OP GODS BELOFTEN WACHTEN

“En heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof, maar werd versterkt in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was te doen wat beloofd was!” Romeinen 4: 20

Abraham kreeg toen hij 75 jaar was, van God de belofte dat hij tot een groot volk zou worden.

Wij moest 25 jaar wachten. Toen hij 100 jaar was, werd de belofte vervuld. Toen zijn zoon Izaäk werd geboren.

Ons geloof kan ook lang worden beproefd, voordat we vervulling zien van onze gebeden.

Laten we met Abraham volharden in het geloof:

“En heeft aan de belofte niet getwijfeld door ongeloof,

maar werd versterkt in zijn geloof, terwijl hij God de eer gaf.

Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machte was te doen wat beloofd was!” Rom 4: 20

Quote van Johan