Ontmoetingsdag 12 september 2020 D.V.

“We willen elkaar bemoedigen in en vanuit de navolging van Jezus, door middel van de sociale media en ontmoeting”, staat in onze prioriteitenlijst voor dit jaar.

Dat laatste, elkaar ontmoeten, hebben we de afgelopen jaren alleen in kleine kring gedaan. Onze laatste ontmoetingsdag was in 2010. Naderhand zijn er nog wel twee kleinschalige bijeenkomsten geweest in ’t Harde, in 2016 en 2017.

Elkaar ontmoeten, schreef ik even geleden vanuit het bestuur, is altijd weer een feestje. Van gedachten wisselen, verhalen delen, je begrepen voelen in je strijd, elkaar bemoedigen, daar hebben we allemaal behoefte aan.

Zeker anno 2020. Er zijn er die ons geluid het liefst de wereld uit willen hebben. We hebben elkaar nodig om staande te blijven, en meer dan dat, een getuige te zijn en blijven van onze Heer die jou en mij riep vanuit het duister tot Zijn wonderlijke licht.

Nu kan het zomaar gebeuren dat de geplande ontmoetingsdag op 12 september niet door kan gaan, vanwege de 1,5 meter-regel. Maar dan schuiven we hem op in onze agenda, en lees je er te zijner tijd weer over op onze site.

Als thema hebben we gekozen voor de woorden van Paulus uit 1 Thess 5: 11: “Bemoedig elkaar”. In deze tijd van verwarring, corona-virus-dreiging en alle mogelijke gevolgen daarvan mogen wij leven als kinderen van het Licht. Die een harnas van geloof en liefde mogen dragen en een helm van hoop op volkomen geluk. Die samen onderweg zijn naar Gods komende Rijk. Door Jezus onze Heer en Heiland.

Nota Bene: Deze dag is bedoeld als bijeenkomst voor mensen die de doelstellingen van Onderweg.nu onderschrijven.