Onze Hulp

“Vanwaar zal mijn hulp komen?”    Psalm 121: 1

Onze Hulp is de HEER, de Heilige van Israël, onze Verlosser

Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is

Die trouw is tot in eeuwigheid en Zijn scheppingswerk niet loslaat

Noch het werk dat Hij begon in ieder van ons persoonlijk leven

Hij geeft genade, dat is vrijspraak, en vrede

God onze Vader en onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest 

Amen!

Amen komt uit het Hebreeuws en betekent: ‘zeker, het is zo’ of ‘zo zal het zijn’

Met “Amen”, zeg je eigenlijk: “ik neem het aan, geloof het, ontvang het” 

Concreter: “ik neem Hem aan, geloof Hem, ontvang Hem in mijn hart en leven”