ONTWIKKEL EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Here van u vraagt : niets anders dan recht te doen en goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” Micha 6:8

“Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jakobus 5: 16.

Zonde beschadigt je lichaam, belijd het aan God en Hij vergeeft je. Maar soms blijven zonden in je gedachten een belemmering om te functioneren. Dan is het gezond als je er over praat en bidt.

JE LICHAAM IS EEN TEMPEL

Seksuele zonde is ingrijpend.

“Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.” 1 Kor. 6:18.

Hoererij is seksualiteit buiten het huwelijk. Het is een beschadigend gebeuren.

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent?” 1 Kor. 6:19.

Quotes van Johan van de Sluis