Opmerkelijke Berichten

Op 4 april schrijft Patrick Goede voor Cvandaag ‘Kerkleiders: ‘Schots verbod op conversietherapie kan onschuldige christenen strafbaar maken’. Een coalitie van kerkleiders heeft de Schotse regering opgeroepen de plannen om conversietherapie te verbieden, te heroverwegen. Zij waarschuwen ervoor dat de voorgestelde wetgevende taal zo breed geïnterpreteerd kan worden dat het risico bestaat dat ‘onschuldige christenen worden gecriminaliseerd omdat ze onderwijzen wat christenen altijd hebben onderwezen’. In de brief aan de minister van Gelijkheid, Emma Roddick, die is ondertekend door 20 kerkleiders, staat dat het verbieden van het christelijke perspectief op seksualiteit en genderidentiteit ‘zeer onderdrukkend’ is en een schending van de godsdienstvrijheid. Iemand merkte daarbij op: ‘Die ‘Minister van Gelijkheid’ zou zo uit het boek ‘1984’van George Orwell  kunnen komen. https://cvandaag.nl/95553-kerkleiders-schots-verbod-op-conversietherapie-kan-onschuldige-christenen-strafbaar-maken

Op 31 maart plaatst Ilona de Lange voor het ND een interview onder de kop ‘Dominee Bertien van Ginhoven is lesbisch en leeft celibatair: ‘Ik wil me aan Jezus toewijden’. Dominee Bertien van Ginhoven was als student onderdeel van een Utrechtse vrouwenbeweging die als motto had: alle vrouwen zijn lesbisch, behalve zij die het nog niet weten. Toen ze tot geloof kwam, concludeerde ze dat ze als lesbo celibatair moet leven. Om het hele artikel te kunnen lezen is het nodig een account aan te maken. In de zondagbijlage van de zaterdageditie van 2 april verschijnt het artikel onder de kop ‘Als je rommelt met seksualiteit, verlies je je intimiteit met Jezus.’ https://www.nd.nl/geloof/protestant/1169212/dominee-bertien-van-ginhoven-is-lesbisch-en-leeft-celibatair

Op 30 maart plaatst CBN-News een interview met Matthew Grech onder de kop ‘Voormalig homoseksueel riskeert gevangenisstraf na het geven van zijn getuigenis over hoe hij God vond, en de Bijbel omhelst.’ Begin juni komt zijn zaak, die in januari begon, voor de rechter.    https://youtu.be/4zRtjHOoPAY

Iemand tipte de jaarlijkse, tweedaagse ‘mannen conferentie lunteren’ voor christenmannen, als een fijne gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Trefwoorden zijn: ontmoeting, verdieping en ontspanning. De conferenties worden gehouden in januari en februari. Het bestuur van Stichting Verdieping houdt zich met passie bezig met het organiseren van deze Mannenconferenties: ‘We hebben verschillende kerkelijke achtergronden en dat versterkt de samenwerking. Het werk doen we vanuit het geloof in onze Here Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is door zijn Vader naar deze wereld gezonden om dat wat verloren is te zoeken en te redden (Lukas 19:10). Vanuit die redding geeft Jezus ons de opdracht om van Hem te getuigen in de kracht van de Heilige Geest. We willen met de conferenties mannen toerusten, helpen, verdiepen, oproepen en ondersteunen om handen en voeten te geven aan het aanvaarden van Gods liefde voor henzelf, als bron van leven, en Gods liefde te delen aan ieder die op hun pad komt.’ Conferenties – Stichting Verdieping (mannenconferentielunteren.nl)

Op 23 maart schrijft de redactie van Cvandaag een artikel met als kop ‘Elise van Hoek ziet pijnlijke gevolgen genderideologie: ‘Mannen en vrouwen verschillen van elkaar’’. Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de zogenaamde Transgenderwet, die het voor iedereen gemakkelijk maken om de wettelijke registratie van het eigen geslacht te veranderen. Een eerste debat in de Kamer, in september vorig jaar, was heftig. Dat kwam onder andere doordat de campagne Gendertwijfel aandacht had gevraagd voor de ingrijpende gevolgen die invoering van de wet zou hebben. Een van de ondertekenaars van dit manifest is Elise van Hoek-Burgerhart. https://cvandaag.nl/95074-elise-van-hoek-ziet-steeds-meer-mensen-lijden-aan-genderdysforie

