Openbaring van Jezus

‘Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien…’. Openbaring van Johannes 1:7

Openbaring van Johannes? Klopt dat wel?

Eigenlijk niet, want in vers 1 lees je ‘Openbaring van Jezus Christus.’ Dus: niet van Johannes, maar van Jezus Zelf.

Hij geeft een overzicht van wat er gebeuren gaat. Tot en bij Zijn terugkeer naar de aarde. En daarna.

Zijn volgelingen vormen op aarde, met elkaar en onder Zijn leiding, nu al Zijn koninkrijk. En ze functioneren daarin als priesters voor God de Vader. Met ieder een heel eigen bediening.

De taak van elke priester – en dat ben jij als je een kind van God bent, door het geloof in Jezus – is God dienen, Hem eren en danken.

En anderen duidelijk maken dat je alleen door het offer van Jezus met God verzoend kan worden.