Opmerkelijke Berichten

Iemand tipt een kort filmpje over de vraag ‘Can you be a gay christian?’ met als kop ‘She is Teaching and Preaching at the same time.’ Vrij vertaald zegt een vrouw: ‘Daar heb ik problemen mee. Ik ben taallerares. ‘Homoseksuele’ is een bijvoeglijk naamwoord. ‘Christen’ is een zelfstandig naamwoord. De functie van een bijvoeglijk naamwoord is de betekenis van een zelfstandige naamwoord iets bijstellen. Het is als met een verkeerd shirt het voetbalveld op gaan. Dat is verwarrend voor iedereen. Je kunt christen zijn en worstelen met aantrekking tot hetzelfde geslacht, of andere zonde. Maar zodra je een bijvoeglijk naamwoord gebruikt en beweert dat dat je identiteit is, identificeer je je niet volledig met Christus. Dan zeg je: ‘Heilige Geest, raak me niet aan op dit punt.’ https://youtube.com/shorts/Qu4Ib6-oQ5o?feature=share

CBNNEWS bericht op 16 juni ‘Medewerker van het World Economic Forum (WEF) zegt dat Artificial Intelligence (A.I.) de Bijbel zou kunnen herschrijven, ‘juiste’ religies zou kunnen creëren. Daarbij gaat het om de Israelische auteur Yuval Harari, die homoseksueel is en in het dagelijks leven actief als auteur en professor. ‘Door de geschiedenis heen droomden religies ervan om een boek geschreven te hebben door een bovenmenselijke intelligentie, door een niet-menselijke entiteit,’ legt hij uit. Nu gelooft Harari dat A.I. een nieuw type god zal worden. https://cmsedit.cbn.com/cbnnews/world/2023/june/world-economic-forum-contributor-says-a-i-could-rewrite-the-bible-create-correct-religions

Op 15 juni plaatst ook de redactie van cvandaag een artikel over dit thema onder de kop ‘Schrijver hoopt via kunstmatige intelligentie op komst ‘nieuwe Bijbel’. “Over een paar jaar zijn er misschien religies die echt kloppen”, aldus de Israëlische auteur Yuval Harari. Hij zou het gegeven dat de Bijbel de waarheid in pacht heeft, verwerpen en stelt dat Al (kunstmatige intelligentie) een religie kan creëren die wél kloppend is, dat meldt The Christian Post. Harari, is adviseur van het invloedrijke World Economic Forum. https://cvandaag.nl/96528-israelische-futurist-en-auteur-yuval-harari-verwerpt-de-bijbel-en-pleit-voor-alreligie?viacip=true

Op 9 juni begon in Valetta op Malta het proces tegen Matthew Grech, een ex-homoseksuele christelijke liefdadigheidswerker, die strafrechtelijk werd aangeklaagd voor het ‘bespreken en adverteren van ‘bekeringspraktijken.’ Het wordt aangenomen dat deze zaak de eerste in zijn soort is. De uitkomst van deze zaak zal gevolgen hebben voor de ex-homogemeenschap, niet alleen in Malta, maar wereldwijd. EU-ambtenaar Silvan Agius, EU commisaris voor gelijkheid, getuigde over hoe en waarom hij Grech en de presentatoren bij de politie heeft aangegeven.  EU-ambtenaar meldde ex-homoseksuele christen voor ‘bekeringspraktijken’ – Christian Concern

De zomereditie van het kwartaalblad van True Freedom Trust (TFT) onze zusterorganisatie in het Verenigd Koninkrijk, besteedt aandacht aan het delen van Gods evangelie, alsook het bekend maken met het werk van TFT.  In het blad vind je ook inrofmatie over de jaarlijkse conferentie die vanaf vrijdag 29/9 gehouden wordt in Shropshire, Engeland, met als onderwerp ‘Sorrowful Yet Always Rejoicing’/ ‘Verdrietig en toch altijd verheugd,’ naar 2 Kor 6:10. Hoe bereik je wat Paulus zegt? ‘We zullen stilstaan bij hoe onze worstelingen ons tot een bemoediging voor anderen kunnen maken, hoe we op Jezus kunnen focussen te midden daarvan en hoe we meer op Jezus kunnen gaan lijken. Het doel is dat we aan het einde van de week meer blijdschap zullen ervaren,’ aldus de informatie op de site. Sign-Up For Ascend Magazine | True Freedom Trust

Iemand tipt de site Restored Hope Network: Colorado Springs, CO . Restored Hope Network is een coalitie van bedieningen voor mensen die relationele en seksuele problemen ervaren en die willen overwinnen. Herstelde Hoop werkt samen met het lichaam van Christus, de gemeente. Een pagina met veel gestelde vragen (Frequently Asked Questions) (klik hier) behandelt onderwerpen als conversietherapie, theologische visie, en dergelijke.

