Opmerkelijke Berichten

Amir Tsarfati, stichter en president van ‘Behold Israël’/ ‘Zie Israel’, voelt zich, als geboren Israëli, voormalig agent van het Israëlische leger, en Bijbelleraar over de hele wereld, geroepen om niet alleen te spreken over de Bijbelse relevantie van Israël. Hij legt ook de huidige gebeurtenissen in het Midden Oosten uit in het licht van Bijbelse profetie. In een korte video legt hij uit wat zijn visie en doelstelling is. Behold Israel with Amir Tsarfati – YouTube  https://t.me/beholdisraelchannel

Op 12 oktober schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag ‘SGP fractievoorzitter verbaasd over regenboogvlag. ‘Het Coming Out Day. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Daarom wappert de vlag bij het Huis van de gemeente in Rhenen’, zo liet de gemeente Rhenen woensdag weten. Dit bericht schoot in het verkeerde keelgat bij de lokale SGP-fractievoorzitter Bart van der Tang. “Ik heb bestuurlijk begrip voor de keuze van Rhenen om geen Israëlische vlag te hijsen. Maar wees dan ook consequent door geen regenboogvlag te hijsen.” https://cvandaag.nl/98241-sgp-fractievoorzitter-verbaasd-over-regenboogvlag/aHVpVkw3UGRwdU1OOVVINFdMOFhxNjdJakdzMXlmanFKNmczcDVpZnNNMlUrUkdQNVVrPQ

Op 11 oktober plaatst het Bijbels beraad Man Vrouw op haar site een bericht onder de kop ‘Church of England gaat ‘homostellen’ inzegenen.’ Het Huis van Bisschoppen van de Church of England heeft ermee ingestemd om koppels van hetzelfde geslacht in te zegenen met de ‘gebeden van liefde en geloof’, aldus Christian Today. Na het akkoord van de Generale Synode in februari, zijn de bisschoppen verder gegaan om te doordenken hoe de ‘homozegen’ in de praktijk vorm moest krijgen. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2023/10/11/church-of-england-gaat-homostellen-inzegenen/

Op 6 oktober plaatst het Bijbels beraad Man vrouw een artikel onder de titel ‘SGP botst met minister over Afrikastrategie.’ Tijdens een debat over (ontwikkelings)samenwerking met Afrika op 5 oktober was dhr. Bisschop (SGP) het duidelijk oneens met minister Schreinemacher. Hierover schrijft het Reformatorisch Dagblad. De handelsrelaties met het Afrikaanse continent worden gebruikt om westerse seksuele rechten te promoten. Volgens de minister vallen deze onder de universele waarden en zijn ze niet onderhandelbaar. Bisschop stelde hiertegen dat deze waarden niet universeel zijn als bijvoorbeeld de mensenrechten. Maar “in Afrikaanse landen staan traditionele familiewaarden in hoog aanzien.” Het promoten van homoseksualiteit en ‘homohuwelijken’ lijkt op “ideologisch kolonialisme”, niet op handel en samenwerking op basis van gelijkheid. https://www.bijbelsberaadmv.nl/2023/10/06/nieuws-week-40/

Op 5 oktober schrijft Patrick Goede voor cvandaag ‘Andy Stanley onder vuur vanwege lhbti-conferentie nodigt niet uit tot transformatie.’ Andy leidt een megakerk in Atlanta en hield een LHBTI-conferentie met de naam ‘Unconditional Conference’, dat leverde hem kritiek op volgens CBN News. De conferentie was gebaseerd op de ‘onvoorwaardelijke liefde van God’ en bedoeld als steun voor ouders met LHBTI-kinderen. Hoewel er geen livestream van de diensten beschikbaar is, waren er naar verluidt een aantal sprekers die de LHBTI-beweging omarmen. Al Mohler, voorzitter van de Southern Baptist Theological Seminary, zegt dat Stanley hiermee afscheid neemt van een “historisch, normatief en Bijbels christendom”. https://cvandaag.nl/98121-andy-stanley-onder-vuur-vanwege-lhbti-conferentie-nodigt-niet-uit-tot-transformatie

Op 3 oktober plaatst BBC news Europa, het bericht dat Paus Franciscus heeft gesuggereerd dat hij ervoor open zou staan dat de Rooms Katholieke kerk paren van hetzelfde geslacht zegent. In antwoord op kardinalen die om duidelijkheid over de kwestie vroegen, zei hij dat elk verzoek om een zegen met ‘pastorale naastenliefde’ moet worden behandeld. ‘We kunnen geen rechters zijn die alleen maar ontkennen, verwerpen en uitsluiten’. Hij voegde er echter aan toe dat de kerk relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht nog steeds ‘objectief zondig’ vond en het homohuwelijk niet zou erkennen. https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-europe-66991427.amp

Op 26 september plaatst cvandaag het artikel ‘Vrij evangelische gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit on-Bijbels.’ De Duitse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is duidelijk: homoseksualiteit is on-Bijbels. Dat meldt CNE News. Gemeenten die daarvan afwijken zijn echter nog steeds welkom in het kerkgenootschap. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kwam zaterdag bijeen in Ewersbach waar de afgevaardigden opnieuw met elkaar bespraken hoe om te gaan met de kwestie homoseksualiteit, schrijft PRO. https://cvandaag.nl/97956-vrij-evangelische-gemeenten-in-duitsland-verklaren-homoseksualiteit-onbijbels

Iemand tipt het betoog van kinder-, jeugd- en volwassenpsychiater dr Miriam Grossman dat in de maand augustus op YouTube werd geplaatst en de moeite van het bekijken waard is. Zij deelt vanuit haar kennis en ervaring en geeft onder andere aan dat sekse niet wordt toegekend, maar tot stand komt bij de conceptie. https://youtu.be/abTMFKoytMo?si=9xx1UEeFIkjYKasz

Op 25 september plaatst cvandaag het bericht: ‘Christelijke leraren kunnen niet gedwongen worden ouders voor te liegen over gender oordeelt rechter.’ Twee christelijke leraren kregen gelijk van een federale rechter inzake een conflict met hun werkgever. In het beleid van de basisschool stond dat zij signalen met betrekking tot genderverwarring bij hun leerlingen niet aan ouders mochten doorgeven. Deze zwijgplicht ging volgens de leraren in tegen de grondwet die hen recht geeft op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. De rechter is het daar mee eens. https://cvandaag.nl/97927-christelijke-leraren-kunnen-niet-gedwongen-worden-ouders-voor-te-liegen-over-gender-oordeelt-rechter

Iemand tipt onderstaande site over ondersteuning van Anonieme Homoseksuelen. https://www.buzzsprout.com/746186/5881393-31-on-support-systems-homosexuals-anonymous-and-the-14-steps

Alsook de site van Joe Dallas, waarop veel informatie en bemoedigende artikelen te vinden zijn.  https://joedallas.com/