Opmerkelijke Berichten

Op 25 juli geeft CBNNews een update van de rechtszaak tegen Matthew Grech in Malta in de vorm van een interview met hem. Matthew staat voor de rechter omdat hij zijn getuigenis deelde over hoe hij de LHBT-levensstijl verliet om Christus te volgen. Hij is de eerste person in zijn land die vervolgd wordt op deze manier. ‘Als ik schuldig bevonden word, zou ik vijf maanden gevangenis straf kunnen krijgen of een boete tot 5000 euro’s, voor het in praktijk brengen van mijn vrijheid als christen en het bemoedigen van anderen die los willen komen van een  ongewenste LHBT-identiteit of verlangens.’  Matthew is dankbaar voor de steun en voorbede van christenen van over de hele wereld. https://youtu.be/vFs5UXKfL78

Iemand tipt het boek ‘Jephthah’s Children, the innocent casualties of same-sex parenting.’ Vrij vertaald: Jeftah’s kinderen: onschuldige slachtoffers van ouderschap van hetzelfde geslacht.’ Het boek is geschreven en bewerkt door twee geleerden die zijn opgevoed door ouders van hetzelfde geslacht, en vormt een kroniek van alles wat er mis is gegaan door het ouderschap van hetzelfde geslacht te normaliseren. De persoonlijke verhalen van kinderen zijn oprecht en pijnlijk, en spreken voor zich. De auteurs onderzoeken ook de culturele, filosofische en politieke context van deze verandering en reflecteren op de toegenomen macht van de staat zodra de organische banden van de samenleving zijn ontbonden. Jephthah’s Children — Wilberforce Publicationsttps://www.wilberforcepublications.co.uk/jephthahs-children

Op 21 juli schrijft Tineke van der Waal voor het RD het artikel ‘Waar eindigt vrijheid van godsdienst en en krijgen lhbti-rechten voorrang? De periode van Victor Madrigal-Borloz (53) als waakhond voor lhbti+-rechten van de VN zit erop. Hij diende recent zijn laatste rapport bij de VN-Mensenrechtenraad in. De Costa-Ricaanse jurist botst daarin met de grondrechten van gewetens- en godsdienstvrijheid. Op 8 juli verscheen hierover al een bericht op de site van christianpost.com. Zie hieronder. https://www.rd.nl/artikel/1028786

Op 21 juli schrijft Dick van den Bos voor revive over zijn interview met Maarten Dees van Open Doors, met als titel: ‘Vervolging in verre landen begint vaak met cancel-cultuur’. Stichting Open Doors verspreidt getuigenissen van vervolging én opwekking uit de vervolgde kerk. Die getuigenissen kunnen aanvoelen als ‘ver van je bed’, maar Maarten merkt dat ze steeds relevanter worden voor de kerk in het westen. ‘Wat hier gebeurt is absoluut niet te vergelijken met landen met vervolging, maar ook hier neemt de druk wel toe. Het is niet meer vanzelfsprekend om christen te zijn. Daarom moeten we leren van de vervolgde kerk’. https://revive.nl/maarten-dees-van-open-doors-vervolging-in-verre-landen-begint-vaak-met-cancel-cultuur

Op 18 juli plaatst de redactie van cvandaag het artikel: ‘Christelijk raadslid spant rechtszaak aan na schorsing vanwege Pride-tweet’, meldt Christian Today. Lawal zegt dat zijn kritiek ‘Bijbels verantwoord was en als bescherming van het geloof diende’. Andrea Williams, van het Christian Legal Centre, merkt op dat het ‘een duidelijk geval van discriminatie tegen een standaard uiting van christelijk geloof’ is. ‘Waar is hier sprake van ‘diversiteit, tolerantie’ en inclusie’? We hebben alleen een monocultuur die goedkeuring, trouw en promotie van de LHBTI-Pride vereist, wat er ook gebeurt. Instellingen en zelfs de regering zijn zo in de ban van deze ideologie dat als je er tegenin gaat, je binnen een week persona non grata kunt worden. Lokale autoriteiten, scholen en zelfs bibliotheken kunnen niet worden toegestaan om christenen en hun geloof te discrimineren en uit te sluiten onder het steeds draconischer en onderdrukkend vaandel van ‘inclusiviteit, aldus Williams.’ https://cvandaag.nl/97007-christelijk-raadslid-die-geschorst-werd-na-pridetweet-spant-rechtszaak-aan

Op 14 juli plaatst Tim Dieppe, hoofd overheidsbeleid van Christian Concern een artikel over het steeds vaker voorkomende onderwerp polyamorie. ‘Wat moeten christenen weten over polyamorie?’ Bijna elke week lijkt het alsof er iets in de media is dat polyamorie promoot: romantische of seksuele relaties tussen meer dan twee mensen. Zo schrijft The Times dat ‘Polyamoreuze families vechten voor rechten‘. Dit artikel citeert een bewering dat ‘vier tot vijf procent van de Amerikaanse paren momenteel een vorm van niet-monogamie beoefent en een op de vijf zal er op een bepaald moment in hun leven mee bezig zijn.’ Het zegt dat er een groeiende drang is naar meer erkenning van polyamoureuze relaties in de VS die wordt vergeleken met homorechten en andere burgerrechtencampagnes.  https://christianconcern.com/resource/what-do-christians-need-to-know-about-polyamory/

