NOOIT MEER ALLEEN!

‘Jullie, die geloven in Jezus Christus, zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot op onze erfenis’ schrijft Paulus in Efeze 1:13

Wat betekent dat? De Heilige Geest? Dat klinkt zo vaag, kan iemand zeggen. Maar tegelijk is dit een heel belangrijk thema. Want zonder de Geest  van Jezus, zonder dat stempel, zouden jij en ik geen christen zijn.

Nu sluit ik aan bij wat Jezus in Lukas 15 vertelt over dat verloren muntje. De Heilige Geest is als een lamp die Zijn licht laat vallen op zo’n muntje.

Daarin kan je jezelf herkennen. Dat ‘ontdekkende’ licht, zoals ze wel zeggen, laat niet alleen leuke dingen zien. Je kunt schrikken van wat je ontdekt in jezelf als Gods licht over je leven schijnt: allerlei narigheid, gemiste kansen, schaamte en spijt.

Dat kan maken dat je opstaat, zoals die jongen die bij de varkens zat. Om terug te gaan. Naar God de Vader. En áls je komt, dan krijg je de armen van de Vader om je heen. En een kus op je voorhoofd.

Maar God zegt in de Bijbel nog meer over dat moment. Als je komt, geeft Hij je Zijn Geest in je binnenste. Niet door een bepaalde techniek, charisma of handeling van mensen. Nee.

Door het geloof ontvang je Zijn Geest, die je ‘Vader’ leert zeggen tegen God. Op het moment dat je tot geloof kwam, schrijft Paulus.

Jezus spreekt in verband hiermee over ‘wedergeboorte’. Nieuw leven. De Geest verzekert je vanaf dat moment, dat je een kind van God bent. Hij is een voorschot op je erfenis. De garantie van wat komen gaat. 

God belooft: zo zeker als jij gelooft en Mijn Geest ontvangen hebt, zo zeker zal Ik jou straks alles geven. Straks? Ja, op de dag van de verlossing en de nieuwe aarde die God belooft. Als Hij alle dingen nieuw zal maken, inclusief je lichaam.

Maar het meest kenmerkende van wat je straks te wachten staat, is de directe omgang met God.

‘Dit is het eeuwige leven’ zegt Jezus, ‘dat zij U kennen, Vader.’ Kennen van heel dichtbij. Zoals het was in het begin.  

Nooit meer alleen…

Foto’s Unsplash