OM NAAR UIT TE ZIEN!

Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien!  Psalm 126:5

Wie is die persoon, die in tranen op weg gaat met een buidel vol zaad?

Als je het Nieuwe Testament kent, dan herken je onze Heiland in deze eenzame zaaier.  Als er iemand tranen gehuild heeft, was Hij het wel!

Hij is de zaaier die het woord zaait in elk mensenhart dat zich voor Hem opent en naar Hem wil luisteren. Hij is ook de grote en verheven Zoon van God.

Maar hoewel Hij groot en verheven is, werd Hij als een kleine tarwekorrel, die in de aarde viel en stierf, om veel vrucht voort te brengen.

Wat een zwaar, moeilijk zaaien! Wat een tranen. Afzien van jezelf. Lijden!

Maar ‘hij zal thuiskomen met gejuich!’

Hij ziet nu al resultaten op Zijn werk. ‘Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht,’ zegt Jesaja 53 over Hem.

Ieder die in onze tijd deelt in Zijn tranen, zal eens delen in Zijn blijdschap. Juichend zul je met Hem de oogst mogen binnenhalen.

Het leven van een gelovige is bepaald niet altijd rozegeur en maneschijn. Soms lijkt het wel of wie niet-geloven meer geluk hebben dan jij die rekening wilt houden met God en op Hem vertrouwt.

Gelovigen hebben echter één ding dat anderen missen: hoop op Gods toekomst!

Als je niet gelooft dan kun je proberen jezelf gerust te stellen met de gedachte dat met de dood alles afgelopen is. Er blijft dan niets anders voor je over dan uit het leven in deze wereld te halen wat er in zit.

Als zoon of dochter van God de Allerhoogste mag je echter uitzien naar de komst van Jezus.

Je zult Hem zien en ontmoeten zoals Hij is!

Wat een gejuich, wat feestelijk zal dat zijn!