Op 13 juni plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘”God is queer” en allereerste ‘ChatGPT-kerkdienst’: Dit was Kirchentag 2023.’ In de Beierse stad Fürth woonden afgelopen weekend meer dan 300 mensen de allereerste ‘ChatGPT-kerkdienst’ bij. De dienst, die zo’n circa 40 minuten duurde en onderdeel was van de Kirchentag, werd vrijwel volledig ingevuld op basis van de ChatGPT-chatbot. Tijdens dezelfde Kirchtentag werd overigens ook opgemerkt dat God queer is. Eerste ‘ChatGPT-kerkdienst’ tijdens Kirchendag in Fürth leidt tot wisselende reacties – cvandaag.nl

Op 12 juni plaatst het ND een artikel onder de kop ‘Willen Ouweneel waarschuwt kerken die duidelijke grenzen stellen. ‘Ga niet te ver, dan word je een sekte.’ ‘Als twee mannen een seksuele relatie aangaan – dat zelfs met een huwelijk bezegeld wordt, en zij zijn trouw aan elkaar – dan heb ik daar meer respect voor dan voor een getrouwde man die overspel pleegt met een andere vrouw. Dat gaat veel duidelijker in tegen Gods principes.’ Ouweneel erkent daarbij wel direct: ‘Deze vergelijking is gevaarlijk terrein.’ https://www.nd.nl/geloof/geloof/1178469/willem-ouweneel-waarschuwt-kerken-die-duidelijke-grenzen-stel?frommail=true&utm_source=Middagnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Er-wordt-volop-gewaarschuwd-voor-deze-nieuwe-evangelische-beweging–Hoeveel-invloed-heeft-ze-echt–&utm_content=news-read-more

Op 12 juni plaatst cvandaag een tekst van Gerdien Blom, psychologe en voorheen missionair werker, over de film ‘What is a woman’, die eerder deze maand doorbrak met kijkcijfers van ongekende proporties. Binnen een paar dagen liep de teller op tot 175 miljoen views en dat aantal blijft stijgen. De poging om de film uit het zicht van het grote publiek te houden is mislukt. Het artikel van Gerdien heeft als kop ‘Nieuwe film laat zien: er is een tegenstander die Gods scheppingsorde wil vernietigen.’  https://cvandaag.nl/premium/96461-gerdien-blom-over-de-nieuwe-film-what-is-a-woman

Op 10 juni plaatst de onderwijsraad de tekst ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ op haar site: ‘Nederland is een open en vrije samenleving waarin iedereen zo veel mogelijk naar eigen overtuiging kan leven. Daar hoort de vrijheid voor ouders bij om hun kinderen in die overtuiging te laten onderwijzen. De Onderwijsraad benadrukt dat de vrijheid van onderwijs niet vrijblijvend is en dat er grenzen aan zijn vanuit het kader van de democratische rechtsstaat.’ https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/10/05/grenzen-stellen-ruimte-laten

‘Het publiek is sterk gekant tegen een verbod op gesprekstherapie voor seks- en genderkwesties,’ kopt een artikel op 31 mei op de site van Christian Concern. ‘Driekwart van het Britse publiek vindt dat mensen die worstelen met seksuele of genderidentiteitsvragen vrij moeten zijn om hulp te zoeken in de vorm van gesprekstherapie, volgens een peiling van Whitestone Insight. Zelfs in de leeftijdsgroep van 18-24 jaar geeft meer dan 60% aan dat toegang vrij moet worden toegestaan. De regering wil ‘conversietherapie’ verbieden. Dat zal naar verwachting elke vorm van gesprekstherapie met betrekking tot bovengenoemde kwesties strafbaar stellen. Het kan ook gebed en andere gesprekken criminaliseren en zou neerkomen op een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en mensenrechten.

Actievoerders menen dat het verbod betekent dat de spreekkamer niet langer een veilige plek is voor therapeuten. Als ze niet bevestigen wat hun klanten willen en voelen, lopen ze het risico voor interdisciplinaire panels te worden gebracht, hun carrière te verliezen of erger. Terwijl ieder die vrijwillig hulp en steun zoekt bij therapeuten voor ongewenste aantrekking tot hetzelfde geslacht, zouden worden uitgesloten of gedwongen ondergronds te gaan. https://christianconcern.com/news/public-strongly-oppose-ban-on-talking-therapy-for-sex-or-gender-issues/

Over waar het begrip ‘conversietherapie’ voor staat, vind je meer in een artikel dat op 22 mei op onze site is geplaatst.