Ontmoeting met Jezus en met elkaar!

‘Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.’  Kol 3:4

Dat je als christen door het gelóóf leeft, wil zeggen dat het eigenlijke van je leven nog verbórgen is.

Je weet zelf niet eens wie je ten diepste bent. 

Maar, je zult ‘verschijnen’, schrijft Paulus. Omdat Christus zal verschijnen. En jij samen met Hem! En dat nog wel in luister! Dat houdt in dat het dan gedaan zal zijn met al je narigheid, strijd en geworstel.

God heeft beloofd, dat de hele wereld uiteindelijk zal zien en weten wie Jezus is:

De mens zoals God mensen bedoelde in het begin. De kroon op Zijn scheppingswerk.

Het zal duidelijk worden dat Jezus niet abnormaal is, maar mens zoals God mensen bedoelt: aan Hem verknocht, met heel Zijn hart en ziel en verstand en al Zijn kracht!

Iedere ongelovige zal – als Jezus verschijnt – voor altijd weten dat een gelovige niet abnormaal is, maar hij of zij zelf, die níet gelooft. 

Wat er met Jezus gebeurt, zal ook met jou gebeuren. Eindelijk zal duidelijk worden wie je bent. In wezen. En volkomen gaaf!

We zullen vol verbazing tegen elkaar zeggen: ‘Tjonge, ben jij zó?’

En we zullen er tóch nog achter komen wie onze gelovige ouders nu eígenlijk waren. In wezen.

Echt waar!

Foto’s Unsplash