Ontmoeting en bemoediging D.V. 12 september 2020

Op 21 mei 2019 dienden drie Kamerleden een motie in. Ze verzochten de regering ‘diepgaand en onafhankelijk te laten onderzoeken in welke mate jongeren en kwetsbare personen in Nederland worden blootgesteld aan «homogenezingsbehandelingen» of «conversietherapieën» en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren.’

Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek van buro BEKE afgesloten.

In de media en ook op deze site is er aandacht aan besteed.

In ons land is van alles mogelijk. We hebben vrijheid hoog in het vaandel staan. En tegelijkertijd dreigt diezelfde vrijheid voor mensen met homoseksuele gevoelens, die hulp zoeken omdat ze Christus willen volgen, steeds verder ingeperkt te worden.

Bij alle commotie rond dit onderwerp organiseren we als Onderweg.nu een ontmoetingsdag, waarop wij elkaar willen bemoedigen onze weg met Jezus te gaan. En wel D.V. zaterdag 12 september.

Op onderstaande flyer vind je verdere gegevens over de locatie en opgave voor deze dag.

N.B. Deze dag is bedoeld als samenkomst voor mensen die de doelstellingen van Onderweg.nu onderschrijven.