Onderweg.nu in tweeduizend achttien. Bemoediging!

Eind november 2017, waren we als bestuur in vergadering bijeen. Restaurant Onderweg in Almere was onze bijzondere vergader locatie. Deze keer gekozen om met een etentje afscheid te nemen van een trouw en gewaardeerd bestuurslid, Ine Wildschut. Na een jarenlange inzet nu tijd om een stap terug te doen. We hebben haar bedankt met een fraai bronzen beeldje, “herderschap”!

Als bestuur geconstateerd dat we in onze activiteiten nog steeds in de luwte aanwezig zijn. In het beraad; Bijbel en Homoseksualiteit en middels onze web-site, individueel. En ook dat we daar het komende jaar verandering in willen aanbrengen. Daartoe willen we met Different België een ontmoeting plannen, met Kompassion Youth with a Mission Amsterdam en met Livingout.org in Londen, GB.

Dus houdt onze web-site en onze face book pagina in de gaten. Daar zijn berichten en verdere info te zijner tijd te vinden.

http://www.livingout.org/events/identity-in-christ

Shalom