Opmerkelijke Berichten

Op 30 januari bericht NOS Nieuws ‘Raad van State kritisch over wetsvoorstel om ‘homogenezing’ te verbieden’. De Raad van State heeft begrip voor de wens van de Tweede Kamer om ‘homogenezing’ strafbaar te maken, maar adviseert negatief over een wetsvoorstel hiervoor. Volgens de Raad is het begrijpelijk dat de partijen een signaal willen afgeven dat dit soort therapieën onwenselijk is, maar er kleven juridische en praktisch bezwaren aan. https://nos.nl/l/2461850

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft begrip voor de wens om conversiehandelingen tegen te gaan en om de schade daarvan voor slachtoffers te verminderen. Van het introduceren van een strafrechtelijke norm kan een signaal uitgaan dat dit soort handelingen ongewenst zijn. De Afdeling zet evenwel vraagtekens bij de gemaakte keuze om het Wetboek van Strafrecht aan te vullen met een nieuwe strafbaarstelling.  https://www.raadvanstate.nl/@135240/samenvatting-advies/ Volledige tekst:
https://www.raadvanstate.nl/@133311/w16-22-0200-ii/  

Afgelopen week tipte iemand een bijzonder harpconcert in Jeruzalem: Op 3 oktober 2022 kwamen ‘The King’s Harpists’ bij elkaar: 144 harpisten uit 35 verschillende landen, inclusief Israel. Samen met mensen uit 140 landen wilden zij God aanbidden in Jeruzalem, op de trappen aan de zuidkant van de Tempelberg. Zij spelen ‘The blessing’, het tweede  nummer van hun album ‘De Koning is in aantocht.’

Op 24 januari schrijft Patrick Goede voor cvandaag: ‘Britse christenen bereiden juridische stappen voor nu regering verbod op conversietherapie plant.’ Dat laat het Britse nieuwsplatform Christian Today weten. Cultuursecretaris Michelle Donelan kondigde aan dat de regering de publicatie van wetsontwerpen voorbereidt die ook transgenders aangaan. Een juridisch advies van mensenrechtenadvocaat Roger Kiska concludeert dat een verbod op conversietherapie resulteert in een schending van mensenrechten. Ook deelt het de bezorgdheid over het gebrek aan duidelijkheid rond de terminologie en de mogelijke strafbaarstelling van gewone pastorale zorg en gebed. Het waarschuwt ook dat mensen geen hulp zullen kunnen zoeken voor ongewenste aantrekking tot hetzelfde geslacht of genderdysforie. https://cvandaag.nl/94508-britse-christenen-bereiden-juridische-stappen-voor-nu-regering-verbod-conversietherapie-plant?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023Jan24

Op 20 januari publiceert Fox News een artikel van Jon Brown met als kop ‘Christelijke liefdadigheidswerker wordt geconfronteerd met mogelijke gevangenisstraf, na het spreken over het verlaten van lhbt-levensstijl.’  De  advocaat van de betrokkene, Matthew Grech,  waarschuwt dat deze zaak een juridisch ‘domino-effect’ in gang kan zetten. Matthew kan boetes en een gevangenisstraf krijgen, nadat hij beweerde dat zijn geloof hem in staat stelde zijn homoseksuele levensstijl, die hij niet langer wilde, te verlaten. Hij overtrad, zo wordt gezegd, Malta’s verbod op ‘bekeringspraktijken’, toen hij vorig jaar aan een lokale media-outlet uitlegde hoe hij zijn homoseksuele levensstijl achter zich liet, omdat hij ging geloven dat die verkeerd was. Grech was verrast toen de politie hem kort daarna opzocht met een vervolgingsbevel dat hem op 3 februari voor de rechtbank ontbiedt. https://www.foxnews.com/world/christian-charity-worker-faces-potential-jail-time-fine-speaking-leaving-lgbt-lifestyle

 Op 20 januari plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘Christelijke man in Malta vervolgd na uitspraken over conversietherapie.’ ‘In Malta wordt een christelijke man vervolgd omdat hij zich in een interview met een lokaal medium uitliet over conversietherapie. Matthew Grech zei in dat interview onder meer dat homoseksualiteit geen identiteit is,’ aldus Christian Today. Sinds enige tijd is in Malta het bespreken en promoten van conversietherapie verboden. Matthew, die betrokken is bij stichtingen die geloven dat geaardheid kan veranderen, is de eerste die hier voor vervolgd gaat worden. In het interview deelde hij zijn getuigenis en sprak hij zich uit over homoseksualiteit en conversietherapie. Hij zei onder meer dat ‘conversietherapie’ niet de juiste term is voor wat er in de praktijk gebeurt bij verschillende christelijke organisaties. Hij wil dat het verbod op ‘zogenaamde conversietherapie’ wordt opgeheven.  https://cvandaag.nl/94461-christelijke-man-in-malta-vervolgd-na-uitspraken-over-conversietherapie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023Jan20