Het lente nummer van Ascend, een uitgave van onze zusterorganisatie True Freedom Trust, gaat over singles met een leidende positie in de kerk. ‘In artikelen en getuigenissen wordt aandacht besteed aan de uitdaging om verantwoordelijkheden op je te nemen zonder de steun van een echtgenoot, maar ook wordt duidelijk hoe een ongehuwde leider toegewijd kan zijn in zijn of haar bediening naar 1 Kor 7: 32 en 34, zonder de afleiding van een gezinsleven’ schrijft Stuart in de inleiding. 2023 Spring Ascend (truefreedomtrust.co.uk)

Op 9 maart plaatst Cvandaag een artikel van Patrick Simons onder de titel ‘Gor Khatchikyan deelt confronterende boodschap: ‘Misschien gooi ik je heilige huisje omver’. Spreker en arts Gor Khatchikyan vraagt zich tijdens een preek in de Protestantse Gemeente Immanuëlkerk in Rijnsbur af: ‘Wat is een inclusieve kerk?’  ‘Is dat inclusief de zonde?’ Aan de hand van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw stelt hij dat het niet gaat om waar wij ons fijn en goed bij voelen, maar om de waarheid van Jezus. Hij stipt daarbij ook het beleid van de gemeente aan om homoseksuele relaties te zegenen: ‘Dat is niet de God die ik verkondig’. Gor Khatchikyan deelt confronterende boodschap: “Misschien gooi ik je heilige huisje omver” – cvandaag.nl

Op 7 maart schrijft de Redactie van Cvandaag ‘Gereformeerde Bond roept PKN op huwelijk tussen één man en één vrouw te belijden.’ In een eerder verschenen handreiking roept de Gereformeerde Bond de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op om te belijden dat het huwelijk een ‘heilige instelling’ van God is ‘bedoeld voor één man en één vrouw’. In de handreiking, geschreven door voorzitter van de Gereformeerd Bond ds. J. A. W. Verhoeven, stelt men verder dat de schepping ‘binair van structuur’ is en dat er dus twee geslachten zijn: man en vrouw. Het invullen van je e-mailadres geeft gratis toegang tot dit Cvandaag Premium artikel Gereformeerde Bond roept PKN op huwelijk tussen één man en één vrouw te belijden – cvandaag.nl

Op 6 maart organiseerde stichting Proclaim samen met stichting Bijbels Beraad M/V een studiedag met als thema ‘Kantelpunt in de transgenderacceptatie binnen kerkelijk Nederland.’ Aanleiding voor de studiedag waren vragen als: ‘Hoe ga je in de gemeente om met mensen die worstelen met transgendergevoelens?’ ; ‘Zijn we op de hoogte van wat transgenderisme inhoudt?’; ‘Wat doe je als voorganger als een mannelijk lid van de gemeente vrouwenkleding gaat dragen?’. En: ‘Kan een ziel in een verkeerd lichaam terecht komen?’ ‘Is het Bijbelse mensbeeld holistisch of dualistisch?’ https://www.bijbelsberaadmv.nl/2023/03/09/terugblik-studiedag-stichting-proclaim-en-bijbels-beraad-m-v

Op 24 februari bericht het RD dat de rechtbank in Bremen een streep zet door de vrijspraak van ds Latzel. Het Oberlandesgericht zette een streep gezet door de vrijspraak van ds. Olaf Latzel, die op 20 mei 2022 was uitgesproken door een lagere rechtbank, het Landgericht Bremen. Dat betekent dat een andere kamer van het Landgericht het proces tegen ds. Latzel helemaal opnieuw moet doen, schrijft het Duitse persbureau Idea. Wanneer het Landgericht de zaak opnieuw gaat behandelen, is nog niet bekend. Registratie geeft toegang tot het hele artikel. Rechtbank zet streep door vrijspraak ds. Latzel (rd.nl)

Iemand tipte de toespraak van Rev. Calvin Robinson, een anglicaanse deacon, radio en TV presentator en commentator, die hij op 10 november 2022 hield voor de Oxford Union society, met als titel ‘Christianity SHOULD NOT allow gay marriage’/ ‘Het christendom hoort geen ruimte te geven aan het homo-huwelijk.’ ‘Tweeduizend jaar Christelijke leer kan niet worden veranderd op grond van de grillen van een paar liberale bisschoppen,’  aldus Calvin. https://youtu.be/ymbTb2HS5Rc