbod conversiehandelingen’ (36178) openbaar gemaakt. Hij is bijzonder kritisch en biedt veel aanleiding tot verdere vragen over het wetsvoorstel. Die vragen zullen de partijen in de Tweede Kamer betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel, en bij hun inbreng. De inbreng van het verslag is verplaatst van 29 februari naar 5 maart om 16.00 uur.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z15453&did=2024D06941

Iemand tipt de aankondiging van een conferentie op 24 en 25 juni, georganiseerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. Doel is christenen te helpen onze cultuur te doordenken in het licht van de Bijbel. Er zal worden stilgestaan bij onze cultuur en mens- en maatschappijvisie, en vervolgens bij hoe het tegen-culturele karakter van de Bijbel ons helpt onze identiteit vorm te geven in relatie tot onze Schepper, tot Zijn eer en ons welzijn. De conferentie wordt in het Engels gehouden, maar er is een Nederlandse vertaling mogelijk. Eén van de sprekers is Wolter Rose, docent aan de Theologische Universiteit Kampen. Timeless Truth For A Strange New World – 2024 (predikersenleiders.nl)

Iemand tipt een artikel op de site van Bijbels Beraad Man Vrouw, dat The Daily Signal plaatste op 30-08-2021. Virginia Allen interviewt daarin dr Carl Trueman, professor bijbel- en religiestudies aan Grove City College en auteur van het boek ‘The Rise and Triumph of the Modern Self’. Het gaat over de vraag hoe de zoektocht van de samenleving naar identiteit de seksuele revolutie en de opkomst van de genderideologie versnelt. Interview: Carl Trueman over de opkomst van de genderideologie – Bijbels Beraad Man / Vrouw (bijbelsberaadmv.nl)

Op 27 februari plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘Christelijke raadslid vrijgesproken van homofobie na ophef over tweet.’ King Lawal werd afgelopen zomer door zijn partij geschorst. Reden was een tweet waarin de Engelsman kritiek uitte op de Pride-beweging. Na een maandenlang onderzoek van de Conservatieve Partij waartoe Lawal behoort, werd duidelijk dat hij zich niet schuldig maakte aan homofobie, aldus Christian Today.  https://cvandaag.nl/100132-christelijk-raadslid-vrijgesproken-van-homofobie-na-ophef-over-pride-tweet

Op 22 februari plaatst cvandaag het artikel ‘Van volksopruiing beschuldigde predikant op zijn vroegst in augustus weer voor de rechter.’ Het is al even stil rond de langslepende rechtszaak van Bremen tegenover de Duitse persdienst Idea. Latzen werd in 2022 vrijgesproken, maar haar ging het Duitse Openbaar Ministerie niet mee akkoord. Dat betekent dat de zaak opnieuw zal moeten worden. https://cvandaag.nl/100063-van-volksopruiing-beschuldigde-predikant-op-zijn-vroegst-in-augustus-weer-voor-de-rechter

Op 21 februari schrijft Gerdien Lassche voor cvandaag: ‘Gesprek over (homo)seksualiteit en gender is broodnodig.’ Veel ouders en opvoeders vinden dit moeilijk en dat is begrijpelijk. Toch is het juist nodig om hierover te spreken. Jongeren krijgen met deze thema’s te maken en denken er persoonlijk over na. Ze verdienen de aandacht van ouders en opvoeders zodat ze weten altijd bij hen terecht te kunnen, ook wanneer het over deze onderwerpen gaat. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren ervaren dat er op een respectvolle wijze thuis en op school over deze onderwerpen gesproken wordt. De ROV biedt ouders een opstapje in de vorm van twee handreikingen voor gesprekken over deze onderwerpen. https://cvandaag.nl/100033-gesprek-over-homoseksualiteit-en-gender-is-broodnodig/aHVpVkw3UGRwdU1OOVVINFVMY1ZyNnpYa1d3N3dQcnFKSzgzbzRDUi9vT2F1d3FXNVhndlkzND0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2024Feb21

Iemand tipt de videoboodschap van dr Linda Seiler, waarin zij vertelt over hoe zij 20 jaar worstelde met genderverwarring en homoseksuele gevoelens, wat niet veranderde toen zij christen werd. Toen Linda openheid gaf tegenover een pastor volgden 11 jaar van zoeken naar haar werkelijke identiteit als vrouw. Een identiteit die zij vandaag de dag volledig omarmt. How Jesus Redeemed My Gender Confusion – Dr. Linda Seiler (youtube.com)

Op 19 februari schrijft Marten Visser voor cvandaag ‘Cultuurchristendom is een bedreiging voor Nederlandse kerken.’ Welke kracht trekt ons in Nederland een cultuurchristendom in dat evenzo ver afstaat van Gods bedoeling? Als we luisteren naar de stemmen van buitenaf, dan wordt dat snel duidelijk. Amerikanen, Russen en Afrikanen zouden bij ons hetzelfde aanwijzen. In Nederland hebben we de menselijke autonomie hoog zitten, we maken gehoorzaamheid aan God daaraan ondergeschikt. Ongehoorzaamheid aan God is vooral zichtbaar op het gebied van seksualiteit. https://cvandaag.nl/99976-cultuurchristendom-is-een-bedreiging-voor-nederlandse-kerken/aHVpVkw3UGRwdU1OOVVINFdMNGNxS25JakdvOHlQbnJKcW8vb3BpZnNNMlUrUkdQNVRnekR3PT0

Op 10 februari plaatst het Bijbels Beraad Man Vrouw het artikel ‘Duitsland opent deur naar polygamie.’ Maximaal zes mensen kunnen binnenkort in Duitsland een alternatief voor het huwelijk kiezen, een ‘burgerlijke unie van wederzijdse wettelijke verantwoordelijkheid’, aldus Euractiv. Dit voorstel werd afgelopen week geïntroduceerd door het ministerie van Justitie: ‘Deze samenlevingsvorm is gericht op vrienden, oude weduwen/weduwnaren en alleenstaande ouders die elkaar steunen.’ Deze ‘burgerlijke unie’ geeft wettelijke rechten om voor elkaar te zorgen en de plicht om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Technisch gezien biedt deze wet de ruimte voor een verbintenis van maximaal zes romantische partners. Hiermee is Duitsland van een conservatieve natie pionier geworden op het gebied van seksuele ethiek. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2024/02/10/duitsland-opent-deur-naar-polygamie/

Op 5 februari plaatst cvandaag het artikel ‘Zorgelijk rapport: Godsdienstvrijheid in Europa neemt steeds verder af.’ De godsdienstvrijheid in Europa komt steeds verder onder druk te staan, blijkt uit een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau Family Research Council (FRC). Tussen januari 2020 en december 2023 waren er minstens 168 incidenten van schendingen van godsdienstvrijheid tegen Europese christenen, meldt The Christian Post. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om arrestaties en boetes voor prediken en bidden, straffen voor het uiten van op de Bijbel gebaseerde overtuigingen en strafmaatregelen tegen predikanten die zich niet aan de coronabeperkingen hielden. In het onderzoek, dat ‘Vrij om te geloven’ heet, wordt opgemerkt dat westerse overheden vaak strenger zijn voor religieuze instellingen dan voor seculiere instellingen. https://cvandaag.nl/99816-zorgelijk-rapport-godsdienstvrijheid-in-europa-neemt-steeds-verder-af

Foto Unsplash