Op 20 januari schrijft Patrick Goede voor cvandaag ‘Christelijke ijshockeyspeler weigert deel te nemen aan LHBTI-festiviteiten van team.’ Een ijshockeyspeler van de Philadelphia Flyers weigerde deel te nemen aan een LHBTI ‘Pride Night’ van zijn team. Volgens de Christian Post deed hij dat omdat hij als orthodox christen ’trouw aan zijn religie wilde blijven’. Flyers-verdediger Ivan Provorov bleef buiten terwijl zijn teamleden zich bezighielden met warming-ups en een viering van de ‘Pride’, als onderdeel van de inspanningen van het team om solidariteit te tonen met de LHBTI-gemeenschap. https://cvandaag.nl/94431-christelijke-ijshockeyspeler-weigert-deel-te-nemen-aan-lhbtifestiviteiten-van-team?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023Jan20

Op 19 januari schrijft Jeffrey Schipper voor cvandaag ‘Homokoppels mogen zegen ontvangen in Church of England; kerkelijk huwelijk brug te ver.’ De Church of England heeft met betrekking tot homostellen een historisch besluit genomen. Binnen de kerk kunnen ze een zegen over hun burgerlijk huwelijk of geregistreerd partnerschap ontvangen. Een officieel kerkelijk huwelijk blijft voor de moederkerk van de internationale Anglicaanse gemeenschap een brug te ver. https://cvandaag.nl/94439-homokoppels-mogen-zegen-ontvangen-in-church-of-england-kerkelijk-huwelijk-brug-te-ver?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023Jan19

Op 12 januari plaatst de redactie van cvandaag het artikel ‘CGK Zwolle vermaand op classisvergadering: ‘Verdrietig en teleurstellend.’ De christelijke gereformeerde gemeente van Zwolle is woensdag vermanend toegesproken, omdat homo’s binnen de gemeente homoseksualiteit praktiseren en welkom zijn aan de avondmaalstafel. Dit beleid wijkt af van eerdere besluiten die door de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn genomen tijdens de generale synode. https://cvandaag.nl/premium/94352-cgk-zwolle-vermaand-op-classisvergadering-verdrietig-en-teleurstellend/HxgEU1cIBXJyOx0dERIQcxEWERQ

Op 12 januari plaatst cvandaag een tekst van Prof dr. J. Hoek uit Veenendaal, emeritus hoogleraar Gereformeerde spiritualiteit, onder de kop ‘Theoloog Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om.’ ‘Meer dan eens las ik passages met hartelijke instemming. Ik noem de duidelijke afwijzing van seksualiteit als puur genotmiddel en daarmee van seksualisering van lichamelijkheid en affectieve liefde, zoals die in de huidige cultuur volop plaatsvindt,’ schrijft Prof. dr Hoek, ‘Met recht en reden wordt gewaarschuwd tegen het dominante liberalisme dat ernaar tendeert morele minderheidsposities te dwingen tot aanpassing aan politiek-correcte, maar in feite totalitaire meerderheidsmoralen. Toch ben ik teleurgesteld en verontrust over de strekking van dit boek.’ https://cvandaag.nl/94315-theoloog-ad-de-bruijne-pleit-voor-homoseksuele-variant-op-het-huwelijk-en-zet-zo-een-wissel-om

Op 10 januari schrijft Patrick Goede voor cvandaag ‘Zweedse bisschoppen weigeren priesters in te wijden met traditionele huwelijksopvatting.’ ‘Drie bisschoppen van de Lutherse kerk in Zweden weigeren priesters in te wijden die het huwelijk zien als een verbintenis tussen één man en één vrouw’, aldus CNE News. De bisschoppen reageren op een enquête van de Zweedse krant Syre. Ze geven aan niet te accepteren dat mensen die tegen het homohuwelijk zijn priester worden in de Kerk van Zweden, meldt Varlden Idag. https://cvandaag.nl/94289-zweedse-bisschop-weigert-priester-in-te-wijden-met-traditionele-huwelijksopvatting?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2023Jan10