Opmerkelijke Berichten

Op 30 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag ‘Kees van Velzen confronteert Joël Boertjens: Mensen kunnen voor eeuwig verloren gaan.’ “Je lijkt mensen de mogelijkheid te bieden om onbijbelse relaties te praktiseren. Hiervoor bied jij ruimte in je boek. Realiseer jij je dat mensen hierdoor voor eeuwig verloren kunnen gaan?” Met deze woorden confronteert dominee Kees van Velzen voorganger Joël Boertjens in de Cvandaag podcast. De twee broeders verschillen van mening over wat de Bijbel zegt over LHBTI-relaties. Naar aanleiding van Boertjens’ nieuwe boek, gaan zij in de Cvandaag podcast in gesprek. https://cvandaag.nl/99740-kees-van-velzen-confronteert-jol-boertjens-mensen-kunnen-voor-eeuwig-verloren-gaan

Op 29 januari plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘Paus: ondanks zegen voor homokoppels blijft visie katholieke kerk op homoseksualiteit ongewijzigd.’ Sinds kort kunnen homokoppels in de RK-Kerk een zegen ontvangen. Tóch betekent dat niet dat de leer van de RK-Kerk rond homoseksualiteit veranderd is, aldus paus Franciscus afgelopen vrijdag tijdens een toespraak in het Vaticaan, meldt The Christian Post. https://cvandaag.nl/99719-ondanks-zegen-voor-homokoppels-blijft-visie-katholieke-kerk-op-homoseksualiteit-ongewijzigd

Op 24 januari plaatst het Bijbels Beraad Man Vrouw het artikel ‘Matt Walsh getipt bij terrorismebestrijding.’ De ADL (Anti-laster organisatie) heeft er bij het Amerikaanse bureau voor terrorismebestrijding op aangedrongen om een onderzoek te starten tegen Matt Walsh. Hij zou als commentator bijdragen aan groeiende online haat en onverdraagzaamheid tegen de LHBT-gemeenschap. Walsh stelt regelmatig de genderideologie en de ideologische achtergronden daarvan aan de kaak. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2024/01/24/matt-walsh-getipt-bij-terrorismebestrijding/

Op 26 januari plaatst cvandaag het artikel ‘Priester Anglicaanse kerk geschorst nadat hij zich op school uitspreekt tegen lhbt-ideologie.’ De betreffende kapelaan was actief als schoolpastor  en preekte vanuit die functie ook voor de leerlingen.  Hij zei ondermeer dat de leerlingen het niet eens hoefden te zijn met de lhbt-ideologie. https://cvandaag.nl/99697-priester-anglicaanse-kerk-geschorst-nadat-hij-zich-op-school-uitspreekt-tegen-lhbt-ideologie

Op 24 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag: ‘Platform Rome – Reformatie opgericht: gescheiden optrekken is ongepast.’ Een unieke verklaring ruim 500 jaar na pijnlijke kerkscheuring: “Gescheiden optrekken is ongepast”. Een stukje uit een interview met woordvoerder van het platform, dr Arjan Plaisier: …Paus Franciscus gaf onlangs officieel toestemming voor het zegenen van homostellen in de kerk. In hoeverre komt dit met het oog op de verklaring op een verkeerd moment? “We moeten ervoor waken dat agenda van buitenaf ons kerk-zijn bepaald, alsof LHBTI ons enige thema is. Ik zou het betreuren als we ons door deze vraagstukken laten leiden en daardoor een kerk wel of niet te laten scheuren. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar ik kan meer hete hangijzers opnoemen waarover verschillend wordt gedacht. https://cvandaag.nl/99642-platform-rome-reformatie-opgericht-gescheiden-optrekken-is-ongepast/aHVpVkw3UGRwdU1OOVVINFdMNFRxNjNJakdvOHh2dm9MS1U0b1ppZnNNMlUrUkdQNVRnekR3PT0

Op 19 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag ‘Overwinning voor Finse politica in voortslepende ‘homofobie’-zaak.’ De politica verspreidde in 2004 het pamflet ‘Man en vrouw schiep Hij hen’ en lichtte in een te-interview een Bijbeltekst over homoseksualiteit toe. Zij stelde dat homoseksuele relaties het christelijke mensbeeld verstoren en dat een huwelijk bedoeld is voor één man en één vrouw. Ook werd zij aangeklaagd omdat ze een ‘homofoob’ citaat uit Romeinen 1: 24-27 plaatste op sociale media. https://cvandaag.nl/99603-overwinning-voor-politica-pivi-rsnen-in-voortslepende-homofobie-zaak

Op 18 januari plaatst Philip Nunn van Vernieuwd.com het tweede deel van een onderwijsserie op YouTube over Gender – Trans – en een Veilige kerk.https://vimeo.com/895398444

Op 10 januari schrijft Patrick Simons voor cvandaag: ‘Kardinaal Eijk over huwelijk en seksualiteit: “De kerk moet tegen de publieke opinie ingaan.’ Als de band met Jezus Christus niet sterk genoeg is, gaan mensen heel gemakkelijk mee met de waarden die de seculiere samenleving uitdraagt. Dat is de mening van kardinaal Wim Eijk, schrijver van het boek ‘De band der liefde.’ Cvandaag sprak met hem: ‘De secularisatie blijft niet bij de drempel van de kerk staan.’  Eijk stelt dat homoseksuelen welkom zijn in de kerk, maar dat het afhangt van de wijze waarop ze met hun seksualiteit omgaan of ze ook deel mogen nemen aan de communie. “Maar je mag ook niet deelnemen aan de communie als je voorhuwelijkse seks hebt. Of je bent celibatair, of je bent getrouw met iemand van het andere geslacht. Een andere optie is er niet.” https://cvandaag.nl/99462-kardinaal-eijk-over-huwelijk-en-seksualiteit-de-secularisatie-blijft-niet-bij-de-drempel-van-de-kerk-staan

