Ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de zogenaamde ‘Conversion therapie’

Aanstaande vrijdag 10 december 2021 loopt om middernacht de 6 weken durende consultatie van de Britse regering af, over het verbod op conversietherapie. Op de website van de overheid vind je verdere informatie.

www.gov.uk/government/consultations/banning-conversion-therapy

True Freedom Trust (TFT), onze Britse zusterorganisatie schrijft met het oog daarop:

Wij bieden geen enkele vorm van therapie aan en verbinden ons op geen enkele wijze aan conversietherapie, noch onderschrijven we die. Wij staan op het standpunt dat iemands Same Sex Attractions niet veranderd hoeven worden, wil die persoon welkom zijn bij TFT en bij God.

Maar als de voorgestelde wetgeving onzorgvuldig wordt geformuleerd, dan kan het gebeuren, wellicht onbedoeld, dat de bediening van TFT strafbaar wordt, inclusief onze pastorale zorg en gebedsbediening. 

Stoppen met deze diensten zou mensen die voor de wet volwassen en beslissingsbevoegd zijn, de vrijheid ontnemen om de steun te ontvangen die zij voor zichzelf wensen.

Hoewel TFT hiervoor geen campagne voert, besloot de leiding haar leden te attenderen op een paar nuttige bronnen die kunnen helpen om mee te doen aan bovengenoemde consultatie, vanwege de mogelijke impact die de wetgeving kan hebben op onze toekomst als bediening.

De leiding zal een reactie geven voor TFT als geheel, maar sommige leden willen wellicht hun eigen reactie geven. Persoonlijke reacties van mensen die baat hadden bij pastorale zorg wat hun eigen seksualiteit betreft, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze consultatie.’ 

Wie hulp zoekt voor hoe je een bijdrage kunt leveren aan de consultatie, verwijst TFT naar:

1.De Britse tak van de Evangelische Alliantie:  www.eauk.org/what-we-do/public-policy/ending-conversion-therapy 

2.Het Christian Institute biedt stap-voor-stap hulp bij het opstellen van een reactie op de consultatie. letuspray.uk 

Laten we met TFT bidden om wijsheid om goed te reageren op deze consultatie.

Laten we voorbede doen voor de regering, dat zij zorgvuldig zal luisteren naar alle verschillende standpunten.

Laten we bidden dat in het Verenigd Koninkrijk, en ook in ons land en in Europa, vrijheid en ruimte zal blijven bestaan voor orthodox Christelijke opvattingen en om elkaar te steunen.