ONZE HULP IS DE LEVENDE GOD!

God zette mijn voeten op de Rots: Jezus. Hij maakte dat ik me kon gaan inzetten in de psychiatrie als verpleegkundige en groepsmentor. Terwijl ik zelf opgenomen ben geweest omdat mijn leven in puin lag. Door mijn eerdere studie theologie kon ik in de kliniek waar ik werkte voorzitter worden van de Commissie ‘Bezinning Identiteit, Ethiek en Pastoraat’. En Hij liet me verder doorgroeien tot dienaar van Zijn Woord.

God gaat met ieder van ons een eigen weg. En roept ons op om dagelijks het avontuur aan te gaan, Jezus te volgen. Dichtbij Hem blijven is het beste, is mijn ervaring. Met het oog daarop heb ik een paar tips voor je. Even geleden noemde ik ze in een podcast, hierbij heb je ze zwart op wit. Het gaat niet om tips op grond van een theorie of methodiek. Maar vanuit mijn persoonlijke ervaring en die van vele anderen die je voorgingen op de weg van het geloof, die uitkomt in Gods Rijk.

Eerste tip. Als God je vanuit Zijn Woord laat zien dat iets zondig is, kap er dan mee.  

Luister naar Hem, die meer van je houdt dan een mens ooit kan. Hij wil je leiden, de richting wijzen. In Galaten 5: 1 lees je dat Jezus ons vrijkocht, opdat wij werkelijk vrij zouden zijn. De weg ligt open. Ga die weg. En laat los wat hindert. Voor mij betekent dat: wegdoen wat mij bindt aan mijn zondige verleden: boeken, foto’s, amuletten, kleding, muziek en kadootjes. Maar breken met het verleden geldt ook voor verkeerde gedachten en fantasieën. Zolang je die koestert, houden ze je gevangen. Is het nodig om je los te maken van mensen met wie je een relatie had? Je moet bewogen zijn om mensen die God niet kennen. Maar wees voorzichtig als ze jouw keuzes negatief beïnvloeden. Net als veel anderen die in een homoseksuele levensstijl leven, had ik een sterke behoefte aan acceptatie en bevestiging. Ik hoorde een man daarover zeggen: “Ik ben een kameleon, ik doe wat mensen van me verwachten.” Dan is het moeilijk om in een groep mee te doen die een tegenovergestelde mening heeft, of zelfs vijandig staat tegenover God en geloof. Ik wilde bijvoorbeeld oude vrienden vertellen over het nieuwe leven dat ik vond. Ik stuurde hen een brief. Die kwam geopend retour. Twee vrouwen zochten me op. De één kwam tot geloof. De ander ging terug naar de stad. 

Tweede tip. Wees dankbaar.  

Ik ben dankbaar. God deed grote dingen in mijn leven. Mijn leven was een puinhoop! Ik zocht Hem niet. Maar er werd voor mij gebeden. Hij zocht mij. En dan kan het toch zomaar gebeuren dat je gaat klagen, over wat Hij nog níet heeft gedaan. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan seksuele aantrekkingskracht die je blijft ervaren. Die aantrekkingskracht kan je trouwens zomaar verkeerd benoemen. Want er is ook een normale aantrekkingskracht tussen mensen van hetzelfde of het andere geslacht. Aantrekkelijke mensen zijn gewoon aantrekkelijk. Voor iedereen. Noem je die normale aantrekkingskracht homoseksueel dan zul je je nooit vrij voelen. Er is ook aantrekkingskracht mogelijk vanuit een tekort in jezelf, bijvoorbeeld een tekort aan optimisme, creativiteit of kracht. Of door jaloezie. Je kunt jaloers zijn op wat je ziet bij iemand van dezelfde sexe. Jaloezie kennen we allemaal. Als je die benoemt als homoseksueel, dan geldt ook daarvan dat je je nooit vrij zult voelen. Daarnaast is er aantrekkingskracht door lust. Als je die gevoelens ervaart, wees dan eerlijk tegenover jezelf, en betrek Jezus er in: ‘Heer Jezus help mij.’ Weersta die gevoelens. Gemakkelijk gezegd? Ja.   

Mijn derde tip is dan ook ‘neem geestelijke strijd serieus.’

Je nieuwe leven groeit door tijd met God door te brengen. Mensen die terugvallen lezen vaak al een tijd niet meer in de Bijbel. Bidden niet meer. Je geloof wordt getest. Dat zegt God Zelf in Zijn Woord. Elke test zal je sterker maken of afbreken. Maar je hoeft niet te falen voor zo’n test. Omdat je er niet alleen voor staat. Jezus heeft overwonnen. En Zijn kracht is in jou als je op Hem vertrouwt. Toch waarschuwt Petrus: ‘Onderschat satan niet!’ Hij kan je falen en je schaamte gebruiken om je weg te houden bij God. Satan is er op uit om aanbeden te worden. Hij haat het als wij God aanbidden. Eén van de manieren waarop je weerstand kunt bieden aan hem, is God aanbidden. Ga bijvoorbeeld zingen of bidden als je wordt verleid. Verleiding kan maken dat je God dieper gaat zoeken. Het is Zijn Geest, de Geest van Jezus, die dan in je werkt en je kracht geeft. Richt je daarom op Jezus. Niet op één of andere methode of therapie! 

Vierde tip. Investeer in contact met geloofsgenoten die begrijpen hoe je je voelt en waar je doorheen gaat.

Als je eigen kerkelijke gemeente niet voorziet in je behoefte aan contact, dan is de verleiding groot om elders mensen te gaan zoeken die dat wel doen. Een dubbelleven kan dan zomaar beginnen. God heeft ons niet aan een touwtje. Investeren in contacten kan lastig zijn door traumatische ervaringen en emotionele verwaarlozing. Inzicht in je persoonlijkheid en ontwikkeling maakt je sterker. God wil ons leren om op een nieuwe manier met anderen om te gaan. Dan kan zomaar blijken dat seks opgeven gemakkelijker is dan gedragspatronen loslaten.   

Vijfde tip. Wees open en eerlijk.  

Je hebt anderen nodig. Niemand kan je  helpen als je niet zegt waarmee je worstelt. Angst voor afwijzing kan een reden zijn om niet open te zijn. Zet je in om een nieuwe levensstijl op te bouwen met andere gelovigen. En dan is één echte vriend al een groot geschenk van God. Deel met anderen wat God voor je gedaan heeft. Dat is goed voor jezelf en voor wie het hoort. Het geeft een band, door de Geest van Jezus die jou en de anderen bezielt. Als mensen terugvallen is dat vaak vanwege eenzaamheid.

Tenslotte, Paulus schrijft in 1 Kor 2:9 “Geen oog heeft gezien, geen oor gehoord, wat God heeft bereid voor wie Hem liefhebben.” Dat gaat over de hemel. Zeker. Maar ook over ons leven met Hem in het hier en nu. Voor mij geldt: ik ben ontsnapt aan de duisternis. Ik leid nu een leven dat ik niet  voor mogelijk had gehouden. Een man vroeg eens aan Jezus: ‘Als U iets kunt doen, help ons.’ Jezus reageert bijna beledigd: ‘Als ik iets kán doen…? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

Bertien

Foto’s Unsplash