Op 12 januari plaatst cvandaag het artikel ‘Afrikaanse bisschoppen zien niets in zegen voor homokoppels: “In strijd met Gods wil”,  zo betitelen bisschoppen uit Afrika de zegen voor homokoppels in de RK-Kerk. In een gezamenlijk uitgebrachte verklaring distantiëren ze zich van het besluit van paus Franciscus. https://cvandaag.nl/99508-afrikaanse-bisschoppen-zien-niets-in-zegen-voor-homokoppels-in-strijd-met-gods-wil

Op 5 januari plaatst de redactie van cvandaag het bericht: ‘Vaticaan schaart zich achter paus na instellen zegen voor homokoppels.’ Waar bisschoppen uit onder andere Afrika, Polen en elders protesteerden tegen het besluit, kan Franciscus de volledige steun van het Vaticaan genieten. https://cvandaag.nl/99418-vaticaan-schaart-zich-achter-paus-na-instellen-zegen-voor-homokoppels

Op 4 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag: ‘Joel Boertjens: onduidelijkheid leidt tot onveilige kerk voor lhbti-ers.’ Veel christenen ervaren spanning in het verlangen om recht te doen aan lhbti-ers én aan de Bijbel. Waar de een het lastig vindt om zich hierover een mening te vormen, vindt de ander het onbegrijpelijk dat hierover verschil van inzicht kan bestaan. Joel wil mensen en kerken ondersteunen om een dialoog op gang te brengen. https://cvandaag.nl/99401-jol-boertjens-onduidelijkheid-leidt-tot-onveilige-kerk-voor-lhbtiers?fbclid=IwAR39qN7NDots-MjoUpp_R53GERFHb32FGP18Yugdf-5nrgD9_sUT_G8u1pg

Op 3 januari schrijft Patrick Simons voor cvandaag: Kardinaal Eijk kreeg veel kritiek op boek over seksualiteit: ‘Ik ben geroepen de waarheid te verkondigen.’ “Ik ben als bisschop  door Christus geroepen om de waarheid te verkondigen, ook omtrent huwelijk en seksualiteit. Dat kan weerstand oproepen, maar de roepstem van Christus is krachtiger dan alle weerstand op de aarde, aldus kardinaal Wim Eijk, schrijver van ‘De band der liefde, ’over de katholieke ethiek op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Cvandaag sprak met hem over onder meer de kritiek op zijn boek en de Bijbelse kijk op huwelijk, seksualiteit en het gezin. https://cvandaag.nl/99379-kardinaal-eijk-kreeg-veel-kritiek-op-boek-over-seksualiteit-ik-ben-geroepen-de-waarheid-te-verkondigen/aHVpVkw3UGRwdU1OOVVINFdMNFdxS2JJakdvOHhQbnBMS285clppZnNNMlUrUkdQNVRnekR3PT0

Op 29 december plaatst Carel de Lange op zijn YouTube kanaal GELOOF EN REDE een video over genderideologie. Genderideologie is het idee dat de binaire beschrijving van geslacht niet de complexiteit van de menselijke soort weergeeft en dat menselijke individuen beschreven moeten worden op basis van hun gevoelens over gender. De benaming hiervoor is ”genderidentiteit” en deze identiteit hoeft niet overeen te komen met hun “geslacht dat bij de geboorte is toegewezen”. In deze toespraak laat ik zien dat de genderideologie niet alleen absurd is, maar ook gevaarlijk. Als christenen moeten we beseffen dat deze ideologie voortkomt uit een transhumanistisch wereldbeeld dat in nagenoeg alles haaks staat op het christelijk wereldbeeld. De vragen die ik beantwoord zijn deze: Wat is het grootste gevaar van de gender-ideologie en hoe moeten christenen hiermee de strijd aangaan? https://youtu.be/yl9SCqO5jGQ?si=u-ZMPBBPOK3chzuH

Op 20 december plaats cvandaag het artikel: ‘Franklin Graham over homozegen RKK: paus heeft niet het recht te zegenen wat God zonde noemt.’ De evangelist haalde hard uit naar het Vaticaan en paus Franciscus nadat bekend werd dat het zegenen van homostellen voortaan is toegestaan in de RK-Kerk. Graham stelt dat de paus niet het recht heeft te zegenen wat God zonde noemt. Bovendien waarschuwt hij dat ‘zogenaamde zegeningen van God’ je niet ‘redden van Gods oordeel.’ https://cvandaag.nl/99318-franklin-graham-over-homozegen-rkk-paus-heeft-niet-het-recht-te-zegenen-wat-god-zonde-noemt

Op 19 december plaatst cvandaag het artikel ‘Flinke koerswijziging: paus Franciscus staat zegenen van homostellen toe.’ Het Vaticaan bracht een verklaring naar buiten waarin de paus het officieel goedkeurt dat priesters een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht zegenen. Dat is een flinke koerswijziging voor de kerk, aangezien men nog geen drie jaar geleden het zegenen van dergelijke relaties uitdrukkelijk verbood. Toen stelde het Vaticaan nog dat ‘God zonde niet kan zegenen.’ https://cvandaag.nl/99295-flinke-koerswijziging-paus-franciscus-staat-zegenen-van-homostellen-toe