Online Conferentie “Honing uit de rots”

In 2020 plande True Freedom Trust (TFT) verschillende keren een conferentie met als thema ”Honing uit de rots”. Maar steeds weer werd die uitgesteld vanwege COVID-19. Om verder uitstel te voorkomen staat er nu een online-zoom- conferentie gepland voor zaterdag 27 februari, vanaf 10 uur ’s morgens tot halverwege de middag. In het programma zijn pauzes opgenomen en momenten van interaktie, om het tot een fijne en bemoedigende tijd samen te maken.

In Psalm 81:16 lees je: “Met honing uit de rots zal ik jullie verzadigen”. Over deze tekst schrijft Tim Keller: “Juist moeilijke tijden en lijden (hard als een rots) kunnen geestelijke groei geven en de zoetheid van gemeenschap met Hem (honing).”

Tijdens deze conferentie zal aandacht worden besteed aan hoe je aan Bijbelse waarheden over moraliteit en seksualiteit kunt vasthouden te midden van alle verleiding voor mannen en vrouwen die seksueel worden aangetrokken tot hetzelfde geslacht. Alsook hoe je andere christenen kunt steunen in die strijd.  

Als de Engelse taal geen probleem voor je is, dan kan je een plaats voor jezelf reserveren via de link:

https://truefreedomtrust.co.uk/honey-rock-online

Hieronder vind je een korte inleiding op de conferentie door Stuart Parker, directeur van TFT.