Iemand tipt de video opname ‘Take Back The Rainbow’ Explanation op de site God First Official Channel van bisschop en Patrick L. Wooden sr. “Take Back The Rainbow” Explanation – YouTube 

Op 13 juli plaatste de redactie van cvandaag het artikel ‘Kerken in Malawi protesteren vandaag massaal tegen legalisering homorelaties.’ In heel Malawi gaan kerken de straat op om op vreedzame wijze te protesteren tegen de legalisering van homoseksualiteit en homorelaties, aldus het Reformatorisch Dagblad. Aanleiding voor de massale protestacties is een rechtszaak die momenteel loopt over de zogeheten anti-homowetten. Christenen in Malawi vrezen dat het Constitutioneel Hof in Blantyre relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht zal legaliseren. Opvallend is dat de kerkleiders zich ook richten tot de internationale gemeenschap. Daarbij vragen ze of die hen geen waarden en normen willen opleggen die in strijd zijn met hun eigen religieuze overtuiging en hun cultuur. https://cvandaag.nl/96960-kerken-in-malawi-protesteren-vandaag-massaal-tegen-legalisering-homorelaties

Op 12 juli plaatst cvandaag een artikel door NPV Zorg ‘Genderideologie zorgt voor nieuw type transgender’. De toename van het aantal transgenders komt ongetwijfeld door meer bewustzijn, acceptatie en informatie, waardoor transgenders eerder gaan praten over hun gevoelens. Maar dat verklaart niet alles. Alles wijst erop dat er een nieuw type transgender is ontstaan, bij wie geen sprake is van klassieke genderdysforie die al in de kindertijd begint. Zelfbeschikking zou zover moeten gaan dat je in alle vrijheid je eigen medische geslachtsverandering kunt kiezen. Dat leidt o.a. tot allerlei variaties of tussenvormen van geslachtelijkheid, waarbij iemand bijvoorbeeld zijn penis behoudt, maar ook borsten krijgt. Of geen borsten wil, maar wel een vagina wil behouden. Je transgender-zijn tot uitdrukking brengen, wordt gezien als emancipatie. Deze nieuwe manier van kijken is een gevolg van de invloed van de gendertheorie. Twee geslachten zijn volgens dit denken te beperkt. Het idee is dat geslacht een spectrum is en dat er meer varianten naast of tussen man en vrouw bestaan. https://cvandaag.nl/96880-genderideologie-zorgt-voor-nieuw-type-transgender

Op 12 juli plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘Christelijk maatschappelijk werker in Engeland verliest baan vanwege afwijzen homohuwelijk.’ Felix Ngole, maatschappelijk werker in Engeland, sleept zijn werkgever voor de rechter nadat men zijn baan introk vanwege uitspraken die hij in het verleden deed op persoonlijke titel over seksualiteit en het homohuwelijk, aldus CBN News. In 2015 nam hij deel aan een Facebook-discussie waarin hij zich uitsprak tegen het homohuwelijk. Dat was voor zijn werkgever reden zijn baan in te trekken. De vader van drie kinderen vecht de intrekking aan bij een arbeidsrechtbank in het Verenigd Koninkrijk (VK) met hulp van het Christian Legal Centre (CLC). Andrea Williams, directeur van het CLC, spreekt van toenemende discriminatie in het VK: ‘Een werknemer vertellen dat ze homoseksualiteit moeten ‘omarmen en promoten’ als voorwaarde voor een dienstverband schept een duister en verontrustend precedent. Als dit niet wordt aangevochten, zullen christenen die hun geloof belijden worden uitgesloten van werk in deze instelling en op andere plaatsen’, legt ze uit. https://cvandaag.nl/96948-christelijk-maatschappelijk-werker-in-engeland-verliest-baan-vanwege-afwijzen-homohuwelijk

Op 8 juli schrijft Ian Giatti een artikel voor christianpost met als titel ‘Uitzonderlijk radicaal: VN-rapport zegt dat anti-LHBT-religieuze overtuigingen de mensenrechten niet beschermen.’ De Costa Ricaanse advocaat Victor Madrigal-Borloz, wiens officiële titel ‘Onafhankelijke expert op het gebied van bescherming tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit’ voor de VN is, legde in een presentatie voor de VN-Mensenrechtenraad een verklaring af dat ‘discriminerende posities van vooroordelen’ niet worden beschermd door religieuze vrijheidsrechten.’ Een belangenbehartigingsgroep zegt over dit rapport dat het ‘uitzonderlijk radicale’ implicaties zou kunnen hebben voor bijbelgetrouwe christenen. https://www.christianpost.com/news/anti-lgbt-beliefs-not-a-protected-religious-freedom-un-report.html